Teknoloji  Tasarım, Teknoloji ve Tasarım, Teknoloji ve Tasarım Dersi Dokümanları

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Konuları

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Konuları

Teknoloji ve Tasarımın Amaçları

Uygulama Esasları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuz Kitabı İndir...

 

Ölçme ve Değerlendirme Formları

Teknoloji Tasarım Günlük Ders Planı

Teknoloji Tasarım Yıllık Planları

Teknoloji ve Tasarım Not Verme

Yazılı Sınav Örneği

 

Teknoloji ve Tasarım Seminer Notları

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

yeni müfredata öğretmen raporu gelisenbeyin.net ile ilgili görsel sonucu

Teknoloji Tasarım Zümreleri

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.

Teknoloji ve tasarım dersi nedir?

Teknoloji ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde olmasını gerektirmektedir (Çellek T. 2003).

Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği, gruba ait olma ve grup üyeleri içinde etkili olma isteğidir. Bu durum yaratıcılığı engelleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak uygun şekilde motivasyonun sağlanması, grup dinamiğinin, hayal gücünün ve iş birliğinin geliştirilmesi ve bunu sağlayacak öğretim süreçlerinin kullanılması bu durumu olumlu hâle dönüştürür.  Teknoloji Tasarım Projeleri  /  Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin Talepleri ve İnovasyon Eğitimi

 

7. Sınıf Teknoloji Tasarım

A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ

Teknoloji ve Tasarımın Temelleri İşlenişi
A. 1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum
A. 2. Temel Tasarım

  Teknoloji ve Tasarım Kavramları (Tümü)
B. TASARIM SÜRECİ VE TANITIM

B. 1. Tasarım Odaklı Süreç
B. 2. Bilgisayar Destekli Tasarım

C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN

C. 1. Mimari Tasarım
C. 2. Ürün Geliştirme

D. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK

D. 1. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım
D. 2. Engelsiz Hayat Teknolojileri

E. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

E. 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum
E. 2. Bunu Ben Yaptım

 

8. Sınıf Teknoloji Tasarım

A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ

A. 1. İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması

 

B. TASARIM SÜRECİ VE TANITIM

B. 1. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler

B. 1. Tanıtım ve Pazarlama

 

C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN

C. 1. Görsel İletişim Tasarımı

C. 2. Ürün Geliştirme

C. 3. Mühendislik ve Tasarım

C. 4. Doğadan Tasarıma

 

D. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK

D. 1. Ulaşım Teknolojileri

 

E. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

E. 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum

E. 2.Bunu Ben Yaptım

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım  Dersinin Felsefesi

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Neden Teknoloji ve Tasarım?

Teknoloji Nedir? Tasarım Nedir?

Biyotaklit Nedir?

Ergonomi Nedir? 

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Teknoloji Tasarım Atölyesi

Teknoloji Tasarım Kapakları

Teknoloji ve Tasarım Sorunları

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Tasarım  Yahya KARAKURT