İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması

8. A. 1. İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması
Bu ünitede değişime olan istek, yeniliğe açıklık, inovasyon (yenilik) türleri, AR-GE (araştırma-geliştirme), sürdürülebilirlik; özgün fikirlerin kullanım hakları, koruma yöntemleri ve çeşitleri; patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili ile fikirlerin korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısı konularının öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca inovasyonda beş işlem basamağının (böl, birleştir, çıkart, çoğalt ve simetriyi boz) kullanımına yer verilir.
TT. 8. A. 1. 1. İnovasyon (yenilik) kavramını açıklar.
İcat, keşif ve inovasyon (yenilik) kavramları ile ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyon türlerine değinilir. Buluşların ortaya çıkışları ve bilim insanlarının hayatlarından bahsedip inovasyonun (yeniliğin) insan hayatındaki önemi üzerinde durulur.

Sponsor Bağlantılar

   

TT. 8. A. 1. 2. İnsan hayatını kolaylaştıracak inovatif bir fikir geliştirir.
TT.8. A. 1. 3. Geliştirdiği inovatif fikri değerlendirir.
Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesinden yararlanılır.
TT. 8. A. 1. 4. Geri bildirimler doğrultusunda inovatif fikrini yeniden geliştirir.
Geliştirilen fikrin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, yeni çözümler üretilmesi üzerinde durulur.
TT. 8. A. 1. 5. Patent belgesi, faydalı model belgesi, marka tescili, endüstriyel tasarım tescili kavramlarını açıklar.
Buluş, icat ve tasarımların nasıl korunacağı üzerinde durulur. Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının korunmasının hukuki ve sosyal bir sorumluluk olduğu, toplumsal ilerleme ve çevre duyarlılığının uygarlığa katkısı ve etik kurallara uygun davranılması gerektiği vurgulanır.
TT. 8. A. 1. 6. Fikrî ve sınai mülkiyet haklarının teknolojik ilerlemedeki önemini açıklar.

a. İnovasyon ve İnovatif Düşünce sunusunu indirmek için tıklayınız... / İnovatif Düşünce Nedir?

b. Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları (Eser ve Ürün Hakları) Sunusu   /  İnovasyon ve İnovatif Düşünce  

Patent

Patent Nedir?

Patent Nasıl Alınır?

Kısaca Patent Alma

Patent Almanın Önemi

Patent Örnekleri 

Dünyada Patent Sayıları

En Büyük Patent Davaları

İcatlar

İcat Nedir?

İcatlar Listesi

İcatlar Buluşlar

İlk İcatlar

Geleceğin İcatları

İcatlar Kronolojisi

Düşünce Nedir?/ Projeler

İnovasyon

İnovasyon Nedir?

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Haydi İnovasyon Yapalım!

NanoTeknoloji

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt