Teknoloji Tasarım, Teknoloji ve Tasarım, Teknoloji ve Tasarım Dersi Dokümanları

Teknoloji; Temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekânın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.
Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.


Teknoloji ve Tasarım Dersi Nedir?Teknoloji ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir.
Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.
Teknoloji ve Tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde olmasını gerektirmektedir.
Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği, gruba ait olma ve grup üyeleri içinde etkili olma isteğidir. Bu durum yaratıcılığı engelleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak uygun şekilde motivasyonun sağlanması, grup dinamiğinin, hayal gücünün ve iş birliğinin geliştirilmesi ve bunu sağlayacak öğretim süreçlerinin kullanılması bu durumu olumlu hâle dönüştürür.

 

 

 

Teknoloji ve Tasarım dersi ünite konularıyla ilgili bilgilere ulaşmak için aşağıdaki konu adlarına tıklayarak tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.

7. Sınıf Teknoloji Tasarım
A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ
Teknoloji ve Tasarımın Temelleri İşlenişi
A. 1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum / A. 2. Temel Tasarım

B. TASARIM SÜRECİ VE TANITIM
B. 1. Tasarım Odaklı Süreç / B. 2. Bilgisayar Destekli Tasarım

C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN
C. 1. Mimari Tasarım / C. 2. Ürün Geliştirme

D. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK
D. 1. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım / D. 2. Engelsiz Hayat Teknolojileri

E. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
E. 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum / E. 2. Bunu Ben Yaptım

8. Sınıf Teknoloji Tasarım
A. TEKNOLOJİ VE TASARIMIN TEMELLERİ
A. 1. İnovatif Düşüncenin Geliştirilmesi ve Fikirlerin Korunması

B. TASARIM SÜRECİ VE TANITIM
B. 1. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Akıllı Ürünler / B. 1. Tanıtım ve Pazarlama

C. YAPILI ÇEVRE VE ÜRÜN
C. 1. Görsel İletişim Tasarımı / C. 2. Ürün Geliştirme / C. 3. Mühendislik ve Tasarım / C. 4. Doğadan Tasarıma

D. İHTİYAÇLAR VE YENİLİKÇİLİK
D. 1. Ulaşım Teknolojileri

E. TASARIM VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM
E. 1. Özgün Ürünümü Tasarlıyorum / E. 2.Bunu Ben Yaptım

 

Teknoloji Tasarım Projeleri / Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi / Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı / Öğretmen ve Öğrenci Rolleri