Birimden Bütüne Nedir? Değişkenliği olmayan temel biçimler olan KARE-DAİRE-EŞKENAR ÜÇGEN-ÇİZGİ örnekleri kağıt veya kartona çizilir.Seçilen ve çizilen öğe katlanır ve bir birim elde edilir. Bu birimler kesilir ve tekrar sistematik olarak birleştirilir ve bütün oluşturulur. Yani çizilen kareler kesilir ve bunlardan biçimsel ve estetik bir bütün elde edilir.

Birimden Bütüne

Birimden Bütüne Nedir?

7.Sınıf Birimden Bütüne

Birimden Bütüne Sunusu

 Birim Modül Bütün

 Bütünde Farklılık

Bütünde Farklılık Nedir? 

8.Sınıf Bütünde Farklılık

 Bütünde Farklılık Sunusu

 Düzen Kuşağı Etkinlikleri

Birimden Bütüne Resimleri

Bütünde Farklılık Resimleri

 Düzen Kuşağı Örnekleri

Düzen Kuşağı Projeleri

Düzen Kuşağı Çalışmaları

Birimden Bütüne
Bu etkinlikte öğrenciler,deneme ve araştırmalar yoluyla düşüncelerini uyararak zihinlerinde tasarladıklarını gerçekleştirirler. Bu amaçla değişkenliği olmayan temel biçimleri bir malzemeye uygulayarak bir birim elde ederler. Tekrar sistematiği içinde bir düzene gidilir. Öğrenciler değişkenliği olmayan biçimleri (kare, daire, eşkenar üçgen,çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.

Kazanımlar

1.Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt eder.
2.Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olamayan biçimlerin uygunluğunu sorgular.
3.Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir.
4.Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener.
5.Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.
6.Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.
7.Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur.
8.Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri ifade eder.
9.Özgün tasarımlar elde etmek için ısrarla çalışır.
10.Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
11.Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve beğenilerini isteyerek paylaşır.
Açıklamalar
Çalışmalar bireysel olarak sadece sınıf içinde yapılır.
Ortaya çıkan ürünler 8. sınıfta yapılacak etkinliğe alt yapı oluşturması amacıyla kullanmak üzere fotoğraflanır ya da saklanır.
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine fırsat verilir.
Her öğrencinin çalışması ayrı bir değer olarak kabul edilir. Olumlu veya olumsuz görüş bildirilmez.
Çalışmalarını diğer arkadaşlarından önce bitiren öğrenciler farklı çalışmalara yönlendirilir.
Matematik Dersi Öğretim Programı “Geometri” Öğrenme Alanı

Birimden Bütüne Sunusu    Bütünde :Farklılık Sunusu

Paylaş

Düzen Kuşağı 

Düzen Kuşağı Nedir?

Düzen Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

 

Teknoloji ve Tasarım Not Verme

Düzen Kuşağı 7 ve 8. sınıf Arasındaki Farklar

Kurgu Kuşağı 

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Kurgu Kuşağı Formları

Kurgu Kuşağı Sunusu

Hayal, Merak, Düşünceler

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Kuşağı Grup Çalışması Nasıl Yapılır?

Yapım Kuşağı 

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Pazarlanabilir Hale Getirme

İnovasyon Etkinliği

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Tasarım Süreci Formları

Reklamlar

 

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt