Teknoloji ve Tasarım Ünite Adları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Konu Alanları, Ünite Başlıkları, Kazanım Sayıları, Öngörülen Süre/Ders Saatleri

SINIF ÖĞRENME ALANI ÜNİTE BAŞLIKLARI KAZANIM
SAYILARI
ÖNGÖRÜLEN
DERS SAATİ
 

7

TEKNOLOJİ VE TASARIMIN
DOĞASI
Teknoloji ve Tasarımı
Öğreniyorum
6 2
Temel Tasarım 7 6
YAŞAM VE TEKNOLOJİ Bilgisayar Destekli Tasarım 5 10
Döngüsel Tasarım Süreci 6 6
İNSAN VE YAPILI ÇEVRE Mimari Tasarım 15 6
Ürün Geliştirme 9 12
İHTİYAÇLAR VE
YARATICILIK

 

Enerjinin Dönüşümü ve
Tasarımı
3 6
Engelsiz Yaşam Teknolojileri 4 6
TASARIM VE TEKNOLOJİK
ÇÖZÜM
Özgün Eserimi Tasarlıyorum 19 14
Bunu Ben Yaptım 2 4

8

TEKNOLOJİ VE TASARIMIN
DOĞASI
İnovatif Düşünce ve Fikirle
rin Korunması
9 6
YAŞAM VE TEKNOLOJİ Bilgisayar Destekli Tasarım 6 8
Döngüsel Tasarım Süreci 15 6
Tanıtım ve Pazarlama 5 6
İNSAN VE YAPILI ÇEVRE Tasarım İletişimi 9 10
Ürün Geliştirme 5 4
Mühendislik ve Tasarım 4 4
Doğadan Tasarıma 4 6
İHTİYAÇLAR VE
YARATICILIK
Ulaşım Teknolojileri 3 4
TASARIM VE TEKNOLOJİK
ÇÖZÜM
Özgün Eserimi Tasarlıyorum 23 14
Bunu Ben Yaptım 2 4

 

Teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler; temel teknolojik alanlara (enerji, ulaştırma, vb.) ve teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme becerilerine, olumlu tutum ve değerlere, kendini ve içinde yaşadığı çevreyi yaratıcı biçimde geliştirme isteğine, teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerin de var olduğu ve yaptığı teknoloji ve tasarım ürünlerinde negatif etkileri en aza indirmesi gerektiği bilincine,bunun yanı sıra teknoloji ve tasarım uygulamalarında etik kurallara ilişkin farkındalığa sahiptir.

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Kişisel Başarının Anahtarı

Nasıl Bilim Adamı Olunur?

Beyin Geliştirmek İçin Öneriler

Verimli Ders Çalışma İçin 10 Kural

Ders Çalışma Ortamı Nasıl olmalı?

Yanlış Çalışma Davranışları

Sınıfta Etkili Ders Dinleme

Not Tutmanın Faydaları

18 Adımda Test Çözme Becerisi

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt