Düzen Kuşağı 7 ve 8. sınıf Arasındaki Farklar

Düzen Kuşağında bir bütün oluştururken önemli olan birkaç yönde, farklı renklerde ve modülün aynısının tekrar etmesidir. Zaten düzende en önemli unsurda tekrar, uyumlu ve ritimli olmasıdır. Tasarımların temelinde en çok aranan özellik özgün ve estetik değerde olmasıdır.

Düzen Kuşağında 7. Sınıfta ‘Birimden Bütüne’ etkinliğinde;  Değişkenliği olmayan geometrik şekillerden ( kare, daire, eşkenar üçgen, eşit kenarlı beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, çizgi vb.)   yola çıkarak bir bütüne gidilir. Bütüne giderken tek renk, tek birim, tek boyut kullanılabilir. İsteyen öğrenciler değişik birim, farklı renk ve boyutu kullanabilir. Biçimleri kağıda çizerek, katlayıp birimler yapılır. Düzen arama çalışmaları yapılır. Düzen sonsuza gidecek şekilde çoğalarak devam ediyorsa tasarıma devam edilir. Aynı modüller çoğaltılarak bütüne gidilir.

Düzen Kuşağında 8. Sınıfta ‘Bütünde Farklılık’ etkinliğinde;  değişkenliği olmayan geometrik şekillerden ( kare, daire, eşkenar üçgen, eşit kenarlı beşgen, altıgen, yedigen, sekizgen, çizgi vb.)  yola çıkılarak bir bütüne gidilir. Bütüne giderken en az iki değişik renk,  iki birimden yola çıkarak yapılan tasarıma bilinçli bir şekilde;

-          Yön

-          Oran

-          Renk

Kavramlarını işin içine katarak görsel olarak estetik değerde bir bütüne gidilir.

Öğrencinin 7. Sınıftaki düşüncesiyle 8. Sınıftaki hayata bakış açısı değişkenlik gösterir.  Süreç aynı gibi gözükse de tamamen birbirinden farklıdır. Öğrenci 7.sınıftaki öğrendiği bilgiler üzerine yenilerini ekleyerek daha özgün, daha yaratıcı tasarımlar ortaya çıkarır.

Peki, Neden Değişken Olmayan Şekil? Değişken olsa olmaz mı?

Değişken olmayan simetrik birimlerden meydana gelen şekiller daha fazla sonsuz çoğalabilir niteliklerde ve niceliklerde olabildiği için. Değişken asimetrik şekillerde bunu yakalayabilir miyiz? Yakalarız ama öğrencileri çok zorlar. Değişken birimlerle özgün çoğalabilir nitelik ve nicelikte öğrenci bütünlük oluşturabiliyorsa bu tür şekilleri de kullanabilirler. Yani yamuktan da sonsuz çoğalabilir şekiller oluşturabiliriz.

Neden sonsuz çoğalabilir soyut biçimli şekil olmasını istiyoruz?

Çünkü biz Teknoloji ve Tasarım dersinde el becerinden daha çok öğrencilerimizin yaşayarak düşüncelerinde objektif ve sınırsız düşünebilme yaklaşımlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu da mevzubahis bu tür etkinlikleri kullanarak yapıyoruz. Amaç sergiye güzel iş çıkarmak değil, Teknoloji ve Tasarım Dersi Amaçları doğrultusunda öğrencilerimizi düşünce bazında hayata hazırlamak.

Düzen kuşağı aslında mimarlık ve mühendisliğin ilk temeli atıldığı yerdir. Kâğıt ve karton işi olarak bakarsak yanlış düşünmüş oluruz. Üst düzey düşünmenin, kavrama, analiz ve uygulamanın en güzel örnekleri burada gerçekleşir.

Paylaş

       Yahya KARAKURT /        Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

       Yazarın Diğer Yazıları

Yön, Oran, Renk / Birim Modül Bütün /  Tasarlamak /Tasarım Günlüğü Yazmanın Önemi

 

 

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt