Etkinlik süreci, etkinlik süresi

Teknoloji ve tasarımda yapılan etkinlikte çalışmaların sırasını gösteren yol haritasıdır. Öğrenciler etkinlik boyunca formdaki sırayı takip ederek hedefe ulaşmaya çalışmalıdırlar. Düzen ve kurgu kuşağı etkinlik süreleri birinci dönemde haftalara yayılarak işlenir. Yapım kuşağı etkinlik süresi ikinci dönemin tamamına yayılır.
 

Düzen Kuşağı Atölye Çalışması

Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak etkinliğinizi tamamlayınız. Verilen sorgulamalar ışığında tasarım günlüğünüzü hazırlayınız çalışmanızı sergileyiniz.

 

1.    Düzen oluşturmada kullanabileceğiniz geometrik biçimleri listeleyiniz.

2.    Değişkinlik özelliğini dikkate alarak geometrik biçimleri gruplandırınız (Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olmayan biçimlerin uygunluğunu sorgulayınız.)

3.    Kullanacağımız biçim(ler)e karar veriniz. Seçim gerekçenizi açıklayınız.

4.    Çoğalma imkânı olan temel birimi elde etmek için arama ve denemeler yapınız. Bu süreçteki duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Temel biriminize karar veriniz. Çoğaltınız.

5.    Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemlerine karar verir. Gerekçesini açıklayınız.

6.    Belirlediğiniz birimi (yan yana, farklı yön ve doğrultuda) tekrarlayarak bir düzen oluşturunuz.

7.    Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel, ve teknolojik değerleri yorumlayarak günlüğünüze yazınız.

8.    Oluşturduğunuz düzeni yakın çevrenize yorumlatınız ve görüşlerini yazınız.

9.  Çalışmanızı sergileyiniz.

Düzen kuşağı etkinlik süreci indir

Reklamlar

 

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

 

1.Meraklarınızı, hayallerinizi ve düşüncelerinizi listeleyiniz. 

2.İçinden bir tanesini seçiniz ve detaylı olarak açıklayınız. 

3.Belirlediniz düşüncenizin altında yatan sorun ve ihtiyacı tanımlayarak açıklayınız? 

4.Farkına vardınız sorunun çözümüne yönelik düşüncelerinizi alınız ve raporlaştırınız. 

5.Çözüm önerisinden bir tanesini geliştirmek ve açıklamak üzere seçiniz. Gerekçesini açıklayınız. 

6.Çözüme yönelik düşüncelerinizi yazarak veya çizerek yazınız. 

7.Başkalarının çözümüne yönelik düşüncelerinizi alınız ( röportaj ) ve raporlaştırınız. 

8.Gelen önerileri dikkate alarak çözüm önerilerini geliştiriniz. 

9.Çözüm önerisine yönelik çizimlerin başkaları tarafından anlaşması için taşıması gerekli nitelikleri sorgulayınız. Gerekli açıklamaları yazınız. 

10.Bu sorgulamaların dışında düşünceden çizime ulaşma sürecinde yaşadıklarınızı günlüğünüze yazınız. 

11.Kendinize güveninizi ve yaratıcılınızı çözüme yönelik tasarladınız ürüne yansıtınız. 

12.Çalışmalarınızı tanıtan bir poster hazırlayınız.(Tasarım günlüğünüz çizim ve gerekli açıklamalar.) 

13.Çalışmalarınızı sergileyiniz. 

7. Sınıfta 

1.İlk aşamada yaşadınız süreci ve çözüm önerilerini değerlendiriniz. 

2.İlk aşamaya yönelik değerlendirmeleri yazılı olarak ifade ediniz. 

3.İlk çalışmaya yönelik yaptığınız değerlendirmelerde bireysel düşüncelerinizi yazınız.

 

8. Sınıfta:

1. Önceki çalışmada ortaya koyduğunuz çözüm önerisinin başkaları tarafından anlaşılırlığını araştırınız.

2.Araştırma sonuçlarını dikkate alarak önceki çalışmada ortaya koyduğunuz çözüm önerisine ait çizimde gerekli değişiklikleri yapınız.

3.Çözüm önerisi anlatan çizimlerde kullanılan gösterim tekniklerini tasarım günlüğünüzde açıklayınız.

4.Çözüm önerileriniz yasal koruma altına alınma yollarını ve sürecini araştırarak açıklayınız.

 

Kurgu kuşağı etkinlik süreci indir

Yapım Kuşağı,  İnovasyon Etkinliği

Aşağıda verilen başlıklar altında inovasyon etkinliğini tamamlayınız.

1-Çalışmak istediğiniz ürün/pazarlama/hizmet alanlarından birini belirleyiniz.

2-Belirlediğiniz alan için değiştirilmeye ihtiyaç duyduğunuz yönlerini listeleyiniz.

3-Belirlediğiniz alanda yapmak istediğiniz değişiklikleri belirtiniz.

4-Yapacağınız değişikliklerin hedef kitlesini belirleyiniz.

5-Yap tığınız ürüne yönelik çalışmanın resmini çiziniz.

6-Pazarlamaya yönelik sırayla logo,marka,çiziniz.Sloganı belirleyiniz.

7-Ambalaj resmini çiziniz.

8-Tanıtıma yönelik yazılı/görsel reklam senaryosu yazınız.

9-Hizmete yönelik bir alanda çalışıyorsanız hedef kitlenizi belirtiniz ve yapacağınız çalışmayı şematik olarak gösteriniz.

10-Çalışmanızı tanıtacak poster hazırlayınız.

İnovasyon Etkinlik süreci indir

Paylaş

Sponsor Bağlantılar

 

Düzen Kuşağı

Düzen Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Düzen Kuşağı 7 ve 8. sınıf Arasındaki Farklar

Düzen Kuşağı Çalışmaları

Düzen Kuşağı Projeleri

Düzen Kuşağı Örnekleri

Kurgu Kuşağı

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Kurgu Kuşağı Formları

Hayal, Merak, Düşünceler

Kurgu Kuşağı Grup Çalışması Nasıl Yapılır?

Kurgu Kuşağı Projeleri

Kurgu Kuşağı Örnekleri

Yapım Kuşağı

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Pazarlanabilir Hale Getirme

İnovasyon Etkinliği

İnovasyon Örnekleri

Tasarım Süreci Formları

Yapım Kuşağı İcatlar

Yapım Kuşağı Örnekleri

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt