Teknoloji ve Tasarım  Mimari Tasarım

Mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan mekân yaratma süreci olduğunun öğrenilmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanır.
TT. 7. C. 1. 1. İşlevsel farklılıkların mimari tasarımda yapısal farklılıklara yol açtığını kavrar. Farklı bina tasarımları için (sinema salonu, müze, tiyatro, spor salonu, cami vb.) farklı mekân tasarımları üzerinde durulur.
TT. 7. C. 1. 2. Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır.
Yakın çevresindeki farklı işlevdeki iki binanın karşılaştırması yapılabilir. Okul, hastane, müze, konut, kervansaray, kümbet, saray vb. mekânlar fiziksel özellikleri (aydınlatma, renk, doku, fiziksel ölçüler vb.) açısından analiz edilir.  

bina gelisenbeyin ile ilgili görsel sonucu

TT. 7. C. 1. 3. Mimari yapılarla hayat biçimi arasındaki ilişkiyi açıklar.
Kırsal ve kentsel mimari örnekler üzerinde durulur. Farklı coğrafî şartlardaki hayat biçimleri ile kullanılan mimari tasarımlar için Safranbolu evleri, Kapadokya evleri, Harran evleri, İglolar, Pagodalar gibi yapılar üzerinde durulur.
TT. 7. C. 1. 4. Yaşamak istediği konutu farklı coğrafî alan ve şartlara uygun olarak tasarlar.
Çöl, kutup, ormanlık bölge ve dağlık bölge gibi farklı coğrafî ve iklim koşullarına uygun bir konut tasarlanır ve sunulur.

Modern Bina Tasarımları  /  Geleceğin Evleri / Ev Tasarımları

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bunu Ben Yaptım

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir?

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt