gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji Tasarım > Teknoloji ve Tasarım Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Teknoloji ve Tasarım Sadece Ders mi?

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
zaman Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 31-Ocak-2007
Konum: Ankara
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 725
  Alıntı zaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Teknoloji ve Tasarım Sadece Ders mi?
    Gönderim Zamanı: 09-Temmuz-2012 Saat 21:16
TEKNOLOJİ VE TASARIM SADECE BİR DERS Mİ?

Bilim
ve Teknoloji, gelişim sürecinde altın çağını yakalamış, insan hayatında vazgeçilmez bir özellik kazanmıştır.
Bilim, hiçbir zaman durağanlık gösteremez. Bilimin dinamizmi, dünyanın sanıldığı kadar büyük olmadığı gerçeğini
ortaya çıkarmıştır. Ve bu büyük olmayan dünyada insanoğlu, yüzyıllardır yaptığı araç gereçlerle doğaya meydan okumuş
ve konumunu her durumda ve koşulda korumaya devam etmiştir. Ok ve mızraklarla avlanan ve toplayıcı bir hayattan
üretici bir hayata geçen insanoğlu, buna araç yapabilme bilgisiyle yani teknolojisiyle sahip olmuştur. Bu yönüyle
bilim ve teknoloji, insanoğlunun hayatında vazgeçilmez bir özellik olarak genlerine işlemiş, miras olarak geçmiş
kuşaklardan alınmış ve gelecek kuşaklara da ister istemez bırakılacaktır. Sonuç olarak bilim ve teknoloji hayatımızı
her alanda kolaylaştırmayı başarmıştır. Günümüzde insanlar, sahip oldukları teknolojik araç gereçlerden kolay kolay
vazgeçecek gibi görünmemektedir.
Bilim ve teknoloji arasında sıkı bir ilişki bulunmakta, birbirlerini tamamlamaktadırlar. Hatta bazen bilim ve
teknoloji birbirleri ile eş anlamlı olarak bile kullanılabilmektedir. Bilimsel çalışmalar, uygulamaya elverişli
bilgi üreterek teknolojik gelişmeye yol açarken, teknolojik gelişmeler de bilimsel araştırmaların daha uygun
şartlarda yapılmasını sağlayarak bilimsel gelişmeyi hızlandırmaktadır. Diğer bir deyişle teknoloji ve bilim
arasındaki ilişki, özne ile subje arasındaki ilişki gibidir. Bilim, teknolojiye yön verirken; teknoloji de bilime,
teknolojik araç gereçlerle yön verebilme imkanını sağlar. Eğitim yapısında yenilikçi bir yapılanma ve bir süreç
olarak ortaya çıkan Teknoloji ve tasarım dersi de köklerini bu bilgi birikiminden almaktadır. Ders olarak teknoloji
ve tasarım dersi, öğrencileri içinde yaşadığı toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getiren, yaşadığı çevreyi
geliştiren, güzelleştirmek için gözlem yapan, inceleyen, sorunların farkına varan, sorgulayan, çözümler üreten,
yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayarak ifade edebilen, girişimci, değişim ve gelişime açık,
sorumluluk bilinci gelişmiş, eleştirel düşünebilen bireyler olarak topluma kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçlara
ulaşılabilmesi için, öncelikle ders öğretmenlerine, okul idarelerine ve öğrenci velilerine büyük ödevler
düşmektedir.
Sonuç olarak teknoloji ve tasarım dersi yenilikçi yapısıyla öğrencilerimizi ezberden kurtaran, birey olarak eğitim
sürecinin merkezine alan ve düşünceye önem veren bir özelliğe sahiptir. Daha sağlıklı ve bilgili beyinler üreterek,
Atatürk’ün de özlemlerinden biri olan çağdaş uygarlık düzeyini aşabiliriz. Teknoloji ve tasarım dersini sadece bir
ders olarak değil yaşamın kendisi olarak algılamak gerekir.

Bülent SUCU
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Doğru yerdesiniz...
gelisenbeyin.net'tesiniz...
Yukarı Dön
zaman Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 31-Ocak-2007
Konum: Ankara
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 725
  Alıntı zaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09-Temmuz-2012 Saat 21:18
Teknoloji Tasarım Dersimiz birçok zeka türüne hitap eden; sayısal, sözel, bedensel-kinestetik, görsel uzamsal zekaların tümünün uygulama alanı bulduğu bir derstir. Kullanılmayan bilgi, elektrik üretemeyen baraja benzer. Öğrenciler 6 yıldır tüm derslerde öğrendiklerini uyguladıkları, eğlenerek öğrendikleri dersimizde, ülke kalkınması için önemli bir unsur olan inovasyonu da uygulayarak, öğrenerek yetişmektedirler. Kalkınma üretimle, üretim teknolojiyle, teknoloji inovasyonla, inovasyon Teknoloji Tasarım Eğitimiyle sağlanabilir. Öğrenciler dersimizde ürettiklerini MEB TTKB ve TPE tarafından düzenlenen sergide Katma Değere dönüştürmekte, buluşların patentleri alınmakta ve ekonomiye kazandırılmaktadır. Bizzat ödülleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız vermektedir. Bu sergi ülkemizde bir derse yönelik düzenlenen tek sergi olma özelliğini korumaktadır. Avrupada ilköğretim düzeyinde inovasyonun öğretildiği ilk ders te Teknoloji Tasarım Dersidir.

Ancak bu durum 2012 yılından itibaren olumsuz şekilde değişecektir. MEB tarafından 25.06.2012 tarihinde açıklanan "İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi"nde haftalık ders süreleri Ortaokullarda 30 saatten 36-37 saate çıkarılmış, günde 7 hatta 8 saate kadar ders yapılacağı açıklanmıştır. Matematik ve Fen bilimleri öğretiminde hem uygulanan süre hem başarı düzeyi olarak Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olduğumuzun açıklanması sonrasında bu derslerin saatleri arttırılmıştır. Yine yabancı dil öğretiminin önemine binaen artık öğrencilerimiz 2.sınıftan itibaren Yabancı Dil öğrenmeye başlayacaklar. Diğer tüm derslerde de olumlu gelişmeler yaşanmış, bu derslerin amacına ulaşması açısından ve Öğretmenleri mağdur olmayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Ancak 2006 yılında sorgulayan, üreten, yaratıcı nesiller yetiştirmek gibi çok büyük hedeflerle TPE, TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Focus İnnovation Derneği vd. birçok kurum-kuruluşun görüşleri alınarak hazırlanan "Teknoloji ve Tasarım Dersi" bugün can çekişmektedir. Bu seneye kadar 6-7-8.sınıflarda uygulanmakta olan dersimiz, yeni uygulanacak ders çizelgesinde kesintiye uğramış ve 6.sınıflardan kaldırılmıştır. Kökü kesilmiş bir ağaç gibi kurumaya, yok olmaya terk edilmiştir. Bu durum öğrencilerimiz ve ülkemiz açısından bir kayıp olduğu gibi Teknoloji Tasarım Dersi Öğretmenlerimizin de 2013 yılında NORM Fazlası olmalarına neden olacaktır. Tüm okulların normu azalacağı için Öğretmenlerimiz maaş karşılığını dolduracak okul dahi bulamayacaklardır. Özellikle atama bekleyen Öğretmenler de göz önüne alındığında, ders saatinin 1/3 oranında azalması büyük sıkıntı doğuracaktır.

Tüm ilgili kurum ve kuruluşların bu duruma sessiz kalmayacağını; 12 yıllık zorunlu eğitimin temel hedefleri (ttkb) olan
-Temel becerileri geliştirmek
-21. yüzyıl becerilerini geliştirmek (2023 vizyonu)
-Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri için ortam sağlamak
hedeflerine ulaşmak adına en önemli ve uygulanabilir ders olan TEKNOLOJİ TASARIM dersine gereken önemin verileceğini, ders saatlerinin yeniden düzenlenip 5-6-7-8.sınıflarda uygulanacağını umut ediyor, teşekkür ediyorum.

Oktay Sazak
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Doğru yerdesiniz...
gelisenbeyin.net'tesiniz...
Yukarı Dön
zaman Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 31-Ocak-2007
Konum: Ankara
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 725
  Alıntı zaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09-Temmuz-2012 Saat 21:21
temel eğitim genel müdürlüğü program grup başkanlığına; 6 yıllık teknoloji tasarım öğretmeniyim ve beslenme öğretmenliği mezunuyum. Teknoloji tasarım dersini işlerken hem ben hem de öğrencilerim büyük keyif alıyoruz. Bu derse atandığım ilk yıl dersi anlamakta ve işlemekte zorlandım çünkü öğretmen merkezli bir sistemde yetişmiştim ve eğitimde ben de diğer birçok öğretmen gibi ben anlatayım öğrenciler dinlesin ve yazsın istiyordum çünkü ancak böyle kaliteli bir eğitim yapılacağına inanıyordum oysa teknoloji ve tasarım dersi ile ilgili seminere katıldıktan sonra yapılandırmacılık sistemi ve proje tabanlı öğrenme hakkında edindiğim bilgiler dahilinde dersimin önemini anladım. Sonraki 5 yıllık eğitim sürecinde öğrencilerim ve dersim ile ilgili her yıl mutlaka bir başarıya imza attık. Bu derste bilgi vermiyordum sadece öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını yönlendiriyordum onların girişimcilik özelliklerini destekliyordum onlar kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar hazırlıyordu. Gerekli bilgileri zaten diğer derslerde ediniyorlardı. Diğer sistemden farklı olarak öğrenci kendi ilgisi dahilinde proje hazırladığı için kendi isteği ile ilgili proje için gerekli bilgiye de kendisi ulaştığı için öğrenme daha kalıcı oluyor. Teknoloji tasarım dersinde öğrenci diğer derslerde öğrendiği bilgileri pekiştirecek uygulamalar için fırsat buluyor dolayısıyla bilgiyi güncel hayatta kullanarak güce dönüştürüyorlar. Kısacası bu dersin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ders ile ilgili birçok kişinin şlikayetçi olduğunu duydum. Geleneksel eğitimde ısrar eden, sadece dersime girip çıkayım zorlanmadan maaşımı alayım diyen öğretmenlerin şikayetlerine uyarak yapılacak değerlendirmenin ülkemize zarar vereceği kanısındayım. Bunun yerine öğretmen yetiştirilmesine ağırlık verilmesi gerekir. Değişime direnmede ısrar eden öğretmenlerin isteklerine göre karar verilmesi tıpkı yıllar önce yerli otomobilimiz Devrim'in başına gelenlerin teknoloji tasarım dersine yapılacaktır.

Osman Keskin
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Doğru yerdesiniz...
gelisenbeyin.net'tesiniz...
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4742
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10-Temmuz-2012 Saat 16:14
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL 07.12.2011’de Türkiye İnovasyon Konferansında; kalkınma ve gelişmeyi tetikleyen temel dürtü ‘yeniliktir’, inovasyondur. Diğer bir deyişle, ülkeler arasındaki medeniyet yarışını belirleyen de, tarihin akışını hızlandıran da, inovasyon ve teknolojik değişmedir. Ülkemizde uzun yıllar ihmal edilen bu konularda son yıllarda gözle görülür bir bilinçlenme yaşanmaktadır. Ancak, uzun yılların ihmalinin yarattığı kayıpları aşmak için bu alanda süratli ve etkili yol almamız gerektiği aşikârdır. Bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarını, milletimizin geleceği ve bekasını şekillendiren temel dinamikler olarak görmekten başka çaremiz yoktur. Ayrıca eğitim sistemimiz aracılığıyla bilim, teknoloji ve yenilik konusunda ciddi bir farkındalık programına işlerlik kazandırmalıyız. Bu nedenle, inovasyonun milletimizin bugününü ve geleceğini şekillendiren en önemli güçlerden biri olduğuna samimiyetle inanıyorum. Geçen yıl, patent ve faydalı model başvuru sayıları tarihimizde ilk defa 11 bini geçmiştir.

Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 15.12.2010’da Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 22. Toplantısı açılış konuşmasında; Bilgi çağında bir ülke, ürettiği bilgi, geliştirdiği teknoloji ve gerçekleştirdiği yenilikler ölçüsünde dünyada söz sahibi olacaktır. Tüm bunların kaynağı insandır ve insanın eğitimidir. Her alanda gösterilecek ihmal veya yapılacak hata, bir ülkenin belirli bir zamanının ve kaynağının heba olmasına neden olur. O sebeple kendi beyin gücümüzü destekleyerek, dünya ile rekabet edebilecek nitelikte insan gücümüzü yetiştirecek bir eğitim sistemine, bilim ve teknolojiye sahip olmak zorundayız.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN: ‘Çocuklarımızın, bizim onlara öğrettiklerimizi, öğrenme becerilerini olduğu kadar, merak etme, sorgulama ve araştırma becerilerini de geliştirmeliyiz. Bilginin ürünlere dönüşmesini, ticarileşmesini temin etmek gerekiyor. Sadece bu birkaç örnek bile, sanırım eğitim politikaları ile bilim, sanayi ve teknoloji politikalarının birbirinden bağımsız telakki edilemeyeceğini açıkça gösteriyor’

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak: ‘Öğrencilerin kendilerini ifade edebilme yetisi önemlidir. Bunun yanı sıra kendine güvenen, yaratıcı ve dünyayı çok iyi takip eden gençler yetiştirmeyi düşündüklerini söyledi. Öğrencilerin bilgi yüklü olmalarını istemediklerini belirten Altunbaşak, “Analitik yetenekleri güçlü, çıkarımlar yapabilen bir gençlik istiyoruz." dedi.

Vizyon 2023 Projesinin ana teması; Bilim ve teknolojiye hakim, Teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, Teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir "refah toplumu" yaratmak olarak belirlenmiştir.

PISA 2012 uygulamasında ikinci gün öğrenciler problem çözme becerilerine yönelik değerlendirmeye tabi olacaktır.
Eğitim sistemimizde yapılan değişikliklerde temel alınan PISA sınavı sonuçlarına göre planlamanın yapıldığı belirtilen haftalık ders çizelgede yapılan çalışmayla okuma yazma, matematik ve fen bilimleri alanları başta olmak üzere uluslararası alanda rekabet edebilirliği sağlayacak temel becerilerin geliştirilmesi ve öğrencilerin gelişim, ilgi, beklenti ve tercihlerini dikkate alan, demokratik yapıda ders seçmeye imkan verecek bir öğretim yapısının oluşturulmasının amaçlandığı belirtilerek temel eğitim ikinci kademede 6. Sınıflarda teknoloji tasarım dersi kaldırılmış ve buna karşılık matematik ve Türkçe ders saatleri arttırılmıştır. Matematik ders saati sayısının artırılmasına gerekçe olarak temel sayısal becerilerin istihdam edilebilirlik, ekonomik ve sosyal kalkınmaya etkileri açısından önemiyle genel olarak matematik öğretimi için mevcut çizelgede ayrılan sürenin yetersiz kaldığına ilişkin araştırma sonuçları ve öğretmenlerden elde edilen bilgilerin de bu artış için rasyonel dayanak oluşturduğu belirtiliyor.

Ülkelerin sahip olduğu insan kaynaklarının etkin kullanılamaması, önemli sosyal ve ekonomik maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Günümüz dünyasında, uluslararası alanda etkinliğin aracı rekabet gücü yüksek, bilgiye açık, üretken bir ekonomik potansiyele sahip olmaktır. Küreselleşen dünyada buna ulaşmanın en önemli yolu ise insan kaynaklarının sürekli geliştirilmesi olarak görülmektedir. Toplumsal olarak insan kaynağımızın geliştirilmesinin milli eğitimde temel eğitim boyutu teknoloji tasarım dersi ile hayat bulmaktadır. Teknoloji ve tasarım dersi 20.06.2012 tarih ve 75 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 6. sınıflarda kaldırılmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, ‘‘kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.’’ olarak yer almaktadır. Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek yayımlanmış (İlköğretim 1–8 Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji) dersler için kabul edilen ortak becerileri içermektedir. Ülkemizde düzenlenen çeşitli sergi ve tasarım yarışmalarına (Şimdi Düşünme Zamanı, Düş Çizgisi, SEPTO, Yenilikçi Öğretmenler) her ilden katılımlar sayesinde özellikle inovasyon ve patent konularında büyük başarılar elde edilmiş ve bu konularda farkındalık yaratılmıştır. Hatta bazı öğrenci çalışmaları sanayide üretim açısından başarılı bulunup üretimine bile geçilmiştir. Teknoloji tasarım dersinde öğrenci diğer derslerde öğrendiği bilgileri pekiştirecek uygulamalar için fırsat buluyor dolayısıyla bilgiyi güncel hayatta kullanarak güce dönüştürüyorlar. Öğrencilere bilgi yüklemesi yapılan sözde miğfer derslerin saatlerinin artırılmasıyla başarı elde edileceği hesabı yanlıştır çünkü günümüzde gelinen noktada bilgi eğer günlük hayatta kullanılabiliyorsa kalıcı olabilmektedir. Tüm derslerde edindiği bilgileri sorgulayarak yeni bilgiler üretme ve bilgiyi güce dönüştürmede etkin yegâne öğretim programı teknoloji ve tasarımdır.
Yukarıda gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerek sayın başbakanın belirttiği, Vizyon 2023 hedeflerine ulaşacak, dünyayla rekabet edebilecek insan gücüne ulaşmamızın temel eğitim boyutu olan teknoloji ve tasarım dersine hem temel eğitim ikinci kademesinde hem de liselerde yer verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Osman Keskin
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz