Özgün Algoritma Tasarımı

Özgün Algoritma Tasarımı
Hazır Algoritma Uygulamaları konusunda açıklanan algoritma kavramı, önerilen bu yeni
tematik konuda katılımcılar tarafından belirlenen problemlerin çözümlerine yönelik yeni ve
özgün tasarımların geliştirilmesi biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Bu problemler,
matematikte yeni bir bölünebilme kuralının tanımlanması şeklinde soyut örnekler olabileceği
gibi, ses kayıtlarındaki parazitin azaltılması gibi günlük yaşam sorunlarına yönelik de olabilir.
Bu alan, aynı zamanda bir süreç veya iş ile ilgili en etkili, kaynakların ve zaman planının en
verimli şekilde kullanılmasına dayalı olarak detaylı bir plan çıkartılmasını da ifade etmektedir.
Bir algoritma tasarımının özgün ve yenilikçi bir şekilde yapılabilmesi için tasarımı yapılacak
olan iş sürecinin tüm detaylarına hâkim olunması gerekmektedir.

Özgün algoritma tasarımı,
her bir süreç için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Çünkü algoritması hazırlanan her bir
işe ait kaynaklar, zaman planı ve işlem basamakları benzer olsa bile birbirinden birçok
noktada farklılaşmaktadır. Dolayısıyla çıktıların çok daha verimli olabilmesi için her bir işe
yönelik özgün algoritma tasarımlarının yapılması gerekmektedir. Bu noktada bir süreç ile
ilgili olarak birden fazla algoritma tasarımı yapılarak aralarından hangilerinin çıktı odaklı, çok
daha verimli ve planlanan hedeflere daha uygun olduğu değerlendirilebilir. Bu sayede
tasarlanan algoritmaların daha özgün ve birbirinden ayrışan nitelikte olması sağlanacaktır.
Ayrıca hazırlanan tasarımların akranlar, uzmanlar ve konu alanı uzmanlarına sunularak çeşitli
değerlendirmelerden geçmesi de ortaya özgün bir tasarım çıkmasında etkili olacaktır.


Özgün algoritma tasarımı konusunda; ses/görüntü tanıma, makine öğrenmesi, doğal dil
işleme, optimizasyon, sayısal sinyal işleme gibi bilgisayar bilimlerinin alt konularıyla ilgili
özgün algoritmalar; büyük asal sayıların bulunması, metin şifreleme yöntemleri, Pi sayısı
benzeri bilinen irrasyonel sayıların hesaplanması, en kısa yol tespiti, denklem köklerinin
bulunması, matris işlemleri gibi ayrık matematik algoritmaları; Hanoi kuleleri, dört renk
problemi, sihirli kareler, takvim hesaplamaları gibi ünlü problemlerin çözümlerine ilişkin
alternatif algoritmalar tasarlanabilir.

Algoritma tasarımı, problemlerin çözümünde matematiksel bir süreç oluşturmak amacıyla kullanılan özel bir yöntemdir. Algoritma tasarımı uygulamaları, Algoritma mühendisleri tarafından yapılır.

Algoritma hazırlamak için ilk olarak yapılacak iş yani çözülecek problem iyice irdelenir ve tüm olasılıklar gözden geçirilir. En az komutla, en kısa sürede, en doğru ve hassas sonuca ulaştıracak olan çözüm yolu belirlenir. Sonrasında tanımlayıcı isimleri belirlenir. Algoritmada her işlem adımına bir numara verilir.

Algoritma / Mantıksal Tasarım

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir