gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji Tasarım > Teknoloji ve Tasarım Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

İl Eğitim Denetmenleri Zümre Toplantısı

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4742
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: İl Eğitim Denetmenleri Zümre Toplantısı
    Gönderim Zamanı: 04-Haziran-2012 Saat 17:49
2011/2012 Öğretim Yılına Ait Teknoloji Tasarım Dersi İl Eğitim Denetmenleri Zümre Toplantısında Alınan Kararlar

1.Ders programındaki öncelikli hususların, kritik davranışların kararlaştırılması.
a) Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısının 25’i geçmemesi, öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıfların 20’yi geçmeyen gruplara ayrılması, gruplardaki öğrenci sayısının eşit olması, her gruptan bir sorumlu öğretmen yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirmesi, gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilmesi,
           b) Teknoloji Tasarım dersinde bulunan üç kuşaktan; Kurgu ve Düzen kuşağının birinci dönemde yapım kuşağının ise ikinci dönemde gerçekleştirilmesi,

2.Öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitaplarının etkin kullanımına ilişkin uygulama esaslarının kararlaştırılması.
a)Öğretmenlerin ders planı yapmadığı için kılavuz kitabı sürekli yanlarında bulundurmaları, etkinliklerin yapılmasında kılavuz kitabı kullanmaları ve yararlanmaları, özellikle kılavuz kitapta etkinliğin yapılmasına ilişkin bilgi notlarını dikkate almaları, kılavuz kitap dışında öğrencilere ders kitabı yardımcı kitaplar aldırmaması,
b)Öğretim programındaki kazanımları esas almak koşulu ile öğretmen ve öğrencilerin farklı etkinlikler düzenleyebilecekleri,
c)Öğrencilerin kendisine ve topluma zarar verecek düşünce ve hayallerden gerçekleşmesi mümkün olmayanların olumlu yönde öğretmen tarafından programın öngördüğü şekilde düzenlenmesi,

3.Öğrenci değerlendirmesinde özellikle kullanılması önerilecek olan alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin tespiti. (Proje, performans, ürün dosyaları vb)
a)Teknoloji ve Tasarım Dersinde Ölçme ve Değerlendirme Araç ve Yöntemleri Olarak;
            a.1)Görüşme (Mülakat): Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin anlama düzeylerini değerlendirmek ve çalışmalarına farklı açınımlar sağlamak amacıyla görüşme yapar. Öğrencilerle yapılan görüşmede aşağıda örnek olarak verilen sorulardan yararlanır.
        • Bir olayı (konuyu, yöntemi, fikri) değişik yolla açıklayabilir misin?
           • Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun?
          • Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı?
           • Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin
        a.2)Gözlem: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin;
           • Soru ve önerilere verdikleri cevapları,
        • Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını,
        • Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.
        Öğretmenler gözlem yaptıklarında;
          • Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanır.
          • Her öğrenciyi birkaç kez gözlemler.
        • Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemler.
        • Her öğrenciyi değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre değerlendirir.
        • Yapılan gözlem için yaptığı değerlendirmeleri, mümkün olduğu kadar gözlem anında kaydeder. Gözlemler, serbest biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formlarıyla da yapılabilir. Gözlem formları ile gözlem yapmak, öğretmenin öğrencilerin sergilediği davranışları gözden kaçırmasını, unutmasını engellemek bakımından gözlemin geçerliliğine ve güvenirliliğine katkı sağlar. Etkinlikler için yapılandırılmış gözlem formları program kılavuzunda verilmiştir.
          a.3)Sözlü Sunum:Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin yapacakları sözlü sunumların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarları ve öz değerlendirme ölçekleri kullanılır.
           a.4)Performans Değerlendirme: Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Performans değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır. Öğretmenler performans değerlendirmeyi, kompleks bilişsel öğrenmeyi gözlemlemek için kullanabileceği gibi akademik alanlardaki (fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler gibi) tutumları ve sosyal becerileri gözlemlemek için de kullanabilirler. Öğretmenler performans değerlendirmede oluşturacakları durumlar/verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri, problem çözmelerini, verdikleri kararları, arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalarını, sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler. Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında öğrenci performansının değerlendirilmesi öğrenci ürün dosyası kullanılarak yapılacaktır.
a.5)Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio): Öğrenci ürün dosyası, kuşak süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır. Öğrencinin kuşak içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır. Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir? Ürün dosyaları birçok amaç için kullanılabilir. Bunlar; Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda öğretmenlere veri Sağlamak Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve aileyi öğrencinin eğitimine katmak Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak. Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek Öğrencileri değerlendirmek
a.6)Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Ömür boyu kendi performans ve gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde değerlendirmeye yönlendirir. Öğrencilerin bir sonraki adımı tanımlayabilmelerine, kendilerine olan güvenlerini artırmalarına, öğrenme ve değerlendirme sürecine aktif olarak katılmalarına olanak sağlar. Öğretmen değerlendirme sürecinde öğrencileri dürüst ve açık olarak kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirir. Öğrencilere bu değerlendirmenin, kendi gelişimlerini izlemek ve eksikliklerini gidermek amacıyla yapıldığı açıklanır.
Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça “
aldıkları kararlar daha doğru olacaktır. Ölçütleri belirlenmiş, yapılandırılmış öz değerlendirme formları ile öz değerlendirmeler yapılabileceği gibi Teknoloji ve Tasarım dersinde proje geliştirme sürecinde tutulacak “günlükler” yardımı
ile de öz değerlendirme yapılabilir. Ancak yapılandırılmış formlar yardımı ile değerlendirme yapmak her zaman için ekonomik ve kullanışlıdır. Etkinlikler için kullanılacak öz değerlendirme formları program kılavuzunda verilmiştir.
           a.7)Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı Dereceli puanlama anahtarı “Bütüncül” ve “Analitik” olarak iki grupta incelenebilir. Genel olarak belli bir yetenek, ögelerine ayrılmadan bir bütün olarak puanlanıyorsa bu holistik (bütüncül) puanlama olmaktadır. Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki nitelikler hakkında genişçe hükümlere dayanmaktadır. Analitik puanlama anahtarı, belli bir yeteneği ögelere ayırıp her öge için ayrı bir bütüncül anahtar geliştirmekle oluşturulmaktadır. Analitik anahtarın öğrencilerin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından faydaları çoktur. Analitik puanlama anahtarları iyi tanımlanmış ve detaylı anahtarlardır. Etkinlikler için kullanılacak dereceli puanlama anahtarları program kılavuzunda verilmiştir.
        a.8)Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

4.Ders öğretmeninin tutması gereken defter ve dosyaların kararlaştırılması.
a)Öğretmenin Mesleki ve Kişisel Alanına Ait Bilgiler Dosyası,
     a.1)Öğretmen kimlik bilgileri (TC, Sicil No, Mezun olduğu okul, Kademe derecesi, Memuriyete ve bu kurumda göreve başladığı tarihleri içerir bilgiler dosyanın ilk sayfasında yer alır)
     a.2)Öğretmenin önceki hizmetlerini gösterir Hizmet cetveli
     a.3)Katılmış Olduğu Hizmet İçi Eğitim Bilgileri veya Sertifikaları, aldığı ödüllere ilişkin bilgi ve belgeler,
     a.4)Mevzuat takibine ve alanı ile ilişkili mevzuata ilişkin doküman ve özet bilgileri,
     a.5)Sınıf/Öğretmen ders dağılım çizelgesi,
     a.6)Branşındaki eğitim öğretime yönelik akademik ve program uygulamalarına yönelik bilgi ve belgeler,
b)Öğretmenin Eğitim Öğretim Uygulamalarına Yönelik Dosyası,
     b.1)Ünitelendirilmiş zümre onaylı Yıllık Planlar,
     b.2)Öğrenci Proje ve Performans Görev Dağılımları,
     b.3)Öğretmen egzersiz (Ders dışı etkinlikler) yapıyor ise (tiyatro, şiir dinletisi santranç, izcilik vb.) egzersiz planları, onay ve yoklama defteri,
     b.4)Öğretmen kurs yapıyor ise kurs planları, onay ve yoklama defteri,
     b.5)Zümre ve Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları,
     b.6) Şube rehber öğretmeni ise Veli Toplantı Tutanakları,
     b.7)Şube rehber öğretmeni ise öğrenci kitap okuma çizelgeleri veya defteri tutulması, aralıklarla öğrencilerin okuduğu kitapların e-okula işlenmesi,
     b.8)Öğrencilerle ilgili Toplum Hizmeti Çalışmaları içerik ve zaman dağılımı,
     b.9)Öğretmen herhangi bir kulübün danışman öğretmeni ise, Kulüp çalışmalarına öğrencilerin katılımının sağlanması, kulüp dosyası oluşturulması, (Planlama, yönerge, faaliyet raporu, etkinlikler ve Öğrenci dağılımı, pano dokümanları inceleme onayları),
     b.10)Sınıf/Derslik Zimmet Belgesi,
     b.11)Sınıf/ derse ait öğretmen kılavuz kitapları,
     b.12) Ders defteri ve yoklama fişleri, (NOT: Bizi ilgilendirmiyor ama eklenmiş,
c) Ölçme Değerlendirme Çalışma Dokümanları Dosyası,
     c.1)Sınıf içi performans izleme çizelgeleri, gözlem, özdeğerlendirme, dereceleme ölçekleri sonuç çizelgeleri, sınıfla ilgili diğer çalışma dokümanları,
     c.2)Öğrenci Ürün Dosyaları ve seçki dosyaları örnekleri, Etkinlik örnekleri, Proje ve Performans çalışma örnekleri,
   c.3) Yazılı kâğıtları ve cevap anahtarları,
d)Öğrenciye Yönelik Rehberlik Çalışmaları Dosyası,
     d.1)Şube rehber öğretmeni ise Sınıf Rehberlik Planı Kapsamında uygulanan test ve envanter örnekleri,
     d.2)Öğrencilere yönelik uygulanan test ve envanter sonuçları,    
              d.3) Şube rehber öğretmeni ise Öğrenci kişisel dosyasındaki eksikliklerin e-okulda tamamlanması, öğretmen gözlem formlarının Nisan ayının sonuna kadar doldurulması

5.Dersin özelliğine göre dersliğin tanzimi/derslikte bulunması gereken araç gereç ve materyallerin belirlenmesi.

a)Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda öğrencilere yardımcı ders kitabı süreli yayınların alınmaması,
b)Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenlemesi, İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar bu mekânları, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam etmesi, İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak düzenlemesi, İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanması, işlikte proje sunumları eski ve yeni teknoloji ürünlerini tanıma yeni ürünlerin tanıtılması için bilgisayar, projeksiyon cihazı fotoğraf makinesi, ilk yardım dolabı bulundurulması,
           c)İşlikte etkinlik panoları dersin özelliği dikkate alınarak uygun tasarımlar oluşturularak düzenlenmesi,
d)Sağlık ve Güvenlik konusunda; İşlik çalışmalarında oluşabilecek kazalardan öğrencilerin korunması, Teknoloji ve Tasarım öğretmeninin işlikte oluşabilecek kazalara yönelik ilk yardımı yapabilecek niteliklere sahip olması, Teknoloji ve Tasarım işliğinde meydana gelebilecek iş kazalarında ilk müdahaleyi yapabilmek için ilk yardım dolabı bulundurulması, İlk yardım dolabı TS 12598 (okullarda kullanım için)standardında yer alan ilaç ve malzemeleri bulunduracak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca yangın söndürme cihazı bulundurulması,

6.Dersle ilgili olarak önerilecek mesleki yayınlar, izlenecek süreli yayın ve internet sitelerinin kararlaştırılması.
a)TUBİTAK yayınlarından Bilim ve Teknik, Bilim ve Çocuk dergisi,
y)Teknolojitasarim.org.
z)Türkbilim.org
aa)Amerika Birleşik Devletleri Patent Kurumu, http://www.uspto.gov/
bb)Avrupa Patent Ofisi, (EPO).http://www.wipo.int/portal/index.html.en
cc)Avrasya Patent Ofisi.http://www.eapo.org/index_eng.html
dd)Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, (WIPO).http://www.wipo.int/portal/index. html.en
ee)Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Başkanlığı, ttp//www.kosgeb.gov.tr
ff)Türk Patent Enstitüsü, http://www.turkpatent.gov.tr
gg)Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu, http//www.tubitak.gov.tr
hh)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, http//www.tobb.org.tr
ii)Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, http://www.ttgv.gov.

7.Ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarına ilişkin uygulama ilkelerinin kararlaştırılması.
        a)Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak üzere hazırlanacak yıllık planlarda etkinliklere verilmesi, sürelerin tespitinde “etkinliklerin sınıflara göre dağılımı” tablosundaki açıklamaların dikkate alınması,
b) Ünitelendirilmiş Yıllık planların, programda verilen tablolardaki kazanımlar ve etkinlikler için ayrılan sürelere yayılarak planlanması, Ağustos 2005 tarih ve 2575 sayılı tebliğler dergisinden yayınlanan Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereği Teknoloji ve Tasarım dersi için günlük plan hazırlanmaz. Program kılavuzunda verilen etkinlikler günlük plan olarak kullanılmasını ve yıl içinde ortaya konulan ürünlerin Teknoloji Şenliği düzenlenerek sergilenmesi,
          c)Ünitelendirilmiş Yıllık planda öğretim yöntem ve tekniklerine, öğretim materyali ve teknolojisine, dersler arası ilişkiler (ara disiplinler), ölçme ve değerlendirme bölümlerine yer verilmesi, yeri zamanı geldiğinde program içeriğinde yer alan Atatürkçülük konularına yer verilmesi, Öğrenme sürecini öğretmenin takip etmesi açısından planın onaylı örneğinin okul müdürü ve denetim elemanlarına gösterilmek üzere derslikte bulundurulması,


8. İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı web sitesinde, branşlar bazında ortak etkinlik havuzu oluşturulması ve yayınlanması
a)Örnek olabilecek etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığı etkinlik havuzuna(www.meb.gov.tr) ve İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığı internet sitesine gönderilmesi,
   

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
sakuraaa Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 28-Şubat-2012
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı sakuraaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10-Haziran-2012 Saat 22:52
Merhaba Yahya Bey

bu belgenin karar ve sayı numarası varmı elinde benim için çok önemli dersi bölmeyip norm fazlası yaptılar beni iki yıldır uğraşıyorum ama bir türlü yerime geri yollanmadım.Bu belgenin sayı ve karar numarası varsa yeni bir dilekçe ile yeniden itiraz edebilirim.

Saygılar
Fatma ATİK
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz