Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

İnsan hakları haftası

Nereden Yazdırıldığı: gelisenbeyin.net
Kategori: Teknoloji Tasarım
Forum Adı: Belirli Gün ve Haftalar
Forum Tanımlaması: Belirli Gün ve Haftalar
URL: http://www.gelisenbeyin.net/forum/forum_posts.asp?TID=1608
Tarih: 10-Ağustos-2020 Saat 00:42
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 9.50 - http://www.webwizforums.com


Konu: İnsan hakları haftası
Mesajı Yazan: gelisenbeyin
Konu: İnsan hakları haftası
Mesaj Tarihi: 25-Mayıs-2007 Saat 21:18
İnsan hakları haftası
İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.

İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.     
İnsanlara insan oldukları için sahip olmaları gereken bir takım hakların bulunduğu fikri ilk kez İngiltere’den ortaya atıldı.19. Yüzyılda Amerika ve diğer bir çok ülkelere yayılan bu fikir akımından sonra 1789 Fransız İhtilali Avrupa’da insan haklarının kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlamıştır.
Amerikan Cumhurbaşkanı Roosvelt ile İngiliz Başkanı Churcill tarafından imzalanıp duyurulan Atlantik Beyannamesinde insan hakları genişletildi. Bu beyannamede insanlara millet, inanç, ırk ayırımı gözetmeksizin herkes için eşit haklar konmuş ve yasaların korumasına verilmiştir.


24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncelikle amacı dünyada barışı ve güvenliği sağlamaktı. 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni kabul ve ilan etti.
İnsan Hakları Beyannamesi 30 maddeden oluşmuştur. Bu beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.


........................

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 Aralık 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirisini kabul etmiştir. 10 Aralık ile başlayan hafta Birleşmiş Milletlere üye ülkelerde İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan hakları konusuna tam bir tanım amaçlayarak hazırlanmıştır. Esas amaç, bu tanıma uyan insan haklarının hiçbir tereddüde meydan vermeden uygulanmasıdır.

İnsan hakları, kişiyi özü ile yaşatacak kurallardır. Bu kurallar, insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. İnsan hakları 10 Aralık 1948’de başlamış bir olgu değildir. Dünya kurulalı insana, insan haklarına saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiştir. İnsanların kendi istekleri dışında yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlara tarih boyunca rastlanmıştır. Kullara kulluk etmek, köle hayatı yaşamak, işkencelere maruz kalmak bu yaşantıya örnek olarak verilebilir. Bu olguların dayanılmaz olduğu dönemlerde insanlar hoşnutsuzluklarını bir şekilde ortaya koyma zorunluluğu hissettiler. Bu hoşnutsuzluklarını ortaya koyarak 1215 yılında İngiltere’de Kral John’a karşı haklarını savunmak amacıyla bazı istekler ortaya koydular. Ortaya konan bu kararlı tavır karşısında kral bir antlaşma metnini kabul etmek zorunda kaldı. Hazırlanan Özgürlükler Belgesi kabul edildi. İnsan hakları konusunda sözden öteye geçilmiş oldu. Artık insan hakları metne dökülmüş, insanların kısıtlanamayacak bazı hakları güvence altına alınmış oluyordu. İnsanların yaşayışlarında, hayati konularda eşit haklara sahip oldukları fikri 1776 yılında Amerika’da yayımlanan Bağımsızlık Bildirisi ile de pekişmeye başlamış oldu. İnsan hakları ile ilgili bir başka çalışma Fransız İhtilali zamanında yapılmış ve 1789 yılında İnsan Hakları Bildirisi yayımlanmıştır. Bütün bu çalışmalar insanların daha çağdaş yaşama isteğinin birer ürünüdür. Zamanında insan haklarının tam ve hiçbir ayrım yapmadan korunmaması bu zorunluluğu kaçınılmaz kılmıştır. Sözde var olması, tam uygulanmasını sağlamamıştır. Yapılan eksik uygulamalar, insanın insana yaptığı eziyetler insan kişiliğini zedeler olmuştur.

Bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır. Bu sebeple tam bağımsız ülkelerde yaşayan insanların haklarının, artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır.

İnsan haklarını, insanın kendisi değil, yasalar, eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen bildiri ile insanların daha bağımsız yaşamaları öngörülmüş, bu 30 maddelik bildiriye uyulması konusunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir.

........................
İlk çağlardan beri insanlar,güçlü olana boyun eğmek zorunda kalmışlar ve onların dediklerini yapıp gelmişlerdir.Bu durum toplumda bazı ayrıcalıklı sınıfların doğmasına neden olmuştur.Yakın zamanlara kadar insanlar,gücü elinde bulunduran ve kendilerini renkleri,varlıkları ve kökleri yönünden soylu gören bu kişilerin yönetiminde yaşıyor,köle olarak alınıp satılıyordu.Bazı insanlar,alabildiğine serbest iken, bazılarının hiçbir hakları yoktu.Yaşamaları bile bazı insanların iradesine bağlıydı.İnsanlık adına yüz kızartıcı bir durum...
       Aslında insan insandır.Irkı,rengi,dili,dini ve düşüncesi ne olursa olsun, kimsenin kimseye en küçük bir üstünlüğü yoktur.Daha doğrusu olmamalıdır.İnsanlar, uzun bir zamandan beri bu gerçeğin farkındaydılar.Ancak başlangıçta da belirttiğimiz gibi, kendini güçlü, ayrıcalıklı ve soylu sayan bir grup tarafından süreklii eziliyor ve buna bir çare de bulamıyorlardı.
       İnsanların horlanıp ezilmesine 1776 tarihinde yayınlanan Amerikan Özgürlük Bildirgesi'yle karşı çıkıldı.Bu bildirgeyle bütün insanların doğuştan hür ve eşit oldukları belirtiliyor, insan haklarını kısıtlamak isteyenlere karşı koymanın en doğal hak olduğu savunuluyordu.
       İnsanların hak elde etme savaşları oldukça uzun sürdü.Sonunda Birleşmiş Milletler Örgütü,10 Aralık,1948 tarihinde kabul edip yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'yle, insan haklarını devletler arası bir güvenceye bağlamış oldu.
       Otuz maddeden oluşan bu bildiri, insanlık için çok büyük bir önem taşımakta olup,kutlanmaya değer bir belgedir.
       Dileğimiz, bütün insanlığın bu bildirideki ilkelere yürekten inanması, uyması ve dünya insanlarının barış, huzur ve mutluluk içinde yaşamasıdır.

-------------
http://gelisenbeyin.net">
Gelişimin adresi...Cevaplar:
Mesajı Yazan: gelisenbeyin
Mesaj Tarihi: 23-Temmuz-2010 Saat 13:56
İNSAN HAKLARI

İnsanlığa önem verip, ''Tüm insanlar hür doğarlar,
Bu bildiri yayınlandı. Din,dil,ırk,renk bakımından
Bütün insanlık sevinip, Ayrı bile bulunsalar,
Derin bir uykudan uyandı. Kaybetmezler haklarından.''


O evrensel bildiride, ''Köleliği'' çirkin bulur,
''İnsan hakları'' var, dinle, ''Özgür'' olmayı savunur.
Bildiriyi okuyalım, İnsanları sevdiğini,
Arkadaşım gel seninle. Bütün dünyaya duyurur.

Hasan ŞEN

-------------
http://gelisenbeyin.net">
Gelişimin adresi...


Mesajı Yazan: gelisenbeyin
Mesaj Tarihi: 01-Ocak-2011 Saat 21:36
İnsan haklarını konu alan ve karikatürlerle desteklenen harika bir çalışma...

http://www.gelisenbeyin.net/indir/insan-haklari-karikatur.rar - http://www.gelisenbeyin.net/indir/insan-haklari-karikatur.rar

-------------
http://gelisenbeyin.net">
Gelişimin adresi...Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2007 Web Wiz - http://www.webwizguide.com