Orman ve Ormanları Koruma

Orman ve Ormanları Koruma
Dünyanın %30’u ormanlar ile kaplıdır, bu durum ülkemizde de yaklaşık olarak %27’dir. Son
yıllarda yaşanan orman yangınları gerek dünya gerekse ülkemizde artmış ve büyük çapta
kayıplara neden olmuştur. Ormanlar sadece karbondioksiti tutup soluduğumuz havayı
oluşturmaz aynı zamanda en önemli yaşam kaynağı olan suyun temizlenmesi için de filtre
görevi yapar. Ayrıca ormanlar karbondioksiti alıp depolar, iklim değişikliğinde en önemli rolü
oynar, kökleri ile toprağı sağlamlaştırarak erozyonla mücadele eder ve son zamanlarda
ülkemizde de gördüğümüz sel felaketlerini azaltmaya yardımcı olur. Bunların yanında
ormanlar biyoçeşitliliğin ev sahipleridir, sadece bitkilerin değil hayvanların da yaşam alanı ve
barındığı yerlerdir. Yukarıda belirtilen bu unsurlar ormanların ne kadar önemli olduğunu ve
neden korunması gerektiğini göstermektedir.


Orman ve ormanları koruma konusunda; ormanların insanlığa yaptığı katkı, oksijen karbondioksit dengesinin sağlanması, odun dışı orman ürünlerinin faydası, ormanın ekolojik güzelliklerinin sunulması, doğa yürüyüşleri ile ormanı tanıma, orman-su ilişkisi, orman ve barındırdığı canlılar konusunda projeler sunulabilir.

Ormanları korumak neden önemlidir?
Dünyamız için oksijen kaynağı olan ormanlar aynı zamanda iklim üzerinde düzenleyici etkiye sahiptir. Sadece bulundukları bölgenin havasını temizlemez, aynı zamanda bol yağış almasını da sağlarlar. Ayrıca ormanlardaki ağaçların kökleri toprağı tutarak erozyonu ve sel baskınlarını önler.

Ormanları Korumanın Yolları ve Önemi Nedir?
Orman ağaçlarının düzenli ve planlı kesimi
Orman Yangınlarının Kontrolü
Yeniden ağaçlandırma ve ormanlaştırma
Tarım ve yerleşim amaçları için orman alanlarının tahribinin kontrol edilmesi
Ormanları korumanın yolları arasında mevcut ormanların korunması da yer alır.

Ormanlar yok olursa ne olur?
Biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel-taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde (sıcaklık, rüzgâr, nem ve yağışa doğrudan etki ederek) bozulmalar görülür.

Ağaç Sevgisi   / Biyoçeşitlilik Nedir?

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir