Teknoloji ve Tasarım Dersi Yazılı Sınav Soruları (Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı)

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programında bilgi ve becerilerin hedeflenen düzeyde kazandırılması; öğrencilerin aktif olduğu öğretim yaklaşımlarının uygulanması, öğrenme ortamlarının ve materyallerin amaca uygun seçilmesi, öğrenme öğretme sürecinin etkili bir şekilde izlenmesi ve öğrenci gelişimlerinin kontrol
edilmesiyle mümkündür. Bu nedenle öğrenme öğretme vetiresiyle ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının eş güdümlü ve birbirini destekler nitelikte, süreç değerlendirme yaklaşımıyla yapılması önemlidir.

Program hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen, teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen, değerlendirebilen, teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmeyi hedeflediği için ölçme ve değerlendirme uygulamaları süreç temelli, performansa dayalı durum belirleme odaklı olmalıdır. Bu nedenle proje, dereceli puanlama anahtarları kullanılmalıdır. Ayrıca öğrencilerin değerlendirme sürecine katılmasına özen gösterilmelidir. Bunun için öğrenciler hem kendi ürünlerini hem de akranlarının ürünlerini değerlendirebilirler.

Yeni Müfredata Raporu Öğretmen Görüşleri

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

 
 

Yeni Müfredatta  Teknoloji ve Tasarım

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Formları

 

yeni müfredata öğretmen raporu gelisenbeyin.net ile ilgili görsel sonucu

Yeni Müfredat Programı Değerlendirme Raporu

Teknoloji Tasarım Programı Değerlendirme Raporu

Teknoloji ve Tasarım Dersi Hizmetiçi Eğitim Semineri

Yeni Müfredat Değerlendirme Raporu

Yazılı Sınav Örneği  

 

Öz, akran ve grup değerlendirmeleri üç aşamada uygulanmalıdır: Öğrenci ilk aşamada sözel, ikinci aşamada yazılı olarak kendi öğrenme sürecine, performansına ve ürününe yönelik değerlendirmelerde bulunmalıdır. Üçüncü aşamada ise dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formları, dereceleme ölçekleri gibi çeşitli araçlar kullanılarak puanlamalar yapılabilir. Bu aşamaların sırasıyla uygulanmasına dikkat edilmelidir.
Öğrencilerden birinci ve ikinci aşamayı etkili olarak kullanmaları sonrasında kendi ürününe, akranının ürününe ve grup olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin puan vermesi istenir. Öğrencilerin eleştirel düşünme, yenilikçi düşünme, diğer bireylerin ürünlerini/projelerini eleştirel bir şekilde analiz edebilmeleri için açık uçlu soruların (sözlü-yazılı) kullanılmasına özen gösterilebilir. Süreç içerisinde yapılacak ölçme ve değerlendirme uygulamalarının temel amacı; eğitim ve öğretim yılının başından sonuna kadar öğretimi geliştirmeye odaklanmak olmalıdır.
Öğrencilerin dönem içerisinde yaptıkları tasarımları/ürünleri, yıl sonunda sergilenmelidir.

Teknoloji ve Tasarım dersi 7. sınıflar 1. yazılı sınav sorularını indirmek için tıklayınız...

Teknoloji ve Tasarım dersi örnek yazılı sınav sorularını indirmek için tıklayınız...

Teknoloji ve Tasarım Dersi E-okulda Not Verme İşlemleri

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt