Robotik ve Kodlama

Robotik ve Kodlama
Robotik; makine, uçak, uzay, elektronik, bilgisayar, mekatronik ve kontrol mühendislikleri ile
yapay zekâ ve nanoteknoloji dallarının ortak bir çalışma alanıdır. Robotlar ise sensörleri ile
çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayan, yorumlama sonucu bir karar veren, verdiği
kararı bir çıkış sinyali ile üreten aygıtlara denir. Robotlar genellikle bir dizi eylemi bağımsız
olarak veya yarı otonom olarak gerçekleştirebilen programlanabilir makinelerdir. Otonom
karar veremeyen aygıtlar robot değildir. Robotik, robotlarla uğraşan bir teknoloji koludur. Bir
robotun belirlenen işlemleri yerine getirmek için programlanması robotik kodlamadır.
Kodlamanın temelinde yer alan ve anlamlı bütünler oluşturmamızı sağlayan şey ise
algoritmadır. Algoritma, bir amaca veya bir problemin çözümüne adım adım ulaşmaktır.
Algoritma mantığını öğrenen ve geliştiren bireyler, hayatlarında karşılaştıkları her sorun için
çözüm üretebilme becerisini de elde etmiş olurlar.


Robotik ve kodlama konusunda; çizgi izleyen bir robot geliştirme, evdeki ışıkları belirli bir
düzende ve şartlara bağlı olarak yakacak bir sistem tasarımı, elmaları kamerası ile algılayıp
çürük veya taze şeklinde ayıracak robotik bir kol tasarımı gibi genel olarak var olan bir
problemin çözümünde yazılım süreçlerinin, makinelerin ve elektronik teçhizatların
kullanıldığı projeler sunulabilir.

Basit anlamıyla bir robotun ya da bilgisayar programının okuyup uygulamaya döktüğü yazılı talimatlar bütünü olan kodlamada öğrenciler, robotun tamamlamasını istedikleri görevlere karar veriyor, bunun için gerekli olan kodu tasarlıyor ve sonucu görmek için robotun hareketlerini gözlemliyor.

Kod yapan kişilere; kodlayıcı, programcı veya geliştirici denir.

Robotlar / Robot Resimleri / Robotik Teknoloji ve Mühendislik

YahyaKarakurt

Yahya Karakurt - Web Sayfası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir