gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji Tasarım > Teknoloji ve Tasarım Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Teknoloji ve Tasarım Dersi Norm Hesaplaması

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4742
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Teknoloji ve Tasarım Dersi Norm Hesaplaması
    Gönderim Zamanı: 22-Mayıs-2013 Saat 18:21
Norm Güncellemeleri İçin Verilecek Dilekçe

............ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMEK ÜZERE

.......... İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgili yazısında teknoloji ve tasarım dersi uygulama esaslarında ve Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli zamanlarda BİMER aracılığı ile talep edilen görüşlerinde; teknoloji ve tasarım norm kadro hesabında sınıflardaki öğrenci sayıları esas olarak alınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca her okulda ideal duruma yakın en az bir mekânın teknoloji ve tasarım işliği olarak düzenlenmesini, bilgi teknolojileri sınıfları, kütüphaneler ve çok amaçlı salonlar vb alanların gerektiği zaman teknoloji tasarım dersi için kullanılabileceğini de belirtmektedir. Şube sayısının az olduğu okullarda gruplar ve derslerin düzenlenmesinde ise ‘grup oluşturmada esas olan sınıftaki öğrenci sayısıdır. Grup oluşturmak için yeterli sayıda öğrenci olan sınıflar gruplara ayrılır. Grupları okulun teknoloji ve tasarım öğretmeni ile aynı eğitim bölgesinde bulunan başka bir okulun teknoloji ve tasarım öğretmeni eş zamanlı olarak paylaşırlar. Uygun branş öğretmeni bulunmadığı durumlarda okul idaresi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.’ olarak belirtilmiştir.
Teknoloji ve tasarım dersi norm hesabı Talim Terbiye Kurulu kararına göre uygulama esaslarında belirtildiği gibi öğrenciler gruplara bölündükten sonra her grup ders saati sayısı ile çarpılarak toplam ders yükü hesabı yapıldıktan sonra bu hesaba göre norm belirlenmesi gerekirken bazı okullarda sadece şube sayısı ders saati sayısı ile çarpılarak toplam ders yükü hesaplanmaktadır ve bu durum okulların teknoloji ve tasarım öğretmeni norm kadro sayısını düşük göstermektedir ve nihayetinde hem öğrenci hem öğretmen mağdur edilmektedir.(örneğin a okulunda ikinci kademede 14 şube bulunmaktadır ve her sınıfta ortalama 37 öğrenci bulunmaktadır. Uygulama esaslarına göre her sınıf 2 gruba ayrılması gerekmektedir ve bunun sonucunda 28 grup oluşmaktadır ve 28grup X haftada 2 ders saati olarak okulun toplam teknoloji tasarım ders yükü 56 saat olması gerekirken birçok okulda 14 şube X 2 saat =28 saat gösterilmektedir. Bunun sonucunda 1 norm eksik hesaplanmasına neden olunmaktadır.) İl içi ve il dışı atamalar için okullar tercihe açılacaktır ve bazı okullar eksik norm hesaplaması yaptıklarından bu durum birçok öğretmeni mağdur edecektir. Eksik norm hesabı yapılan bir kurumda teknoloji ve tasarım dersi norm kadro sayısı düşük gösterileceğinden bazı okullar tercih edilemeyecektir veya tercih edilmek üzere sisteme açık olarak yansımayacaktır. Atamalar yapıldıktan sonra bu durumun mahkemeye taşınması durumunda illerde yapılacak atamaların iptali ve eğitim öğretimin aksaması gibi birçok sıkıntılı durum oluşabilecektir.
Norm kadrolarının yeniden düzenleneceği bu günlerde okullarımızda teknoloji ve tasarım dersi norm kadro hesaplamasında teknoloji ve tasarım dersi uygulama esaslarında belirtilen hususlara göre norm kadro hesaplanırken öğrenci grup sayıları esas alınmasının sağlanmasında gereğini bilgilerinize arz ederim.

Füsün Can öğretmene sonsuz teşekkürler..

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4742
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22-Mayıs-2013 Saat 18:22
Norm Fazlası itiraz dilekçesi
………………………………İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                 ……………..

İlgi: a) 2583 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı –
            Uygulama Esasları
        b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.09.2006 tarih 020154 sayılı yazısı
        c) 6 mart 2012 tarih B.08.0.İEG.0.03.00.00.010.06/1842 sayılı 2012/14 nolu genelge
        d) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin       
           Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

Okulunuzda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak çalışmaktayım. Teknoloji ve tasarım dersi hem planlama hem de uygulama olarak diğer branş derslerinden farklı uygulama esaslarına tabidir. Bu uygulama esasları Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 21.03.2006 tarihli 24 karar sayılı Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programında yer alan uygulama esaslarında belirtilmiştir. Programın uygulama esaslarında dersin uygulanışına yönelik açıklamalarda:
‘‘ 4. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur. Bir başka ifade ile öğrenci sayısı 25>’e kadar olan sınıflar 1; 26–40 arası 2, 41 ve üzeri sınıflar 3 gruba ayrılır. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.

5. Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler. Bu amaçla bilgi teknolojileri sınıfları, çok amaçlı sınıflar, kütüphaneler vb. mekânlar kullanılabilir.’’ olarak belirtilmektedir.

Ayrıca 535450 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Bimer başvurusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim ve Program Dairesi Başkanlığı cevap yazısında ‘okulun norm kadrosunun hesaplanmasında, teknoloji ve tasarım ders saatinin belirlenmesinde teknoloji ve tasarım dersi için grupların sayısının ders saati ile çarpılması ile ortaya çıkan saat, dersin toplam saati olarak norm işlemlerinde uygulanması gerekmektedir.’ olarak belirtilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 29.09.2006 tarih 020154 sayılı ilgi yazısında ‘Bu konuda okul idareleri ve öğretmenlerin dikkatinin çekilmesi, dersin uygulanmasında ilgi Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Kurul Kararı ile kabul edilen Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nda yer alan "Uygulama Esasları" başlığında verilen açıklamalara göre gerekli tedbirlerin alınması hususunda,’ ; olarak belirtilmiştir.

İlgi c genelgede derslik ihtiyacında gerektiğinde ‘idari büroların tek odada toplanmasına ve müdür yardımcılarının gerektiğinde birlikte aynı odayı kullanmalarına özen gösterilecektir.’ Olarak belirtilmiştir.
Bakanlığımız bimer aracılığı ile bölünen derse; 1.(birinci) öğretmenin teknoloji ve tasarım branşından 2.(ikinci) öğretmenin Teknoloji ve Tasarım branşı dışında başka branşta öğretmen girebilir mi? Sorusuna, ‘Okulunuzda veya eğitim bölgenizdeki teknoloji ve tasarım öğretmenleri derse girmelidir, aksi halde zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği ile herhangi bir branş öğretmeninin derse girmesi mümkündür.’ Olarak görüş bildirmiştir.
Şube sayısının az olduğu okullarda gruplar ve derslerin düzenlenmesinde ise ‘grup oluşturmada esas olan sınıftaki öğrenci sayısıdır. Grup oluşturmak için yeterli sayıda öğrenci olan sınıflar gruplara ayrılır. Grupları okulun teknoloji ve tasarım öğretmeni ile aynı eğitim bölgesinde bulunan başka bir okulun teknoloji ve tasarım öğretmeni eş zamanlı olarak paylaşırlar. Uygun branş öğretmeni bulunmadığı durumlarda okul idaresi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.’ olarak belirtilmiştir.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek derslerine İlişkin karar da, ek ders görevi ile ilgili 6.maddede ‘alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.’ olarak belirtilmiştir.
Norm kadroların düzenlenmesine ilişkin ilgi d yönetmelikte Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu ile ilgili olarak
‘Madde 11- (Değişik : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;
a)6-3I saate kadar   1, b)31-42 saate kadar 2, c)42'den fazla olması halinde her 21 saat için   1, öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri, yatılı ilköğretim bölge okulları,(5) özel eğitim okul ve kurumlan hariç,(2) aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkezi olarak değerlendirilir.’ İbaresi yer almaktadır.

Belirtilen tüm yasal dayanaklar dikkate alındığında okulumuzda/eğitim bölgemizde/ilçemizde yapılan teknoloji ve tasarım norm hesaplamasında eksik norm hesabı yapılmaktadır. Teknoloji tasarım ders yükü okullarda şubelerin gruplara ayrıldıktan sonra oluşan grup sayısının ders saati sayısı ile çarpılarak belirlenmesi gerekirken, şube sayısı ders saati ile çarpılarak belirlenmektedir. Bu durum eksik ve yanlış norm hesaplamasına yol açmaktadır.
Derslerine girdiğim 14 sınıfın (14 şube = 28 grup X 2 saat = 56 saat) gruplara ayrılması sonucunda 56 saatlik ders yükü ortaya çıkmaktadır fakat okul idaresinin tebliğ ettiği ders programımda ders yükü 28 saat olarak belirtilmiştir. Bu durum okulun teknoloji ve tasarım norm hesaplamasını da etkileyerek 1 norm eksik hesaplanmasına neden olmuştur. Yada okulumuzda 8 şube bulunduğu bunun da 16 grup yaptığı, buna göre 16 grupx2 saat= 32 saat ders yükü oluşturdu ve bunun da 2 norma tekabül ettiği gerekçesi ile olması gereken norm 1 eksik hesaplanarak norm fazlası olarak gösterilmem belirtilen yasal düzenlemelere göre yanlış bir uygulamadır.
Norm hesaplanırken bölge dahilinde okulumuzun bulunduğu bölgedeki diğer okullar ile birlikte uygulama esaslarına göre hesaplandığı taktirde kendi bölgemde 2 okulda görev alarak norm fazlası duruma düşmemem gerekmektedir. Buna göre ………okulu müdürlüğü tarafından norm fazlası olduğuma dair tarafıma tebliğ edilen …..tarih ….sayılı işlemin /…valiliği….tarih …sayılı görevlendirmemin iptal edilmesi hususunda gereğini

2012 -2013 Eğitim öğretim yılında öğretmen, ders, derslik planlaması yapılırken yukarıda belirtilen ilgili yönetmelik ve esaslara aykırı düzenlemeden doğabilecek aksaklıklara mahal vermemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                            
                                                                                                                     İmza
                                                                                                                 Ad Soyad
TCNO:                                                                                                                             
Adresi:                                                                                                                                     
                                                                                                              …./……/…….

Bu dilekçe osman keskin tarafından hazırlanmıştır. Diğer çalışmalar için facebook teknoloji ve tasarimcilar grubunu inceleyiniz. İletişim için ttdiyarbakir@gmail.com

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz