gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji Tasarım > Teknoloji ve Tasarım Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Teknoloji ve Tasarım Kursu Soruları

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
sakız Açılır Kutu Gör
Vip Üye
Vip Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 29-Nisan-2007
Konum: İstanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 272
  Alıntı sakız Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Teknoloji ve Tasarım Kursu Soruları
    Gönderim Zamanı: 30-Temmuz-2013 Saat 00:28
Teknoloji ve tasarım kursu soruları alan değişikliği soruları

TEKNOLOJİ VE TASARIM KURSU SORULARI1. Bireysel etkinliğini tamamlayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim etmesi beklenmez?

A) Etkinlik sürecini yansıtan diğer kanıtlar
B) Öz değerlendirme formu
C) Tasarım günlüğü
D) Gözlem formu   

2. A okulunda 7 ve 8. sınıflarda toplamda 14 şube bulunmaktadır. Sınıf mevcutları 28 ile 35 arasında değişmektedir. Bu okulun teknoloji ve tasarım dersi grup toplamları ve toplam ders yükü kaçtır?

A) 14 grup-28 saat          B) 56 grup- 28 saat
C) 28 grup-56 saat          D) 7 grup-14 saat

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yapım kuşağı için yanlıştır?

A) Bir sorundan yola çıkılır.
B) Öğretmeninin gerekli gördüğü ürün inovasyonu nu yaparlar.
C) Öğrenciler, tasarımlarını tanıtmaya yönelik sunum yaparlar.
D) Öğrenciler, diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarırlar.

4. Öğretmen “Birimden Bütüne” etkinliğini gerçekleştirirken öğrencilere örnek düzen çalışmaları göstermiştir.
Bu durum öğrencilerin hangi yönde etkiler?

A) Özgün karar verme          B) Eleştirel düşünme
C) Okuduğunu anlama             D) İletişim

5. “Düşünelim Çözelim” etkinliğinin sonunda, öğrenciler hangi formları dolduracaklardır?

    A) Öz Değerlendirme - Gözlem
    B) Gözlem - Grup Değerlendirme
    C) Öz Değerlendirme - Grup Değerlendirme
    D) Dereceli Puanlama - Öz Değerlendirme

6. Teknoloji ve tasarım işliği hangi kuşakların çalışmaları yapılırken kullanılır?
    A) Düzen - Kurgu
    B) Yalnız Yapım
    C) Kurgu - Yapım
    D) Düzen - Kurgu – Yapım
7.    I- Sorun tespiti yapar.
      II- Çözümüne yönelik öneriler sunar.
      III- Belirlediği sorunun kısa açıklama yapar.
        IV- Tasarımın taşıması gereken genel özellikleri belirler.
Yapım kuşağı etkinliklerini göz önüne aldığımızda yukarıda verilen uygulamaların işlem sırası aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) I - II - III - IV              
B) I - III - II - IV
C) I - IV - III - II              
D) III - II - I – IV

8. Aşağıdakilerden hangisi “Nasıl Tanıtalım” etkinliğinin “pazarlanabilir hâle getirme” işlemlerinden biri değildir.

A) Hizmet inovasyonu yapma.
B) Reklam yapma
C) Logo tasarımı yapma
D) Marka belirleme

9. Aşağıdakilerden hangisi bazı etkinliklerin grupça yaptırılmasının gerekçelerinden biri değildir?

A) Grup çalışmasının faydalarını göstermek
B) İş bölümü yaparak zamanı verimli kullanmak
C) Bireyler arası iletişimi sağlamak
D) Bireyselliği ön plana çıkartmak

10. Bir öğrenci yapım kuşağında gerçekleştirdiği bir tasarım için “ Belirlediğim tasarımın genel özelliklerini taşıyor mu?” sorusunu araştırıyorsa; tasarım döngüsünün hangi aşamasında olduğu anlaşılır?

A) Değişiklik önerme
B) Tasarım önerisi geliştirme
C) Değerlendirme ve test etme
D) Tasarım önerisi planlama

11. “Teknoloji ve Tasarım” programı birbirini tamamlayarak devam eden bir program anlayışına sahiptir.

Yukarıda verilen bilgiye göre “Teknoloji ve
Tasarım” dersinin program anlayışı nasıl bir yapıya sahiptir?

A) Sarmal yapı anlayışı
B) Konu merkezli program anlayışı
C) Sorun merkezli program anlayışı
D) Sonuç merkezli program anlayışı

12. “Birimden Bütüne” etkinliğinin uygulanmasında, “Teknoloji ve Tasarım” dersi öğretmeni öncelikle hangi zümre öğretmenleriyle işbirliği yapması beklenir?

A) Yabancı Dil           B) Matematik
C) Türkçe                  D) Görsel Sanatlar

13 “Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım” etkinliğinin yapılmasının asıl amacı nedir?

A) Öğrencilerin bireysel çalışmalarında el becerilerinin geliştirilmesi.
B) Kayıp eşyaların sahiplerine ulaştırılmasının toplumsal bir sorun olup çözülmesi gerektiği.
C) Belirlenen sorunun çözümüne yönelik grup olarak tasarım sürecini yaşatmak.
D) Günümüzde azalmakta olan saygı ve sevgi ortamının sağlanmasına yönelik öğrencileri teşvik etmek.

14. Öğretmen, öğrencilerinden farlı reklam teknikleri üzerinde çalışma yapmalarını istemiştir.

Bu uygulamada öğretmen, öğrencilerini hangi tür inovasyon yapmaya yöneltmiştir?

A) Hizmet inovasyonu
B) Pazarlama inovasyonu
C) Bakış açıları ve hayal dünyaları inovasyonu.
D) Ürün inovasyonu.

15. “Teknoloji ve Tasarım” dersi kapsamında yıl sonunda “Teknoloji Şenliği” düzenlenmiştir.

Yapılan bu etkinliğin, en önemli amacı nedir?

A) Yıl içinde gerçekleştirilen en iyi tasarımı belirlemek.
B) En yaratıcı öğrenciyi seçerek ödül vermek.
C) Okulun başarısını velilere ispatlamak.
D) Eğlenceli bir şekilde öğrenci etkinliklerinin sunumunu yapmak.

16. Teknoloji ve tasarım dersinde dereceli puanlama anahtarının kullanılma amacıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Öğretmenlerin not için harcadıkları süreyi uzatmak.
B) Öğrencileri objektif olarak değerlendirebilmek .
C) Öğrencilerin SBS sınavların katkıda bulunmak.
D) Sınav sonuçlarını kayıt altına almak.

17. 8.sınıf öğrencisinin Ürünün inovasyonundan sonra “Pazarlanabilir hale getirme” basamağında aşağıdaki işlemlerden hangisini öncelikle yapması beklenir?

A) Marka belirlemesi.
B) Slogan geliştirir.
C) Ambalaj tasarlar.
D) Logo tasarlar.
18. Öz değerlendirme formunun kullanılma amacı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir.?

A) Öğrenci, etkinlik süreçlerinin takibini yapma.
B) Etkinliğin notla değerlendirilmesinde kullanılır.
C) Öğrencinin kendini değerlendirmesine olanak sağlar.
D) Öğrenci gelişiminin gözlenmesinde kullanılır.

19. Aşağıdakilerden hangisi “Teknoloji ve Tasarım” dersi öğretim programının özelliklerinden birisi değildir?

A) Öğrenci merkezli yaklaşımı esas almıştır.
B) Sonuç değerlendirmeyle birlikte süreç değerlendirmeyi de öngörmektedir.
C) Kuşakların odak noktalarına yönelik yalnızca bireysel etkinlikleri içermektedir.
D) Öğrencileri sorgulayıcı ve araştırmacı bireyler hâline getirmeye yöneliktir.

20. “Öğrenciler, Merak ve hayalden yola çıkarak, çözümler arayan, bu çözümleri yazarak çizerek sunum yapabilen bir anlayış kazanırlar.” ifadesi hangi kuşağın genel beklentisidir?

A) Yapım                 B) Düzen
C) Kurgu                  D) Tasarım

21. Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının uygulamasında en temel yöntem olarak aşağıdaki öğretim metotlarından hangisi benimsenmiştir?

A)   Buluş yoluyla öğrenme      B) Tam öğrenme    
C)   Sunuş yoluyla öğrenme     D) Bireysel öğrenme

22.   I- Ürün için bir slogan geliştirir.
      II- Tasarım yapım resmini çizerek açıklar.
     III- Ambalajı, belirlediği özelliklerde üretir.
      IV- Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
V- Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.
      Yukarıdakilerden hangileri “Teknoloji ve Tasarım” dersinde yalnız 8.sınıf “Pazarlanabilir hale getirme” etkinliğindeki kazanımları kapsar?

A) I - IV - V                 B) Yalnız III
C) IV - V                      D) I – III

23. “Kurgu” kuşağının odak noktaları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Düşünelim Çözelim – Üretiyoruz -Düşüncelerimizi Koruyalım
B) Üretelim Tanıtalım - Bütünde Farklılık - Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim
C) Düşünelim Çözelim - Düşüncelerimizdeki
Değişim ve Gelişim – Düşüncelerimizi nasıl Koruyalım
D) Nasıl Üretelim - Düşünelim Çözelim - Düşüncelerimizi Koruyalım
24. “Öğrenciler, düşüncelerini yasal korunma altına alma süreçlerini fark ederler.” İfadesi hangi kuşağın genel beklentisidir?

A) Düzen                   B) Yapım
C) Üretim                  D) Kurgu

25. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının vizyonuna ait ifadeler değildir.

A) Öğrenmeyi öğrenen
B) Çözümleri tekrar eden
C) Değişim ve gelişime açık
D) Yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş

26. Tasarım günlüğü için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dereceli puanlama anahtarında yeri yoktur.
B) Etkinlik sürecini ve kişisel gelişimi takip etmeyi sağlar
C) Tasarım günlüğünde saat mutlaka belirtilmelidir.
D) Tasarım günlüğü her kuşak için bir tane yazılır.

27. Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programında yer alan “Tasarım ve Buluş Hikâyeleri” ile “Bilim İnsanlarının Biyografilerinin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmemiştir.

A) Yaratıcı düşünceleri ortaya çıkarmak
B) Yol göstermek, örnekleme
C) Bilgileri ezberlemek                 
D) Özgün fikirlere yöneltme

28. Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programı uygulama esaslarına göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kuşakların işleniş sırası değiştirilemez.
B) Düzen kuşağındaki “İlk Adım” temel etkinliği zümre kararı ile uygulanır.
C) Her kuşak içinde gerçekleştirilen bireysel etkinliklerin her biri puanla değerlendirilir.
D) Süreçten çok ürün değerlendirilir.

29. Bir işyeri yöneticisi, sürekli personelin çalışma sisteminde, iş anlayışında ve görev dağılımlarında yenilikler yapıyor. Bu ifadelerden yola çıkarak yöneticinin hangi tür inovasyon yaptığı söylenebilir.

A) Hizmet inovasyonu
B) Organizasyonel inovasyon
C) Pazarlama inovasyonu
D) Ürün inovasyonu

30. Aşağıdaki etkinliklerin hangileri grup etkinliğidir?

A) Düzen oluşturalım
B) Düşüncelerimizi nasıl koruyalım?
C) Birimden bütüne
D) Bulunan eşyaları sahiplerine ulaştıralım (BESU)

31. Teknoloji ve tasarım dersinde öğretmenin dolduracağı formlar hangileridir?

A) Gözlem - Dereceli puanlama
B) Öz değerlendirme - Gözlem
C) Grup değerlendirme - Öz değerlendirme
D) Dereceli puanlama - Grup değerlendirme

32. Öğrenciler etkinlik bitiminde, değerlendirilmek üzere öğretmenine aşağıdakilerden hangisini göstermezler.

A) Yaptığı çalışmayı
B) Gözlem formunu
C) Tasarım günlüğü
D) Ürün dosyasını

33.Yapım Kuşağı Tasarım sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerlendirme ve test etme
B) Taslak tasarım önerisi geliştirme
C) Pazarlanabilir hale getirme
D)Araştırma geliştirme

34. Sınıf içi Performans notu aşağıdakilerden hangisine bakılarak verilir.

A) Gözlem formu
B) Dereceli puanlama anahtarı
C) Öz değerlendirme formu
D) Grup değerlendirme formu

35. “Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım” etkinliği ile ilgili araştırma yapan bir öğrenci için aşağıdaki kuruluşların hangisinde araştırması beklenir?

A) Türkiye Sanayi Odalar Birliği
B) TÜBİTAK
C) Türk Patent Enstitüsü
D) Türk Standartları Enstitüsü


BAŞARILAR!!!


             NOT: Her soru 2,5 puandır!
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4742
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30-Temmuz-2013 Saat 00:53
Paylaşım için teşekkürler...

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz