Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Okul dışı öğrenme ortamları (akvaryumlar, bilim merkezleri, botanik bahçeleri, gökevleri,
hayvanat bahçeleri, kütüphaneler, milli parklar, müzeler, ören yerleri ve antik kentler,
teknokentler, sanat galerileri, sanayi kuruluşları vb.) ziyaretçilerine zengin öğrenme fırsatı
sağlayan ortamlardır. Okul dışı öğrenme ortamlarına gerçekleştirilen geziler, bu ortamlarda
yürütülen araştırmalar ve etkinliklerle öğrenciler soyut kavramları somutlaştırma, bilimsel
konuları keşfetme, bilim ve teknolojiye yönelik farkındalık oluşturma ve bilimsel süreç
becerilerini geliştirme gibi farklı birçok konu ve alanda kazanımlar elde edebilirler.

Okul dışı öğrenme ortamları, öğrencilerin hem formal öğrenme ortamlarında planlı, programlı
ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerinden elde ettikleri
kazanımları desteklemekte hem de formal ortamlarda öğrenilen bilgilerin günlük hayatla
ilişkilendirilmesini sağlayarak öğrencilere farklı öğrenme deneyimleri sunmaktadır.
Okul dışı öğrenme ortamları konusunda; yaşanılan bölgede yer alan ve özellikle yöresel
niteliği olan okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik araştırmalar yapılarak bu ortamlara
gerçekleştirilecek gezilerin sayısını ve etkinliğini artıracak projeler sunulabilir. Ayrıca okul
dışı öğrenme ortamlarının sanal ortamda ziyaret edilmesini sağlayabilecek ve bu ortamların
artırılmış, sanal ve karma gerçeklik teknolojileri gibi farklı dijital teknolojiler kullanılarak
zenginleştirilmesine yönelik projeler hazırlanabilir.

Okul dışı öğrenme ortamları nelerdir?
Okul dışı öğrenme ortamları denildiğinde müzeler, botanik bahçeleri, bilim merkezleri, sanat merkezleri, doğal tarihi ve kültürel ortamlar, enerji santralleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, fabrikalar, teknoparklar gibi yerler akla gelmektedir.

Okul dışı öğrenme ortamlarına neden ihtiyaç duyulur?
Çocuğun gelişimini desteklemenin yanı sıra kültürlenmesinde yararlar sağlar. Çocuğun tutkularını besler, hobiler edinmesine fırsat verir. Çocuğun yeteneklerinin öne çıkmasına yardımcı olur. Öğrencilerin sınıf dışında gerçekleştirdikleri, okulda / sınıfta öğretim yapılan konuların tekrar edilmesi, pekiştirilmesi ve o konu ile ilgili öğrenmelerin kalıcılığını artırmak için kullanılır.

Eğitim okulda mı? Yoksa her yerde mi?
Çoğu insanı eğitimi dört duvar arasına sıkıştırmaya çalışıyor, oysaki eğitimin ne sınırı ve ne de mekanı vardır. Ömür boyu süren, sınırsız bir süreçtir eğitim. Eğitim bittiği an insanın gelişimi, değişimi hayata bakışı dolar. Eğitim süreci 7’den 77’ye olduğu için, hiç bir zaman eğitim okulla sınırlandırılamaz; hayat boyu devam eden bir süreçtir. Okul eğitimi planlı, düzenli, disiplinli bir çalışmayı gerektirdiğinden eğitim hayatımızda önemli bir yer tutar.

Eğitim Her Yerde – Yahya Karakurt

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir