gelisenbeyin.net Ana Sayfa
Forum Anasayfası Forum Anasayfası > Teknoloji ve Tasarım > Dökümanlar
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar
  SSS SSS  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

İlçe Zümresi

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
zaman Açılır Kutu Gör
Moderatör
Moderatör
Simge

Kayıt Tarihi: 31-Ocak-2007
Konum: Ankara
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 725
  Alıntı zaman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: İlçe Zümresi
    Gönderim Zamanı: 06-Eylül-2013 Saat 18:36
T.C.
BALIKESİR VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
II. EĞİTİM BÖLGESİ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ I.DÖNEM BÖLGE ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

ZÜMRE NO                    : 1
TOPLANTI YERİ               : Fatih Ortaokulu
TOPLANTI TARİHİ          :04.09.2013
TOPLANTI SAATİ               :14.00
TOPLANTIYA KATILANLAR     :
Bahadır DÖNER (FATİH ORTAOKULU)
Alper SAYGIN(SAKARYA ORTAOKULU)
Sadi KIZILGÜN (M.ŞEREF EĞİNLİOĞLU)
Cennet ŞAHİN (ÇİĞDEM BATUBEY ORTAOKULU)
Nihal ÖZKARA (ALİ HİKMET PAŞA ORTAOKULU)
Habibe KÜÇÜKTEKELİ (SEVİNÇ KURŞUN ORTAOKULU)
Emine ÇETİN (ZAFER ORTAOKULU)
Sebahat BAKİOĞLU (Ş.J.T.CENGİZ EVRANOS ORTAOKULU)
S.Bülent İŞİTEN (KAYABEY ORTAOKULU)
Serdar SAYMAN (ÖZEL FIRAT ORTAOKULU)
GÜNDEM MADDELERİ
1-     Açılış-yoklama,
2-     İş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulmadığı, sene başı zümre kararlarının alınması, karara uyulup uyulmadığının kontrolü, varsa aksaklıkların giderilmesi
3-     Amaç, Kazanım-Hedef Yöntem ve Tekniklerdeki isabet davranışların gerçekleşme düzeyi.
4-     Eğitim araç ve gereçlerin seçimindeki isabet gezi, gözlem, deney ve uygulamaların gözden geçirilmesi, aksaklıkların tespiti, önlemler.
5-     Diğer ders öğretmenleri ile yapılması planlanan işbirliği esaslarının gözden geçirilmesi.
6-     I.Dönem yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sayılarının yeterli olup olmadığı, sınav çeşitlerinin derse uygunluğu, düzenli yürüyüp yürümediği.
7-     2012-2013 sene sonu bazında tüm bölge okullarındaki ders başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespiti.
8-     Ders başarısının artırılması için okul yönetiminin ve velilerin alması gereken yeni tedbirlerin kararlaştırılması ve ilgililere bildirilmek üzere karara bağlanması.
9-     Okulun hizmet içi eğitim ihtiyacının değerlendirilmesi.
10-     Dersimizdeki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.
11-     Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi.
12-     Her türlü proje ve performans ödevlerinde takip ve danışmanlık tarihlerinin belirlenmesi, sürecin gözden geçirilmesi.
13-     Okul zümrelerinde çözümlenemeyen konuların Eğitim Bölgesi Başkanlar Kuruluna taşınması.
14-     Eğitim – Öğretim yılında yapılması düşünülen Teknoloji Şenliğinin zamanı ve içeriğinin belirlenmesi.
15-     Dilek ve Temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-     2013-2014 eğitim öğretim yılı Balıkesir İli II. Eğitim Bölgesi I.Dönem Zümre Başkaları Öğretmenleri toplantısı, 04.09.2013 tarihinde Saat:14.00’de, Fatih Ortaokulu Öğretmenler odasında yapılmıştır. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinden Bahadır DÖNER, Alper SAYGIN, Sadi KIZILGÜN, Cennet ŞAHİN, Nihal ÖZKARA, Habibe KÜÇÜKTEKELİ, Emine ÇETİN, Sebahat BAKİOĞLU, S.Bülent İŞİTEN, Serdar SAYMAN ’ın hazır bulunduğu görülmüştür.

2-     Ş.J.T. Cengiz Evranos Ortaokulu öğretmeni Sebahat BAKİOĞLU, İş takvimi-çalışma programı ve sene sonu zümre toplantıları ile alınan kararlara uyulduğu, herhangi bir aksaklık olmadığı görülmüştür.

3-     Sakarya Ortaokulu öğretmeni Alper SAYGIN, ders hedeflerine ulaşmada başarılı olunduğunu, derse yönelik isabet davranışların kazanım düzeyinin %100 olduğu fikrini belirtti.

4-     Dersin süresinin 2 saat olması nedeniyle eğitsel gezilerin yapılamadığı, araç gereç yetersizliğine rağmen Düzen ve Kurgu kuşaklarında başarılı çalışmaların yapıldığı, ancak bazı okullarımızda atölye ve işlik yetersizliği nedeniyle yapım kuşağı çalışmalarında aksama olabileceği belirtildi.


5-     Tüm okullarda diğer branş öğretmenleri ile iş birliği içerisinde uyumlu bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

6-     Teknoloji ve Tasarım dersinde yazılı sınav yapılmadığı, değerlendirme ölçekleri, gözlem formları, akran değerlendirme formları ve öz değerlendirme formları kullanılarak değerlendirme yapıldığı belirtildi.

7-     Tüm okullarda ortalama olarak Teknoloji ve Tasarım dersi başarı yüzdeleri %100 yakın olduğu belirtildi.

8-     Ali Hikmet Paşa Ortaokulu öğretmeni Nihal ÖZKAYA, tüm okullarda ders başarısının arttırılması için öğrencilerin kütüphane, internet, ders araç ve gereç gibi materyal ve olanakları daha verimli kullanabilmesi gerektiği, okullarda atölye ve işlik araç gereç imkânlarının arttırılması okul idarelerinin bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiği belirtildi.

9-     Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile Teknoloji ve Tasarım dersinin gelecek yıldan itibaren 6. sınıflarda okutulmayacağı ve yalnızca 7. ve 8. sınıflarda okutulacağı görüldü. Yeni içerik ve ders müfredatı hakkında bilgilendirme yapılması gerektiği görüşüldü. Ayrıca Çiğdem Batubey Ortaokulu öğretmeni Cennet ŞAHİN, dersin sınıf bazında eksiltilmesi yerine daha alt sınıflarda da okutulabileceği görüşüne varıldı.

10-     M.Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu öğretmeni Sadi KIZILGÜN, dersimizde yıllardan beri değişiklikler yapıldığını ancak hiçbir zaman dersin içeriğiyle ilgili olarak belirli bir sonuca varılamadığını söyledi.

11-     Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin görüşü alınarak öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerinde kendilerinin planlayacakları etkinlikleri yerine getirebilecekleri, bu nedenle Bireysel Eğitim Planı hazırlanmasına gerek olmadığı belirtildi.

Sevinç Kurşun Ortaokulu öğretmeni Habibe KÜÇÜKTEKELİ, kaynaştırma olan öğrencilere kağıt katlayarak, makas tutarak, yapıştırarak basitte olsa bunu ben yaptım demelerini sağlayarak onları değerlendirmeye aldığını söyledi.

12-     Fatih Ortaokulu öğretmeni Bahadır DÖNER, Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilere proje ve performans ödevi verilmemektedir. Her öğrencinin dersin içeriğine göre birer proje gerçekleştirmekte olduğunu söyledi.

13-     Eğitim Bölgesi Başkanlar Kurulunda görüşülmek üzere;
•     6.sınıflardan dersin kaldırılması konusu,
•     6. Sınıf ders müfredatının ne olacağı,7 ve 8. Sınıflarda nasıl uygulanacağı konusu,
•     Dersimizin ileri ki yıllarda ne olacağı konusu.

14-     Tüm Teknoloji ve Tasarım dersi zümre başkanları olarak Teknoloji Şenliğinin zamanının ve içeriğinin belirlenmesinin öğretmenlere bırakılmasının iyi olacağı söylendi.

15-     Fatih Ortaokulu öğretmeni Bahadır DÖNER, iyi dilek ve temennilerle toplantıyı kapattı.

ALINAN KARARLAR
1.     Teknoloji ve Tasarım derslerinde, konuların işlenmesinde daha çok öğrenci merkezli bir anlatım yolunun seçilmesine, konunun iyi anlaşılması için anlatılan konuya göre soru-cevap, tartışma, gösteri, problem çözme, uygulama ve anlatım yöntemlerinin kullanılması kararlaştırıldı.
2.     Dersin genel amaç-hedefleri kuşakların özel amaç-hedef-davranış ve kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık planda etkinlik bazında kılavuza bağlı kalınarak belirtilmesine ve Atatürkçü düşüncede ifadesini bulan, odak noktalarıyla bağıntılı olarak, Mayıs 1998 tarih ve 2488 ve 2212 sayılı T.D.’nde yer alan Atatürkçülük konularının okutulmasına ve önceki yıllarda olduğu gibi ünitelendirilmiş ders planına(tema planına) işlenmesine karar verildi.
3.     Ölçme değerlendirme yaparken ders öğretmeninin hazırladığı formun kullanılmasına karar verildi.
4.     Öğrenci çalışmalarının ders öğretmeninin belirlediği bir tarihte sergilenmesine karar verildi.
5.     Geçmiş yıllarda yapılan uygulamalar dikkate alındığında yılsonunda il merkezi geneli olarak yapılan Teknoloji ve tasarım şenliğinin uygulanış biçiminin uygun olmadığı(tarih – koordinasyon vb.) karar verildi. Bu şenliğin yukarıda belirtildiği üzere okullar bazında yapılması kararlaştırıldı. Başarıyı arttırmak için sınıf rehber öğretmeni, veli ve okul idaresiyle koordineli çalışılmaya devam edilmesine karar verildi.
6.     Öğrencilerin aktif katılımını sağlamak için gerekli materyalleri getirmeleri konusunda daha fazla özen gösterilmesine karar verildi.

Doğru yerdesiniz...
gelisenbeyin.net'tesiniz...
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4743
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07-Eylül-2013 Saat 01:19
Teşekkürler... Daha önceki zümrelerden birini de ben paylaşayım..

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ İLÇE ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI     Tarih     :…………
     Saat      : 09.00
     Yer      : ………………..


      Teknoloji ve Tasarım dersi zümresi başkanları yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde ……….. İlköğretim Okulu’nda yapılmıştır. Aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

     Gündem maddeleri

1-     Açılış
2-     Saygı duruşu
3-     İstiklal marşı
4-     Mesleki çalışmalar
a)     Yeni müfredat programının incelenmesi
b)     2010-2011 öğrenci başarısının değerlendirilmesi
c)     Planlar
d)     Atatürkçülük konuları
e)     Sınavlar ve başarı değerlendirmesi (Proje, performans vb.)
5-     Dilek ve temenniler
6-     Kapanış


Gündem maddelerinin görüşülmesi:

Teknoloji ve Tasarım dersi zümre başkanları toplantısında ……… İ.Ö.O. öğretmeni ………. başkan olarak seçilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

1.     Açılış zümre başkanı …………. tarafından ……… İlköğretim Okulu’nda yapılmıştır.
2.     Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuş, akabinde istiklal marşı söylenmiştir.
3.     …………. İ.Ö.O. teknoloji ve tasarım öğretmeni ……. . müfredatta bulunan tüm etkinliklerin yapılmaya çalışıldığını ve bütün konuların yetiştirildiğini söyledi.

4.     Cumhuriyet İ.Ö.O. Teknoloji ve Tasarım öğretmeni ………Teknoloji ve Tasarım dersinin veliler tarafından yeterince anlaşılmadığını söyleyerek Teknoloji ve Tasarım sergisinin bu iş için önemli olduğunu vurgulamıştır.

………….. Teknoloji ve Tasarım öğretmeni ………… öğretmenimiz ……..yöresindeki okullarımızın genelindeki öğrencilerin maddi imkansızlıklardan dolayı gerekli araç ve giysileri temin edememelerinden dolayı projelerini uygulayamadıklarını ve bunun da öğrenciler üzerinde sıkıntı yarattığını söyledi.

………... Teknoloji ve Tasarım ………. Teknoloji ve Tasarım dersi işlenirken okulun laboratuar imkanlarından yararlanılması gerektiğini okul bünyesinde bulunan ders araç ve gereçlerinden maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğini belirterek, bu düşüncenin okul idaresine okulun başlangıcında iletilmesi ve okul idaresinden Teknoloji ve Tasarım işliğinin oluşturulmasının istenmesi, özellikle bilgisayarlardan maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğini belirtti.

Teknoloji ve Tasarım öğretmeni …………….. yirmi beş kişinin üzerindeki gruplarla yapım kuşağında gereken amaçlara ulaşılamadığını belirtti. Bu nedenden dolayı yirmi beş kişinin üzerindeki sınıflara “öğretim programında yer alan uygulama esasları”* gereğince iki öğretmenin girmesinin idareden istenmesi gerektiğini belirtti.

* Uygulama esasları madde2:

“Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki
öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen
gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.”

Milli eğitim müfredatında belirtildiği üzere Atatürkçülük konularına değinilecek ve Atatürk’ün bilime ve teknolojiye verdiği önem sık sık vurgulanacaktır.

Öğren cilerin değerlendirilmesi müfredatta belirtildiği şekilde yapılması, öğrenci değerlendirmesinde objektif olunması bu şekilde öğrenci gelişiminin sağlıklı takibi ve ileriye dönük istatistik oluşturulması açısından son derece önemli olduğu belirtildi.

5.     …….. İ.Ö.O. Teknoloji ve Tasarım öğretmeni ………….., Teknoloji ve Tasarım öğretmenleri olarak bir koordinasyon içerisinde çalışmamız gerektiği, sürekli bir iletişim içerisinde olmamız gerektiği ve böylelikle uygulamada karşılaşılacak sorunların daha kolay aşılacağını belirterek yeni eğitim-öğretim yılının etkin ve başarılığı geçmesi dilek ve temennileri ile toplantı sona ermiştir.

Paylaşımından dolayı Kenank üyemize teşekkürler...

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
gelisenbeyin Açılır Kutu Gör
Yönetici
Yönetici
Simge
gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Konum: Istanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 4743
  Alıntı gelisenbeyin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07-Eylül-2013 Saat 01:22
Tüm zümreleri aşağıdaki linkten indirebilirsiniz...
http://www.gelisenbeyin.net/teknoloji-tasarim-zumresi.html

Gelişimin adresi...
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50 [Free Express Edition]
Copyright ©2001-2008 Web Wiz