Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Dünya'da Teknoloji Tasarım Uygulanış Mantığı

Nereden Yazdırıldığı: gelisenbeyin.net
Kategori: Teknoloji Tasarım
Forum Adı: Teknoloji ve Tasarım Bilgileri
Forum Tanımlaması: Ders hakkında genel bilgiler, Ders işlenişi ve sorunları, Öneriler ve aklınıza gelen tüm konular.
URL: http://www.gelisenbeyin.net/forum/forum_posts.asp?TID=2749
Tarih: 06-Ağustos-2020 Saat 20:25
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 9.50 - http://www.webwizforums.com


Konu: Dünya'da Teknoloji Tasarım Uygulanış Mantığı
Mesajı Yazan: sakız
Konu: Dünya'da Teknoloji Tasarım Uygulanış Mantığı
Mesaj Tarihi: 22-Mayıs-2008 Saat 23:52
Hollanda'nın Teknoloji Eğitimi Programı


Hollanda için teknoloji eğitimi faaliyet planı ilköğretim okulları (bu okullar için öğrenci yaşı 4 ila 12 yaş arası) için 1993-1997 yılları arasında uygulamaya koyuldu. Bu plan Eğitim, Kültür ve Bilim, ve Ekonomi Bakanlıkları tarafından ortaklaşa finanse edildi. Amaç ilköğretim okullarındaki öğrenciler için okul içinde ve okul dışında teknolojinin öneminin farkına varmalarını sağlamaktı. Önemli olan öğrenciye düşüncenin ve faaliyetin (işe dönüştürmenin) birleştirilmesini vermekti.

Hollanda�da bütün öğrenciler 15 yada 16 yaşına kadar farklı yetenekteki çocuklara eğitim veren �Basisvorming okulları� okullara giderler. Temel eğitimin içeriğinin ne olacağı ulusal ortamlarda tartışılıp müzakere edildikten sonra hazır hale getirilen müfredat program 1998 yılında yayınlandı. Bu programda 15 ana branş üzerinde duruldu ve onlardan biri teknoloji eğitimiydi. Seçilen bu alanlar içinde 5 temel hedef belirlendi. Bunlar;

Konulara disiplinli bir şekilde çalışma.

Bir görev veya planı yerine getirmeyi öğrenme.

Öğrenmeyi öğrenme.

Diyalog ve iletişim kurmayı öğrenme.

Gelecekte ve öğrenme aşamasında dikkatli düşünmeyi öğrenme


Teknoloji eğitimi ise 3 farklı perspektiften sunuluyor. Bunlar;


Teknoloji ve toplum

Teknik ürünler ve sistemler

Tasarım ve üretime geçiş


Mantık ve içerik


Teknoloji eğitimi programının bütün amacı öğrencilere şu olanakları sağlamaktır;   Öğrenciler teknolojinin şu önemli yönleriyle aşina olurlar; teknoloji öğrencilerin teknik kabiliyetlerini geliştirir, kültürleri tanımalarını sağlar ve toplumda kendi fonksiyonlarının yolunu çizebilirler.

Teknolojinin fonksiyonunu anlarlar ve bilgi edinirler ve onu toplumla ve doğal bilimlerle ilişkilendirirler.

Teknoloji uygulamalarında aktif olarak yer almaya başlarlar.

İnsan ihtiyaçları için çözümler geliştirirler ve tasarlamayı öğrenirler.

Teknolojik ürünleri güvenli bir şekilde nasıl kullanabileceklerini öğrenirler.

Teknolojide ilgi ve kabiliyetlerini keşfedecek fırsatlar elde ederler.


Özel hedefler, teknoloji ve toplum, teknik ürünler ve sistemler, tasarım ve üretime geçiş başlıkları altında düzenlenmiştir.


Ulusal hedefler


Teknoloji eğitimi programı eşit fırsatlar sunmalı ve kız ve erkek öğrencilerin her ikisinin de dikkatini çekmelidir.(Huijs 1997, p. 107). İlk düzeyde program alanlara ayrılmamalı fakat doğal bilimler, sanatlar ve araç gereçlerle kaynaştırılmalıdır. İkinci düzeyde öğrenciler kendi alanlarını seçmeliler seçilen bu alan sosyal çalışmalar, bilim dersi ve matematikle kaynaştırılmalıdır. Teknoloji eğitimine   orta öğretimin birinci ve ikinci yıllarında haftada 2 saat geri kalan kısımda haftada 180 dk. öğretilmelidir.


Diğer Gözlemler


Ulusal testler ortaöğretim programının tamamını vermektedir.
__________________________________________________
İngiltere'nin Teknoloji Eğitimi Programıİngiltere de ulusal eğitim programı 2000 yılında gözden geçirildi ve program yeniden 3 yıllık bir süre içerisinde zamanla yasal hale getirilecek. Zorunlu eğitim kendi içinde dört temel evreye bölündü. 1. evre (1. ve 2. sınıflar 5-7 yaş arası)    2. evre (3. ve 6. sınıflar 8-11 yaş arası). Bu iki evre; İngilizce, matematik, bilim(fen), tasarım ve teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), tarih, coğrafya, sanat ve tasarım, müzik, fiziksel eğitim(beden eğitimi) derslerinde yoğunlaştırılmıştır. 3. evre (7. ve 9. sınıflar 11-14 yaş arası)    4. evre (10. ve 11. sınıflar 14-16 yaş arası) bu evrelere 1. ve 2. evrelerde verilen derslerin yanı sıra istenilen (seçmeli) bir dil eğitimi, vatandaşlık bilgisi ve modern diller de katılmıştır.
   

Mantık ve içerik

Tasarım ve teknoloji eğitiminin temel mantığı yarının hızla gelişen teknolojisine öğrencilerin katılmaları için gerekli olan hazırlıklara ihtiyaç duyulmasıdır. Öğrenciler aldıkları teknoloji eğitimi sayesinde yaşam kalitelerini geliştirmek için olaylara yaratıcı düşünceleriyle müdahale ederek düşünmeyi öğrenirler. İhtiyaçları istekleri ve fırsatları sayesinde sistemleri ve ürünleri tasarlamak ve oluşturmak için fikirler dizisi geliştirirler. Pratik becerilerini ve bakış açılarını sosyal ve çevre konularıyla birleştirirler, teknoloji ve tasarımın sonucu üzerinde düşünüp değerlendirme yaptıktan sonra sunarlar ve sonuçlarını ve etkilerini kullanırlar. Tasarım ve teknoloji sayesinde ürün kullanıcılarını bilgilendiren yenilikçi ve ürünler hakkında ayırım yapabilen bireyler olarak ortaya çıkarlar. Özellikle öğrencilerdeki etkileri;

Geliştirme, planlama ve fikir alışverişi yapma.

Kaliteli ürünler için makine, malzeme, donanım ve takımlarla çalışma.

Ürünleri ve işlem sırasını değerlendirme.

Makine parçalarından ve malzemelerden anlama ve bilgi sahibi olma.


Özel hedefler her bir üst evreye yükseldikçe daha zor bir hale gelmeye başlar. 4. evre daha çok sistemlerden ve kontrolden anlama ve bilgi sahibi olma gibi hedeflerle desteklenir.


Ulusal hedefler


Teknoloji eğitimi okullarda zorunlu derslerden biridir ve kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de öğretilmektedir. Zorunlu eğitimin tamamlanması esnasında genel eğitim sertifikasının hak edilmesi için ülke genelinde ulusal bir sınav gerekmekte ve teknoloji eğitimi uygun olan bazı derslerle (bilim(fen), matematik, sanat vb. gibi dersler) birleştirilerek sorumlu hale getirilmiştir.


Diğer Gözlemler


Burada 9 beceri düzeyi bulunuyor hiyerarşik olarak diğerlerinden daha zor. Öğrencilerin performanslarının kalitesi çok özel bilgi içermekte. 9. düzeydeki özellikler öğrencilerin performans kaliteleriyle ilgili olduğu için çok dikkat gerektirmektedir.


-------------
http://www.gelisenbeyin.net/bilim_adamlari.html">Cevaplar:
Mesajı Yazan: sakız
Mesaj Tarihi: 22-Mayıs-2008 Saat 23:53
Avustralya'nın Teknoloji Eğitimi Programı

Avustralya da teknoloji eğitimi okullarda öğretilen sekiz alandan biridir. Teknoloji eğitimi kendi içinde dört alana bölünmüş durumda. Bu alanlar;

1- Tasarlama, yapım, değerlendirme

2- Bilgi

3- Materyaller- malzemeler

4- Sistemler

Bölümlerde programın izlenmesi, revizyonu ve reformu gibi temellerin birbirine bağlı olduğu düşünülüyor.


Mantık ve içerik


Programın dayandırıldığı mantık insanların her gün teknolojiyle karşılaşmalarıdır. Bu yüzden insanlar teknoloji hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Ulusal hedefler


Genel olarak amaç; toplumun soysal ihtiyaçlarına ekonomik çıkarlarına ve güncel hayatına cevap vermektir. Ayrıca öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak onların gelecekteki istihdam ve hayatlarının diğer yönlerine ayak uydurmada son derece iyi uyum sağlama yeteneği ve çeşitlilik kazandırmaktır. Bu, öğrencilerin gelişimi için şu becerileri sağlar:


Problem çözme ve analiz etme becerileri

Bilgi işleme ve bilgisayar kullanma becerileri

Bilimsel ve teknolojik yeteneklerin gelişmesiyle birlikte, toplumda teknoloji ve bilimin yerinin kavranması

Evrensel ortamın dengeli bir şekilde gelişmesinin öneminin kavranması

Ahlaki, etik ve sosyal adalet konularında karar verme yeteneğinin kazanılması


Teknolojinin Önemi


Teknoloji çalışmaları süreci içerisinde insanların daha fazla yenilikçi, bilgili, yetenekli, kolay uyum sağlayan ve girişken olacakları kesindir. Bu insanlara şunları sağlayacaktır;

Olaylara ciddi başarılı bir şekilde cevap vermek

Fikir üretme ve uygulama yolları oluşturmak

Sonuçların değerlendirilmesi esnasında fikirleri de değiştirmek

Toplumun gereksinimlerine yeni çözümler bulmak

Yöntemlerin ve ürünlerin tasarımında yoğunlaşmak

Bir bilgiye ulaşma yolunda belirsizliklerle ilgilenmek

Çok yönlü gruplarda işbirliği yapmak

Farklı kültürlerden anlamak

Hayatları boyunca öğrenmek

Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası ağları kullanmak


Uygulamalı hedefler


Teknoloji eğitimi çalışmanın belirgin sekiz alanından biri olarak çalışmanın içinde bulunuyor. Bu sekiz alan;

Sanat

İngilizce

Sağlık ve fiziksel eğitim (beden eğitimi)

İngilizce'nin dışındaki diller (yabancı dil eğitimi)

Matematik

Bilim

Sosyal bilimler ve çevre

Teknoloji eğitimi


Teknoloji eğitiminin teori ve pratiği birleştiriliyor. Araştırma disiplin içinde yapılmaktadır. Teknoloji eğitimi, uygulamalı fen, mühendislik, iş ve ticaret gibi öğretim alanlarından farklı olarak fikir ve ilkelerin de uygulanmasını ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Teknoloji eğitimi zorunlu eğitim yılları esnasında kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de öğretilmelidir.(1. ve 10. sınıflar arasıdaki) orta okul yıllarında daha özelleştirilmiş durumdadır. Orta öğretimin son yıllarında öğrencilerin gelişmesi için farklı programlar uygulanmaktadır. Yine orta öğretimin son yıllarında çoğu teknoloji eğitimi programları okul dışındaki iş, yaşam ve eğitime odaklanmış durumdadır.


Diğer Gözlemler


Teknoloji programları öğretimin diğer alanlarıyla birleştirilerek yada farklı programlar olarak da sunulabilir. İlköğretim okullarında teknoloji eğitimi programları daha fazla öğrenme için öğrencilere geniş bir temel sağlar. Teknoloji programları bazen uzman kişiler yada insan kaynakları ile işbirliği içinde iletişim kurularak sınıf öğretmenleri tarafından da öğretilirler. Bu öğrencilere farklı aktiviteler yapmalarına imkan sağlar. Orta okullarda teknoloji eğitimi programı farklı alanları içeriyor. Bu alanlar;

Tarım

Bilgisayar kullanma ve Bilgi teknolojisi

Ev ekonomisi

Medya

Endüstriyel sanatlar, El sanatları, Tasarım ve Teknoloji


-------------
http://www.gelisenbeyin.net/bilim_adamlari.html">


Mesajı Yazan: sakız
Mesaj Tarihi: 22-Mayıs-2008 Saat 23:54
Birleşik Devletlerinin (ABDnin) Teknoloji Eğitimi Programı


Birleşik Devletler� de farklı ana dersler için ulusal standartlar var. Çalışmanın yapıldığı esnada belli dersler için yürürlüğe bazı standartlar koyuldu. Bu ana dersler İngilizce, dil sanatları, coğrafya, müzik, sanat,sosyal bilimler, yabancı diller, matematik (müfredat ve değerlendirme standartları   1989 dan önce yürürlüğe koyuldu) ve bilim (müfredat ve değerlendirme standartları   1996 da yürürlüğe koyuldu). Son olarak da teknoloji eğitimini geliştirmek için belli standartlar koyuldu. Bu standartlar 2000 �li yılların başında yürürlüğe koyuldu. �Bütün Amerikalılar için teknoloji�(1) projesi   teknoloji eğitiminin araştırılması ve geliştirilmesi açısından son birkaç yıldan beri dikkat çekmeye başladı. 1996 �da ilk olarak ifade edilen siyasi belge   �Bütün Amerikalılar için teknoloji� olarak adlandırılıyordu. Teknoloji çalışması için �Mantık ve Yapısı� yayınlandı. Bu yayın Birleşmiş Devletler de teknoloji eğitimi için bir temel teşkil ediyordu. Bu, teknoloji okuryazarlılığı için bir felsefi dayanak olmaya başladı. Teknoloji çalışmaları için içerik(ITEA 2000) (2). Bu iki belge (1 ve 2) yerel ve genel program planı için tasarlanmıştı.


Mantık ve içerik


Birleşik Devletlerinde teknoloji eğitimi için temel mantık her vatandaşın teknolojik olarak kültürlü olmaları gerektiğidir. Böylece teknolojik kavramları anlayabilir kullanabilir ve yönetebilirler. Teknoloji insanların yaşamı için yenilik ve kolaylık olarak tanımlanabilir. Teknoloji eğitiminin esası teknolojinin evrenselliklerine yani doğada bulunmalarına dayandırılmaktadır. Bu evrensellikler belirsiz hızlı değişmeye mahkum olan bir çağda teknolojinin önemli ve ebedi olduğunu düşündürüyor. Çalışmanın başlangıcında evrensellikler koşulların, şartların ve bilginin karışımından oluşturulmuştur. Ancak bu evrensellikler Standardların son durumları serbest bırakılarak değiştirilmiştir. (ITEA 2000) Buna rağmen evrensellikler ilk görüşü tanımlamaktadır.


Ulusal hedefler


Teknoloji eğitimi çocuk yuvalarından ilköğretim, ortaöğretim lise ve diğer bütün okullara kadar hepsinde verilmelidir.

Teknoloji eğitimi diğer ders konuları ile birleştirilmeli ve özellikle bilim( fen ) ve matematik ile birlikte verilmelidirler.

Teknoloji eğitimi her sınıfta zorunlu olmalı kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de verilmelidir.

Yerel şartlar, kişisel hevesler, kariyer hedefleri ve kabiliyetler teknolojik okur yazarlılığı için programın gelişmesini etkilemelidir.

En büyük hedef teknolojik okur yazarlılığını öğrencilere hissettirmektir.


Diğer Gözlemler


Ulusal Mühendislik Akademisi ve Ulusal Araştırma Topluluğunun çok yetkili ve önemli organizasyonları Standardların geliştirmesinde üstü kapalı olarak yer almaktadır.

___________________________
Fransa'nın Teknoloji Eğitimi Programı


Teknoloji eğitimi orta öğretimin ilk düzeylerindeki öğrencilere (11-15 yaş arası) 4 yıl süre ile verilmesi zorunlu bir derstir. Çalışma esnasında grup düzeyleri için sadece ayrıntılı bir program bulunuyor. (11-12 yaş arası uyum sağlama düzeyi) (12-13 yaş arası 1.ana düzey) (13-14 yaş arası 2. ana düzey) (14-15 yaş arası yön belirleme düzeyi) son düzeyde özel bir plan yer almamaktadır.


Mantık ve içerik


Teknoloji eğitimi, teknolojinin toplum ve toplumun kültürü üzerindeki etkileri olan iş, üretim ve insan ihtiyaçları arasındaki bağlantıları aydınlatmayı amaçlıyor.

Teknoloji çalışmaları yapılması esnasında öğrenciler becerilerini ve teknik-ustalık uygulamalarını yapmak zorundalar. Bu beceriler çalışmanın işlemesi açısından zenginlik getirecektir. Özellikle teknoloji eğitimi öğrencilere şu fırsatları sağlar.

Teknik sistemlerden haberdar olurlar ve onları kullanarak gerçekleştirirler.

Disiplinli bir şekilde dili doğru kullanmayı öğrenirler.

Teknolojinin özel yöntemlerinden haberdar olurlar.

Özel bir problem için farklı bir çözüm yolu bulabilirler.

Mantıklı yollarla kontrol sistemlerini ve donanımı kullanırlar. Bunu yaparken ergonomik kuralları ve güvenlik önlemlerini takip ederler.

Gelişmeyi, farklı üretim yollarını, problemleri ve teknik çözümleri gözlemlerler.

Duygusal engeller olmaksızın teknolojik dünyada ciddi bir yer alırlar ve bu dünyaya katılırlar.


İlköğretim okullarında basit mekanizmalar, elektrik planları, enerji üretimi ve genel üretim yolları gibi konular öğretilir. Öğrenciler küçük projelerle meşgul olurlar ve bu projeleri bilgisayarlarla pekiştirirler. Ortaöğretim okullarında üretim, depolama, ihtiyaç analizleri (servis ve üretim aşamasındaki meslekler) gibi meslekler öğretilir. Ayrıca CAD/CAM (Bilgisayar destekli tasarım ve üretim) uygulamaları deneyimlerini de içerir.Ulusal hedefler


Teknolojiyi    Fransız diliyle kaynaştırmanın pratik açıdan önemli olduğu düşünülüyor. Bu, teknik terimler, sözcük işlemleri, radyo televizyon reklamları eleştirisi ve bilinçli tüketici olma açısından önemlidir. Fransızca diliyle bilim, sosyal çalışmalar ve bilgisayar okuryazarlığının çok sayıda önemi arasındaki ilişkiler vurgulanmaktadır. Her hafta teknoloji eğitimi için 1,5 saat ile 3 saat arasında süre ayrılmıştır. Teknoloji eğitimi kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de verilmektedir.


Diğer Gözlemler


Teknoloji eğitimi ilköğretimin ilk kademesinde sınıf öğretmenleriyle veriliyor. İkinci kademesinde ise özel branş öğretmenleri tarafından veriliyor. Çalışma sırasında el çalışması aktiviteleri ve uygulamalar için toplam sürenin 5 te 3 ünün kullanılması amaçlanmış. Teknoloji eğitiminin öğretilmesinde uygun konular ele alınarak hiç ara verilmeksizin ilköğretimden ortaöğretimin sonuna kadar verilme zorunluluğu bulunuyor.

-------------
http://www.gelisenbeyin.net/bilim_adamlari.html">


Mesajı Yazan: sakız
Mesaj Tarihi: 22-Mayıs-2008 Saat 23:56
İsveç'in Teknoloji Eğitimi Programı


İsveç te teknoloji eğitiminin karşılığı �teknik� teknikler olarak tanımlanmaktadır. 1994 �te yayınlanan ulusal programa göre, teknoloji eğitimi; tekniklerin özünü, pratiklerini, üretimde teknoloji gerçeğini anlamayı, toplumu, fiziksel ortamı ve hayat şartlarını anlamayı amaçlıyor. Teknolojiyi kullanmanın ve kontrol etmenin en önemli ön şartı teknoloji uzmanı olmak.

Öğrencilerden temel teknik yeteneği başarmaları bekleniyor. Bu yetenek teknik problemlerin çözümlenmesinde fikir, tarihsel perspektif, teknik gelişim rolünün bilinmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, toplumda, tekniklerde ve doğa ortamında ekip çalışması yapan insanlar arasındaki ilişkilerin önemine ve analiz etme yeteneğini geliştirmeye ihtiyaç vardır. Öğrenciler öğrendikleri teknik yolları ve sonuçlarını kullanırlar. Böylece temel değerlerin ahlaki sorularla ele almanın bir yolu belirlenmiş bulunuyor.

   
Mantık ve içerik


İsveç te teknoloji eğitimi çalışmalarının ilk hedefleri:

Tekniklerin insanlar üzerindeki, toplumdaki ve doğadaki etkileri ve teknik kültürün tarihi ve gelişimi için çalışılması

Öğrencinin dünya genelinde tekniklerin bilincinde olma konusunda kendini geliştirmesi.

Beşeri varlıklarda, toplumda ve doğada farklı tekniklerin seçilmesinin etkileri üzerinde düşünüp taşınılması ve değerlendirme yapılması.

Uygulamalı konular için teknikleri kullanma ve yapısal teknik bilgilerini yenileme.

Teknik problemleri çözmek için kendi yeteneklerine güvenme ve teknik alanda ilgi duydukları pozitif alana sahip olma.


Elde edilen hedefler 5. ve 9. sınıf sonunda öğrencilerin öğrendiklerini bu yollarla tanımladıklarını ifade ediyor. Bu hedeflerin birleştirilmesi daha çok eğitim ve kariyer hakkında yapılan tercihler için bir kaynak sağlıyor.

İlk olarak öğretilen metotlar keşfetmeyi ve pratik çalışmayı vurguluyor. Öğrenciler gözlemlemede, planlamada, yapımda ve değerlendirmede testlerle meşgul ediliyor.


Ulusal hedefler


Teknikler ortaöğretimin ilk ve ikinci kademesinin her ikisinde de öğretiliyor. Teknoloji bilim, tarih ve sosyal bilimlerle birleştirilerek kız ve erkek öğrencilerin her ikisine de sunuluyor. Öğretilen teknikler;

Tarihsel ve ulusal bir görüş için tekniklerin doğa, toplum ve bireyler üzerindeki etkileri ile ilgili bakış açısının geliştirilmesi teşvik edilmeli.

İnsanlar, teknikler ve doğa arasındaki etkileşim sergilenmeli.

Teknik değişimler ve kontrol bir amaç taşımalı.

Parça-sistem görüşü sunulmalı.

Problemlerin belirlenmesi ve çözümü için bir çalışma ortamı bulunmalı.


Diğer Gözlemler


Program belgelerinde teknik kültürün bir kanıtının gösterilmesi çoğunlukla pratik çalışma esnasında elde edilen teknik ustalığa dayandırılıyor. Geçerli olan teknolojik gelişme geçmişteki doğrulardan daha çok bilimsel araştırma ve sistematik gelişmeye dayandırılıyor. Ve bu dayanak okul programına yansıtılıyor.
alıntı....

-------------
http://www.gelisenbeyin.net/bilim_adamlari.html">


Mesajı Yazan: By_Beyin
Mesaj Tarihi: 24-Mayıs-2008 Saat 17:34
Bu güzel paylaşım için teşekkürler...

-------------
http://gelisenbeyin.net">
Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.


Mesajı Yazan: özveri
Mesaj Tarihi: 02-Eylül-2008 Saat 22:30
PAYLAŞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER...


Mesajı Yazan: etualll
Mesaj Tarihi: 08-Ocak-2009 Saat 21:37
ellerinize ve emeğinize sağlık. bütün bu dersi veren öğretmenlerin incelemesi gerekir.


Mesajı Yazan: ilkeryagli
Mesaj Tarihi: 12-Ekim-2009 Saat 08:52
teşekkürlerSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2007 Web Wiz - http://www.webwizguide.com