gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji Tasarım > Teknoloji ve Tasarım Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Teknoloji ve Tasarım atölyesinin düzeni

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4742
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Teknoloji ve Tasarım atölyesinin düzeni
    Gönderim Zamanı: 01-Kasım-2010 Saat 00:06
Teknoloji ve Tasarım dersi işliğinin düzeni
http://gelisenbeyin.net/teknoloji-tasarim-atolyesi-isligi.html
Teknoloji ve Tasarım dersi işliğinin düzeni öğrenci başarısını artırmada etkendir. Öğrenciler
uygun düzenlenmiş bir öğrenme ortamında öğrenme ihtiyaçlarını daha kolay karşılarlar. Teknoloji ve
Tasarım işliği düzenlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

İşliğin şekli ve boyutları içerisinde yer alacak donanımın nasıl düzenleneceğini etkiler.
Teknoloji ve Tasarım işliklerinin en ve boy oranı 1: 2 veya 1: 3 standart değerlerde
olmalıdır. Bu oran donanımın etkin şekilde kullanımını ve öğrencilerin çalışma alanında
rahat hareket etmelerini sağlar.

Teknoloji ve Tasarım işlikleri 20 öğrenci temel alınacak şekilde planlanmalı ve her öğrenci
için ayrılacak alan 4m² den az olmamalıdır. Buna göre okullarda Teknoloji ve Tasarım
dersi işlikleri için ayrılacak alan 80 – 100 m² olmalıdır.

İşlik sınıf içi, grup ve bireysel etkinlikleri gerçekleştirmeyi sağlayacak taşınabilir
mobilyalarla yarım ada şeklinde düzenlenmelidir. Taşınabilir mobilyalar yeniden
düzenlemeye imkân sağlar.

İşlikte var olan (kesme ve delme vb) donanımlar ve sabit mobilyalar çevre duvarı boyunca
yerleştirilmelidir. Yazı tahtası ve öğrenme araçları sabit mobilya ve donanımlardan
uzakta, öğrencilerin tartışma ve sunum yapabilecekleri esnek bir alanda yer almalıdır.

Bilgisayarlar sabit olmayan masalara yerleştirilmelidir. Bu esneklik etkinliğe göre
donanımı yeniden düzenlemeye imkân sağlar.   

Depolama alanları öğrenme alanlarından doğrudan ulaşılabilir konumda olmalıdır.
İş masalarının alt bölümleri, işliğin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla depo dolapları
olarak tasarlanarak kullanılabilir.
Mobilya düzeni öğrencilere tasarım ve yapımda rahat bir çalışma ortamı sağlamalıdır.
İş yüzeyleri ve donanımlar arasındaki mesafeler güvenli bir şekilde dolaşmaya elverişli
olmalı ve iş akışını kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmelidir.

İşlik ortamında sağlık ve güvenlik ilkelerine uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

Tekerlekli sandalye kullanan veya fiziksel engelli olan öğrenciler için her alana
taşınabilecek hareketli ve yüksekliği ayarlanabilir bir çalışma masası işlikte yer
almalıdır.


Teknoloji ve Tasarım işliklerinin düzenlenmesinde ana amaç; bireysel ve grup çalışmalarını
içeren tüm düzen, kurgu ve yapım kuşaklarında yer alan etkinliklere uyarlanabilecek esneklikte
olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak öğrenme
alanlarını ve özel alanları kapsayan bir işlik planı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Verilen bu işlik standardı ideal durumu yansıtmaktadır. Teknoloji ve Tasarım işliği okulların ve
çevrenin imkânları ölçüsünde planlanarak düzenlenir. Her okul en az bir alanı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak düzenlemelidir.

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4742
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01-Kasım-2010 Saat 00:14
Merkezî Çalışma Alanı

Öğrencilerin sınıfça veya küçük gruplar hâlinde düzen çalışmaları, tartışma, çizim, tasarım,
değerlendirme, yazma ve sunum gibi etkinlikleri yapabilecekleri, bireysel çalışmalarını
düzenleyebilecekleri ortamdır.
Merkezî çalışma alanının amacı, birlikte çalışmayı cesaretlendirmek ve öğrenme
gerçekleşirken etkileşimi ve tartışmayı desteklemektir. Bu nedenle merkezî çalışma alanı öğrencilerin                    
                     
                                

birbirlerini, öğretmeni ve sunu ortamını görerek birlikte çalışmalarını desteklemeye, düşüncelerini ve
kaynakları paylaşarak etkileşimde bulunabilmelerine olanak verecek anlayışta düzenlenmelidir.
Bunun için “U”, “V” veya yarım daire şeklinde düzenlenecek bir oturma çevresi daha uyarıcı olacaktır.
Bu alanda gruptaki azami öğrenci sayısı dikkate alınarak bu alanda öğrenci çalışma masası (yazı ve
çizim amaçlı) ve tabureler bulundurulmalıdır.

Uygulama Alanı
Öğrencilerin çalışmalarının yapım aşamasında kullanacakları alanı ifade eder. Öğrenciler
yapım kuşağında yer alan etkinliklerin “yapım” aşamasında bu alanı kullanırlar. Kullanacakları
malzemeyi işlemeye ve birleştirmeye yönelik işlemler burada gerçekleştirirler. İşlemleri
gerçekleştirmeye yönelik uygun özellikte iş masaları bulundurulmalıdır.

Öğretmen Alanı
Öğretmen alanı, öğretmenin sınıfta ilgi ve merak uyandıran bir atmosfer yaratmasına,
öğrenme için gerekli düzeni sağlamasına, öğrenme etkinliklerinin sunumuna ve organize edilmesine,
öğrencilerin derse katılımında süreklilik oluşturmasına ve zamanı etkili kullanmasına olanak verecek
anlayışta düzenlenmelidir. Öğretmen çalışma masasının, öğretmenin yüzünün öğrencilerin yüzlerine
dönük olacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Sunu yapılırken bütün öğrenciler kolayca görülebilmeli
ve onlarla göz teması kurulabilmelidir. Bu, öğrencilerin öğrenmeye yoğunlaşmasını ve öğretmenle
etkileşimini artıracaktır.   
Öğretmen alanında, öğretmenin sınıf yönetimine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak donanım
bulunmalıdır. Öğrenciler buradaki bilgisayar aracılığı ile araştırma, tasarım günlükleri yazma ve sunu
programlarıyla çalışmasını tanıtma etkinliklerini gerçekleştirebilir.
Bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak bu alanda; bilgisayar (internet bağlantılı), yazıcı,
dolaplar, çalışma masası, sandalye ve yazı tahtası bulundurulmalıdır.

Öğretim Araç ve Gereçleri Alanı
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda yer alan etkinlikler planlanırken yazılı ve
basılı materyallerden araştırma yapma, tanıtımı hazırlama, günlük yazma vb. gibi öğretme-öğrenme
etkinliklerini destekleyici ve zenginleştirici çalışmalara yer verilmiştir. Bu etkinliklerin
düzenlenmesinde öğretim araç ve gereçleri alanında bulunan ortamlardan yararlanılacaktır.
Bu alanda çizim araçları, kitap, dergi, ansiklopedi gibi başvuru kaynaklarına, poster, öğrenci
çalışmaları ve üç boyutlu tasarım modellerine yer verilmelidir.
    
Depo Alanı
Yarı mamul gereçlerin depolandığı alanı kapsar. Gereçler özelliklerine göre dolap içerisinde
ayrı bölmelerde depolanmalıdır. Bunun için dolap içerisine yerleştirilecek taşınır raflardan
yararlanılabilir.
Tasarımın yapım aşamasında öğrencilerin gereçleri işlemedeki ihtiyaçlarını karşılayan küçük
el aletlerinin bulunduğu alandır. Bu alanda yer alan el aletleri duvara monte edilmiş ahşap veya çelik
panolar üzerinde bulundurulmalıdır. Güvenlik önlemi olarak panolar kapaklı olarak düzenlenebilir.
   
İnşa edilen ürünler farklı boyutlarda olacağından depolama koşulları buna uygun olarak
düzenlenmelidir. Dolap ve raflar öğrencilerin erişebileceği yükseklikte olmalıdır.
   
Sağlık ve Güvenlik
Teknoloji ve Tasarım işlikleri yapıma yönelik çeşitli alet ve makineleri içerdiğinden okullardaki
diğer alanlardan farklı özel bir çevreye sahiptir. Bu nedenle Teknoloji ve Tasarım işliklerinin kendine
özgü sağlık ve güvenlik kuralları vardır. Aşağıda Teknoloji ve Tasarım işliklerinin düzenlenmesinde
uyulması gereken genel sağlık ve güvenlik ilkeleri verilmiştir.
İşlik çalışmalarında oluşabilecek kazalardan öğrencilerin korunması önemlidir. Öğrencileri
kazalardan korumak teknoloji ve tasarım öğretmeninin görevidir. İş kazalarını önlemek için işlikte
aşağıda belirtilen önlemler alınmalıdır:
ƒ Öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla işlikte, iş güvenliği ile ilgili yasaklayıcı ve uyarıcı
işaretler gerekli yerlere asılmalıdır.   
ƒ Öğrenciler çalışmasını bilmedikleri araçları kullanmamaları konusunda uyarılmalı ve emin
olmadıkları konuları mutlaka öğretmenine sormalıdır.   
ƒ Öğrencilere var olan donanımları; işlem sırasına göre nasıl çalıştıracaklarını, çalışma
sırasında uyacakları kuralları, kazaların nerelerde oluşabileceğini ve donanımı nasıl
durduracaklarını gösterdikten sonra kullanmalarına izin verilmelidir.
ƒ Var olan donanımların yanına öğrencilerin görebileceği şekilde bir kullanma yönergesi
asılmalıdır.
ƒ Var olan işleme araçlarının etrafında güvenli bir hareket alanı bırakılmalı, öğrenciler
çalışan öğrencilerin hareketlerini engellemeyecek uzaklıkta bulunmalıdır.
Teknoloji ve Tasarım işlikleri için ayrı bir elektrik panosu düzenlenmeli ve bu pano
içerisinde, acil durumlarda işlikteki tüm akımı kesecek kırmızı renkli bir şalter
bulunmalıdır.
ƒ Tabureler takılarak düşme ve çarpmaya neden olacağından merkezî çalışma alanının
dışına çıkarılmamalıdır.
ƒ Öğrencilere boya, toz vb. dış etkilerden korunmaları ve çalışırken rahat hareket
edebilmeleri için koruyucu giysi giydirilebilir. Bu amaçla Teknoloji ve Tasarım işliklerinde
koruyucu giysi olarak askılı önlük kullanılabilir.
İlk Yardım Donanımı
Teknoloji ve Tasarım öğretmeni işlikte oluşabilecek kazalara yönelik ilk yardımı yapabilecek
niteliklere sahip olmalıdır. Çünkü yaralanma sonrası yapılan ilk müdahale, kurtarıcı ve önleyici bir
nitelik taşır. Teknoloji ve Tasarım işliğinde meydana gelebilecek iş kazalarında ilk müdahaleyi
yapabilmek için ilk yardım dolabı bulundurulmalıdır. İlk yardım dolabı herkes tarafından kolayca
görülebilecek ve ulaşılabilecek yerde olmalıdır. Teknoloji ve Tasarım işliklerinde ilk yardım dolabı
öğretmen alanına yakın bir yere yerleştirilebilir. İlk yardım dolabı TS 12598 (okullarda kullanım için)
standardında yer alan ilaç ve malzemeleri bulunduracak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca yangın
söndürme cihazı bulundurulabilir.
Proje Depo Alanı
Öğrencilerin tasarım ve yapım etkinleri süresince oluşturdukları çizimler, fotoğraflar, bilgisayar
çıktıları, inşa edilmiş ürünler gibi çalışmaların saklandığı alandır. Öğrenci ürünleri bu alanda sergi ve
değerlendirme amaçlı olarak saklanabilir. Ayrıca çalışmalar imkânlar ölçüsünde daha sonraki
etkinliklerde örnek olarak kullanılmak amacıyla fotoğraf veya video formatında kayıt altına alınabilir.

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
zaman Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 31-Ocak-2007
Konum: Ankara
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 725
  Alıntı zaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03-Temmuz-2011 Saat 23:51
Güzel bilgiler için teşekkürler...
Arkadaşlar Teknoloji ve Tasarım dersinde atölyede olması gereken yada bakanlığın tavsiye ettiği bir atölye araç gereç listesi var mı?

Bence;
Projeksiyon
Bilgisayar
Ürün dosyası yada örnek ürünler saklama dolabı

Fotoğraf makinesi (Çocukların ürün dosyalarını ve ürünlerini çekmek için, özellikle saklama dolabı olmayanlar için)
Yarım metre demir cetveller
Makaslar
Renkli fon kartonları
Ürün yapımı için gerekli araç ve gereçler...
Şimdilik bunlar aklıma geldi.. Eklemek isteyen varsa sevinirim...

Doğru yerdesiniz...
gelisenbeyin.net'tesiniz...
Yukarı Dön
özveri Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 02-Eylül-2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 131
  Alıntı özveri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21-Temmuz-2011 Saat 12:28
Hepside çok güzel ve yerinde olan tespitler olmuş emeklerinize sağlık.
Aynı dili konuşanlar değil,aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir...
Yukarı Dön
ferdi Açılır Kutu Gör
Süper Üye
Süper Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 25-Ocak-2007
Konum: Ankara
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 220
  Alıntı ferdi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25-Ağustos-2011 Saat 02:26
Paylaşım için teşekkürler...

Gelişime dair ne varsa...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz