gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji Tasarım > Teknoloji ve Tasarım Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Dersi gruplara bölme dilekçesi

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
zaman Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 31-Ocak-2007
Konum: Ankara
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 725
  Alıntı zaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Dersi gruplara bölme dilekçesi
    Gönderim Zamanı: 14-Aralık-2011 Saat 23:29
Dersi gruplara bölme dilekçesi
………………………………İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak çalışmaktayım. Talim ve Terbiye Kurulunun 21.03.2006 tarih ve 24 sayılı Kararı ile kabul edilen teknoloji ve tasarım dersi uygulama esaslarında dersin uygulanışına yönelik açıklamalarında:
‘‘ 4. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur. Bir başka ifade ile öğrenci sayısı 25>’e kadar olan sınıflar 1; 26–40 arası 2, 41 ve üzeri sınıflar 3 gruba ayrılır. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.

5. Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler. Bu amaçla bilgi teknolojileri sınıfları, çok amaçlı sınıflar, kütüphaneler vb. mekânlar kullanılabilir. Düzenlemede kılavuzda verilen açıklamalar dikkate alınır. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.’’ İfadeleri başta olmak üzere uygulama esasları başlığında sıralanmıştır.

30.11.2010 tarih 535450 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Bimer başvurusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığı ekli cevap yazısında ‘okulun norm kadrosunun hesaplanmasında, teknoloji ve tasarım ders saatinin belirlenmesinde teknoloji ve tasarım dersi için grupların sayısının ders saati ile çarpılması ile ortaya çıkan saat, dersin toplam saati olarak norm işlemlerinde uygulanması gerekmektedir.’ olarak belirtilmiştir.

Bakanlığın ekli 12 Ekim 2009 tarih 472569 başvuru numaralı teknoloji ve tasarım dersi norm kadro hesaplamasına ilişkin bilgi edinme talebi cevabında ‘Talim Terbiye Kurulu Kararına göre grup oluşturulduktan sonra, oluşan gurup sayısı haftalık ders saati ile çarpılıp toplam ders saati bulunur. Bulunan ders saati ile, Norm Kadro Yönetmeliğine göre norm kadro tespit edilir.’ belirtilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.09.2006 tarih 020154 sayılı ekli yazısında ‘Bu konuda okul idareleri ve öğretmenlerin dikkatinin çekilmesi, dersin uygulanmasında ilgi Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Kurul Kararı ile kabul edilen Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda yer alan "Uygulama Esasları" başlığında verilen açıklamalara göre gerekli tedbirlerin alınması hususunda,’ ; olarak belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ekderslerine İlişkin karar da, ekders görevi ile ilgili 6.maddede ‘alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.’ olarak belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen teknoloji ve tasarım dersi uygulama esasları ve Bakanlığın ilgili bimer başvurularına verilen cevaplara göre yapılan ders yükü hesaplamasında ekli ders programımda da görüleceği gibi uyuşmazlık bulunmaktadır. Derslerine girdiğim 14 sınıfın (ortalama 35 mevcutlu sınıflarda 28 grup X 2 saat = 56 saat) gruplara ayrılması sonucunda 56 saatlik ders yükü ortaya çıkmaktadır fakat okul idaresinin tebliğ ettiği ders programımda ders yükü 28 saat olarak belirtilmiştir. Bu durum okulun teknoloji ve tasarım norm hesaplamasını da etkileyerek 1 norm eksik hesaplanmasına neden olmuştur.

Ders yükümün yukarıda belirtilen hususlara göre yeniden düzenlenmesini ve derslerin bölünmesi sonucu öğretmen planlaması ihtiyacı nedeniyle gerekli düzenlemelerin ve önlemlerin alınması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.
                                                                                                                                             İmza

TC NO:                                                                                                                            ……………………
Adresi:                                                                                                                               …./……/…….
EKLER       :
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının uygulanışına yönelik açıklamalar. 30.11.2010 tarih 535450 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Bimer başvurusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığı cevap yazısı Bakanlığın 12 Ekim 2009 tarih 472569 başvuru numaralı teknoloji ve tasarım dersi norm kadro hesaplamasına ilişkin bilgi edinme talebi cevabı Talim ve Terbiye Kurulunun 29.09.2006 tarih 020154 sayılı yazısı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ekderslerine İlişkin karar Ders programıEK 1

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN
UYGULANIŞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Bilindiği gibi Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Talim ve Terbiye Kurulunun 21.03.2006 tarih ve 24 sayılı Kararı ile 2006–2007 Öğretim Yılından itibaren ilköğretim 6, 7 ve 8.sınıflarda uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Aynı Kararla iş eğitimi dersi 2006–2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılmıştır. İlgili Kurul Kararı Nisan 2006 tarih ve 2583 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu dersin öğretim programı 2006–2007 öğretim yılından itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda uygulanmaya başlanmıştır.
İlgili Kurul Kararı teknoloji ve tasarım dersinde öğretmenlerin kullanması amacıyla Bakanlıkça kılavuz kitap hazırlanmasını öngörmüş, söz konusu Karar doğrultusunda öğretmen kılavuz kitap hazırlanarak 2006–2007 öğretim yılı başında dağıtılmıştır.
Başkanlığımıza ulaşan bilgiler ve seminer çalışmalarında ortaya çıkan değerlendirmeler sonucunda öğretmenlere dağıtılan kılavuz kitapta yer alan bilgilere ek olarak öğretmenlerimize yardımcı olmak adına Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulanışına yönelik aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Teknoloji Ve Tasarım Dersi Öğretim Programı bireysel beklenti, ilgi ve ihtiyaçlara göre farklı tasarımların ortaya çıkmasını öngörmektedir. Dolayısıyla tasarımları gerçekleştirmek için yapılacak etkinliklerde kullanılacak materyaller bireysel farklılıklara göre çeşitlenecek ve tek tip olmayacaktır.

2. Teknoloji ve tasarım dersinde hazır proje setleri, iş ve işlem yaprakları vb. nitelikte araçlarının kullanılması; tekdüzeliği tetikleyecek, birbirinin kopyası veya benzeri ürünleri ortaya çıkaracaktır. Öğrenciler, düşünmekten, yeni fikirler ortaya atmaktan, farklı bakış açıları geliştirmekten ziyade kendilerine sunulan bilgi ve ürünlerin benzerlerini üretme yoluna gidecekler ve sonuçta farklılık, orijinallik, yaratıcılık yerine çalışmalarda tek düzelik ve kopyacılık hakîm olacaktır.

3. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu incelendiğinde öğrencilerin etkinlikler için gerekli araç ve gereçlere, öğretmenlerin de patent, inovasyon, bilim insanlarının biyografileri, tasarım ve buluş hikâyelerine yönelik yapacakları araştırma sonuçlarını ve etkinliklerini zümre kararıyla öğretim programının akışına uygun olarak kullanabileceklerine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

4. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi
geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur. Bir başka ifade ile öğrenci sayısı 25>’e kadar olan sınıflar 1; 26–40 arası 2, 41 ve üzeri sınıflar 3 gruba ayrılır. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.

5. Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler. Bu amaçla bilgi teknolojileri sınıfları, çok amaçlı sınıflar, kütüphaneler vb. mekânlar kullanılabilir. Düzenlemede kılavuzda verilen açıklamalar dikkate alınır. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.
EK 2

Kimden:
ttk.program.db@meb.gov.tr
Gönderme tarihi:
27 Aralık 2010 Pazartesi 12:45:07
Kime:
keskinoo@hotmail.com

E postanızda yer alan hususlar Teknoloji ve tasarım dersi, öğretim programı ve kılavuzunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda uygulanacaktır.
Uygulama esaslarında sınıfların gruplara ayrılmasına yönelik olarak;
- Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25'i geçmemelidir.
Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20'yi geçmeyen gruplara ayrılır. Başka bir ifade ile sınıflar; öğrenci sayısı 25 dahil 1 grup, 26-40 öğrenci olan sınıf iki grup, 41 üzeri öğrenci olan sınıf ise 3 grup olarak ayrılır. Gruptaki öğrenci sayısı eşit olur.
-Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki
kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımı eşit olmasına dikkat edilmelidir.
- her okul programda belirlenen en az bir mekanı, "teknoloji ve tasarım işliği" olarak düzenler. ....
ifadeleri başta olmak üzere uygulama esasları başlığında sıralanmıştır.
Dersin amaçlarına ulaşılması için öğretim programı ve kılavuz kitabında yer alan uygulama esaslarına uyulması gerekmektedir.
okulun norm kadrosunun hesaplanmasında, teknoloji ve tasarım ders saatinin belirlenmesinde teknoloji ve tasarım dersi için grupların sayısının ders saati ile çarpılması ile ortaya çıkan saat, dersin toplam saati olarak norm işlemlerinde uygulanması gerekmektedir.
Çalışmalarınızda başarılar dileriz

    
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Eğitim-Öğretim ve Program Dairesi

EK 3


> From: be@meb.gov.tr

> To: keskinoo@hotmail.com
> Subject: Başvurunuz Cevaplanmıştır
> Date: Wed, 7 Oct 2009 11:23:40 +0300
>
> Kurum Adı : T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
>
> Başvuru No : 471312
>
> Cevap Metni : Sayın Osman KESKİN,
> Teknoloji ve Tasarım dersinin uygulanmasıyla ilgili olarak Başkanlığımızın valiliklere yazdığı 29.09.2006 tarih ve 10154 saylı yazıda
> "...dersin uygulanmasında ilgi tebliğler dergisi'nde yayımlanan Kurul Kararı ile kabul edilen Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programında yer alan"uygulama esasları" başlığında verilen açıklamalara göre gerekli tedbirlerin alınması hususunda..." ifadesi ile yapılacak uygulamaların nasıl yapılacağına dikkat çekilmiştir.
> Uygulamaların 21.03.2006 tarih ve 24 sayılı kararla kabul edilen öğretim programı içeriğine uygun yapılcağı konusunda, bilgilerinizi rica ederim.
>Teknoloji ve Tasarım dersinde norm kadro hesaplanmasına ilişkin bilgi edinme cevabı.
> From: be@meb.gov.tr

> To: keskinoo@hotmail.com
> Subject: Başvurunuz Cevaplanmıştır
> Date: Mon, 12 Oct 2009 08:33:19 +0300
>
> Kurum Adı : T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
>
> Başvuru No : 472569
>
> Cevap Metni : Talim Terbiye Kurulu Kararına göre grup oluşturulduktan sonra, oluşan gurup sayısı haftalık ders saati ile çarpılıp toplam ders saati bulunur. Bulunan ders saati ile, Norm Kadro Yönetmeliğine göre norm kadro tespit edilir.
>
> Bilgilerinizi rica ederimEK 5MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

Bakanlar Kurulu Kararı
: 1/12/2006-2006/11350
Resmî Gazete      
: 16.12.2006/26378

Ek ve Değişiklikler:
1)
13/7/2007-2007/12399 B.K.K.
21.7.2007/26589
RG
2)
18/4/2008-2008/13567 B.K.K.
10.5.2008/26872
RG
3)
24/11/2008-2008/14575 B.K.K.
23.1.2009/27119
RG
4)
30/6/2010-2010/681 B.K.K.
25.7.2010/27652
RG

İKİNCİ BÖLÜM
Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler
Aylık karşılığı ders görevi
MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.
Ek ders görevi
MADDE 6- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Not : Paylaşımı için Osman Keskin öğretmenimize teşekkürler...

Doğru yerdesiniz...
gelisenbeyin.net'tesiniz...
Yukarı Dön
sakız Açılır Kutu Gör
Vip Üye
Vip Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Nisan-2007
Konum: İstanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 272
  Alıntı sakız Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19-Ocak-2012 Saat 14:27
Teşekkür...
Yukarı Dön
zaman Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 31-Ocak-2007
Konum: Ankara
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 725
  Alıntı zaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12-Eylül-2013 Saat 00:50

Doğru yerdesiniz...
gelisenbeyin.net'tesiniz...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz