gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji ve Tasarım > Sunular
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

2018-2019 Teknoloji ve Tasarım yıllık planı

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1234 45>
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
teknotasa Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 04-Eylül-2008
Konum: ÖĞRETMEN
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 25
  Alıntı teknotasa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09-Eylül-2008 Saat 23:29
                                                                                                                   2010 – 2011 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI, ……İ.Ö.O. TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ, I. DÖNEM
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR
ZÜMRE NO     1
ZÜMRE BAŞKANI     …………     TOPLANTI YERİ     ÖĞRETMENLER ODASI
TOPLANTI TARİHİ     10.09.2008     TOPLANTI SAATİ     11.00

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

……     …..


GÜNDEM MADDELERİ:

1 – Açılış, yoklama
2 – Zümre öğretmenleri kurul toplantıları ile ilgili çeşitli yönetmelik ve açıklamaların okunması, kararların gözden geçirilmesi.
3 –Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının incelenmesi, uygulama esaslarının ve genel amaçlarının tespiti
4 – Yıllık Çalışma takviminin incelenmesi, çalışılacak iş günlerinin tespiti.
5 – Müfredat programında yer alan kuşakların ( Düzen, Kurgu, Yapım ) incelenmesi, ders planlarının nasıl yapılacağının karara bağlanması
a-     Programda yer alan kuşakların özellikleri,
b-     Müfredat Programlarına göre kuşakların ( Düzen Kurgu, Yapım ) dengeli olarak dağıtılması
6- 2212 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren
“ Atatürkçülük ile ilgili konularının” yıllık ve günlük planlara aktarılmasının görüşülmesi.
7 – Derste izlenecek yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
8 - Ders ile ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin tespiti ve zamanının belirlenmesi.
9 –Programda kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin tespiti
10 – Dersin özelliğine göre dershane, işlik, laboratuar ve konferans salonundan yararlanma durumunun görüşülmesi.
11 – Geç kalan, devamsız olan öğrencilerin takip edilmesi ve okul idaresi ile iş birliği yapılması esaslarının belirlenmesi.
12 – 2008 – 2009 Eğitim – Öğretim yılında yapılması düşünülen Teknoloji Şenliğinin zamanı ve içeriğinin belirlenmesi.
13 – Öğrenci başarısını artırıcı önlemlerin alınması.
14 – Velilerden beklentiler,
15- Zümrede tartışılan ve görüşülen gündem maddeleri ile ilgili kesinleşen konuların karara bağlanması
16 – Dilek ve Temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
GÜNDEM MADDESİ – 1
     Toplantı, 02.09.2008 Salı günü saat 11.00’de, öğretmenler odasında, Zümre başkanı ……… başkanlığında toplanmıştır.
GÜNDEM MADDESİ – 2
     İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 109. maddesi ( Zümre Öğretmenleri Kurulu ) okundu. 2006 – 2007 Eğitim – Öğretim yılında hazırlanan Zümre Toplantı tutanağının eksikleri tespit edildi. Zümre toplantısında yeniden görüşülmesine karar verildi.


GÜNDEM MADDESİ – 3
Teknoloji Tasarım Dersi Öğretim Programı incelendi; Uygulama esasları okundu.
Programın Genel Amaçları
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;
1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,
2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,
3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,
4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,
6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,
7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri
amaçlanmaktadır.

GÜNDEM MADDESİ – 4
Yıllık Çalışma Takvimi İncelendi.
I. Dönem;                                                             II.Dönem;
Eylül: 3 hafta                                                      Şubat: 3 hafta
Ekim: 5 hafta(1.hafta Ramazan Bayramı)                     Mart: 4 hafta
Kasım: 4 hafta                                                         Nisan: 5 hafta
Aralık: 5 hafta(2.hafta Kurban Bayramı )                                                      Mayıs: 4 hafta
Ocak: 3 hafta                                                           Haziran: 2 hafta

Yarıyıl Tatili; 25.01.2008 – 06.02.2009

GÜNDEM MADDESİ – 5

A-KUŞAKLARIN ÖZELLİKLERİ
“Düzen” kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler. Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar. Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler. Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler. Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.
“Kurgu” kuşağında öğrenciler; Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.  Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

“Yapım” kuşağında öğrenciler; Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar. Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler. Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar. Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.

B-MÜFRADAT PROGRAMLARINA GÖRE KUŞAKLARIN DENGELİ OLARAK DAĞITILMASI

SINIFLAR     ODAK NOKTALARI     ETKİNLİKLER
6. SINIF     “Düşünmeye İlk Adım”     “İlk Adım”
“Düzen Oluşturalım”
7. SINIF     “Birimden Bütüne”     “Birimden Bütüne”
8. SINIF     “Bütünde Farklılık Oluşturalım”     “Bütünde Farklılık”SINIFLAR     ODAK NOKTALARI     ODAK NOKTALARI
6. SINIF     “Düşünelim Çözelim”     “Düşünelim Çözelim”
“Hayallerim Çizgide Saklı”
7. SINIF     “Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim”     “Hayallerimizdeki Değişim ve Gelişim”
8. SINIF     “Düşüncelerimizi Koruyalım”     “Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım”


SINIFLAR     ODAK NOKTALARI     ETKİNLİKLER
6. SINIF     “Nasıl Üretelim?”     “Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım”
“Tasarımımı Üretiyorum?”
7. SINIF     “Üretiyoruz”     “Üretiyorum”
8. SINIF     “Üretelim Tanıtalım”     “Nasıl Tanıtalım?”


GÜNDEM MADDESİ – 6
     2104, 2504, 2212 sayılı tebliğler dergilerinden İlköğretim ve Orta Öğretim kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretim esasları okundu. Yıllık Planlarda Atatürk İlke ve İnkılâplarının önemli gün ve haftalarda ağırlıklı olarak işleneceği, ancak konunun özelliğine göre ilgili görüş ve düşüncelerine de önem verilmesinin gerekli olduğu tespit edildi. Aşağıda olduğu gibi konular uygulanacaktır.
                             6. SINIFLAR:
     Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye Verdiği Önem
     Eylemsel Düşünür Olarak ATATÜRK   
     Atatürk Kişilik Özellikleri
     Atatürk’ün Türk Milli Eğitimine Verdiği Önem
     Atatürk’ün Çocuk Sevgisi
     Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Önem

7. SINIFLAR:
     Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye Verdiği Önem
     Atatürk’ün Birleştirme-Bütünleştirme Gücü
     Atatürk’ün Yaratıcı Özellikleri
     Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem
     Atatürk İlkelerinin Dayandığı Temeller
     Atatürk’ün Rehberliği
                                   8. SINIFLAR
     Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye Verdiği Önem
     Atatürk’ün İnkılâpçılık Özellikleri
     Atatürk’ün Sabır ve Disiplin Anlayışı
     Başöğretmen Atatürk
     Atatürk’ün Planlı Ve Metotlu Çalışması
     Atatürk’ün İleri Görüşlülüğü
.
GÜNDEM MADDESİ – 7
6. Sınıflar Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
DÜZEN……………….:
İLK ADIM ETKİNLİĞİ …...: SORU -CEVAP- TARTIŞMA - ÖRNEKLEME - BEYİN FIRTINASI
DÜZEN OLUŞTURALIM......: ANLATIM - GÖSTERİP YAPTIRMA - TARTIŞMA BENZETİŞİM
     ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİSİ
KURGU………………….. :
DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM: ANLATIM - PROBLEM ÇÖZME - BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM
                                                 ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRETİM - BEYİN FIRTINASI
YAPIM…………………….:
NASIL ÜRETELİM ……...: ANLATIM SORU-CEVAP PROJE YÖNTEMİ - GÖSTERİP YAPTIRMA
                                                  ELEŞTİREL DÜŞÜNME
7. Sınıflar Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
DÜZEN………………....:
BİRİMDEN BÜTÜNE………. : ANLATIMSORU-CEVAP - BEYİN FIRTINASI
                                                 ÇÖZÜMLEME VE BİREŞİM – BENZETİŞİM
KURGU………………….. :
DÜŞÜNCELERİMİZDEKİ
DEĞİŞİM VE GELİŞİM …: ANLATIM - ÇÖZÜMLEME VE BİREŞİM- BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM
                                                  ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRETİM - BEYİN FIRTINASI
YAPIM…………………….:
ÜRETİYORUZ…………....:   ANLATIM - SORU-CEVAP - PROJE YÖNTEMİ - GÖSTERİP YAPTIRMA
                                                  ELEŞTİREL DÜŞÜNME
8. Sınıflar Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
DÜZEN………………....:
BÜTÜNDE FARKLILIK
OLUŞTURALIM …...………. : ANLATIM – SORU/CEVAP - PROJE YÖNTEMİ - GÖSTERİP YAPTIRMA
                                               ELEŞTİREL DÜŞÜNME
KURGU………………….. :
DÜŞÜNCELERİMİZİ
KORUYALIM ……….... …: ANLATIM - ÇÖZÜMLEME VE BİREŞİM - BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM
                                                  ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRETİM - BEYİN FIRTINASI
YAPIM…………………….:
ÜRETELİM TANITALIM: ANLATIM – SORU/CEVAP - PROJE YÖNTEMİ - GÖSTERİP YAPTIRMA
                                                 ELEŞTİREL DÜŞÜNME
.
GÜNDEM MADDESİ – 8
Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi için planlanacak.
Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılacaktır.

GÜNDEM MADDESİ –9
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yapılırken öğrencilerin;
• Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,
• Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,
• Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,
• Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,
• Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur.

Ölçme değerlendirme çalışmalarında aşağıda tespit edilen planlamanın uygulanmasına karar verildi.
1. Dönem “düzen “ ve “kurgu” kuşakları için birer puan ve en az bir tane sınıf içi performans puanı verilir. Bu puanların aritmetik ortalamaları dönem notu olarak verilir.2. Dönem “yapım kuşağı için bir puan ve en az bir tane sınıf içi performans puanı verilir. Bu puanların aritmetik ortalamaları dönem notu olarak verilir.
      Sınıflar Zaman Planlanması:
DÜZEN…………………:    1 Not (Puan) + 1 Sınıf İçi Performans Notu
o     Kontrol Listesi
o     Öğrenci Ürün Dosyası
o     Öz Değerlendirme Formu
o     Performans değerlendirme
KURGU………………….. :    1 Not (Puan) + 1 Sınıf İçi Performans Notu
o     Analitik Puanlama Anahtarı
o     Kontrol Listesi
o     Öz Değerlendirme Formu
o     Performans değerlendirme
o     Öğrenci Ürün Dosyası
YAPIM…………………….:    1 Not (Puan) + 2 Sınıf İçi Performans Notu
o     Kontrol Listesi
o     Öğrenci Ürün Dosyası
o     Gözlem Formu
o     Öz Değerlendirme Formu
o     Performans değerlendirme.
GÜNDEM MADDESİ –10
Dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanılacaktır.
Sınıfın yarısı atölyede ders yaparken, diğer yarısı sınıflarda ders işleyecektir. Daha sonra mevcut koşullar göz önünde bulundurularak 2. bir atölye oluşturma yoluna gidilecektir.
Atölyede, öğrenci etkinliklerinin sergileneceği panoların hazırlanması yoluna gidilecektir.
GÜNDEM MADDESİ –11
İlköğretim kurumlarına kaydedilen zorunlu öğrenim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Öğrencilerin okula devamını sağlanması için etkin çalışmaların yapılması gerekir. Öğrencinin başarısı açısında önemli olduğu vurgulandı.
GÜNDEM MADDESİ –12
Yapılması muhtemel sosyal faaliyetlere ( Sergi, Bilgi yarışması, Şiir dinletisi vb.) Teknoloji ve Tasarım Dersi branş öğretmenleri olarak tam destek verme kararı alınmıştır. Ayrıca her etkinlik sonucunda öğrencinin kendi seçtiği bir çalışma ile Teknoloji Şenliği yapılmasına karar verildi.
GÜNDEM MADDESİ –13
Öğrenci başarısını arttırmak için; Aşağıda belirtilen,
1-Öğrenciler yapacağı tasarımlarını oluşturmada teknolojik bilgileri çevredeki meslek liseleri ve çevre de bu işle uğraşan meslek sahiplerinden almalarına yardımcı olunmak
2-Tasarımla ilgili alet, araç ve gereçleri tekniğine uygun olarak kullanmada öğretmen ya da çevre meslek lisesi ve esnaftan yararlanmalarına rehberlik etmek
3-Araç gereçleri İş güvenliği kurallarına uygun olarak kullanmalarına rehber olmak
4-Atölyeye iş güvenliğine dikkat çekici uyarı levhalarının asılması
5-Tasarıma konu olabilecek M.E. Bakanlığının ilköğretim okullarında ve liselerde yarışma şeklinde yaptığı fen ve teknoloji, fizik, kimya, dallarında yaptığı çalışmaların temin ederek izlettirilmesine veya bilgi verilmesine "bunlar il milli eğitim müdürlüğü sitelerinde mevcuttur ve seçilen eserler Ankara da bakanlıkça sergilenmiştir."
6-İlköğretim okullarından sınavla seçilen zeki öğrencilerin toplandığı Bilim Sanat Merkezleriyle diyalog kurarak yapılan çalışmaları tasarımlara kaynak olması için duyurulması veya gösterilmesi
7-İnsanlığın gelişmesine damgasını vuran bilim adamlarının icatları ve yapmak için uğraşlar ve çalışmaları hakkında araştırma yapmaları veya bilgilendirmeleri
8-Teknoloji ve Tasarımla ilgili internet sitelerini ziyaret etmelerine rehberlik etmek.
GÜNDEM MADDESİ 14:
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel beklentisi, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir kılmak için görüş ve anlayış geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda öğrenci velilerinden Teknoloji ve Tasarım dersine karşı olumlu tavır göstermeleri beklenmektedir. Bunun, öğrencilerin başarısına ve bireysel gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Veliler öğretmenden gelen bilgilendirme doğrultusunda hareket etmelidirler.
Bu amaçla veliler;
1.Programdaki etkinliklerin öğrencilerin bireysel yaratıcılığını geliştirmeyi amaçladığının farkında olmalıdır.
2. Öğrencilerin tasarım çalışmaları sırasında ortaya koyduğu düşüncelerini olumlu yönde desteklemeli ve onların düşüncelerini kısıtlayan tutum ve ifadelerden kaçınmalıdır.
3. Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem, inceleme, araştırma ve görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmalıdır.
4. Öğretim yılı sonunda düzenlenecek teknoloji şenliğinin organizasyonuna yardımcı olmalı ve öğrencilerin başarılarını paylaşmalıdır.

GÜNDEM MADDESİ 15:
Aşağıda belirtilen ortak kararlar Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenleri tarafından alınmıştır;
•     Diğer branş öğretmenleri kendi alanlarıyla ilgili yapılan tasarım etkinliklerine gerekli katkıyı sağlamasına ve öğrencilere yol gösterilmesine,
•     İşlik içerisinde yer alacak araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanmasına,
•     Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesine ve gerekli planlamaların yapılmasına,
•     Dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanılmasına,
GÜNDEM MADDESİ 16:
2008 – 2009 Eğitim – Öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve tüm Milli Eğitim personeline sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle toplantı sona ermiştir.


                    
          


          ……                                           …………….
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni         Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni                                

     
                                   

   

UYGUNDUR
………………………
Okul Müdürü V.


Yukarı Dön
inovasyon06 Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 03-Eylül-2008
Konum: ÖĞRETMEN
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2
  Alıntı inovasyon06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10-Eylül-2008 Saat 11:45
ELLERİNİZE BEYNİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ HER TRLÜ AYRINTIYI DÜŞÜNMÜŞSÜNÜZ TEŞEKKÜRLER
Yukarı Dön
armagül Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 28-Ağustos-2008
Konum: öğtetmen
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 5
  Alıntı armagül Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10-Eylül-2008 Saat 14:57
kenank hocam çook teşekkür ederim ellerinize sağlık çok güzel olmuş.teşekkürler teşekkürler teşekkürler.
Yukarı Dön
fahri_tahnal Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 10-Eylül-2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı fahri_tahnal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10-Eylül-2008 Saat 22:00
elerinize sağlık
Yukarı Dön
raingoddess Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 10-Eylül-2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 3
  Alıntı raingoddess Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10-Eylül-2008 Saat 23:42
çok teşekkürler
Yukarı Dön
ibo_4455 Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 11-Eylül-2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı ibo_4455 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11-Eylül-2008 Saat 00:08
çok teşekkürler
Yukarı Dön
NARDA Açılır Kutu Gör
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 12-Eylül-2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 1
  Alıntı NARDA Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12-Eylül-2008 Saat 01:20
Çook teşekkürler ellerinize sağlık
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4737
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12-Eylül-2008 Saat 13:48
Orjinalini yazan: FİGEN

Arkadaşlar, bildiğim bütün yöntemleri denedim yanlız planları indiremedim. İçeriğinide göremedim.Önerilerinizi bekliyorum.

İndir
buradan indirdikten sonra bilgisayarında Winrar programının yüklü olması gerekir. Winrar'dan çıkarıp Word e okuyorsun..
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1234 45>

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz