Mühendislik ve Tasarım, Mühendislik ve Tasarım İlişkisi

Günümüzde tasarım; Var olan bir alanda üretimin ön safhasını oluşturan, hayal merak ve düşüncenin çizgiye aktarımıdır.

Kelime kök olarak ; “Tasar” kelimesinden türer açılımı düşünmek planlamak anlamında. ‘tasarlamak’ ,

‘tasarım’ ; fikri şekil olarak ortaya sunma anlamında  dış kaynaklarda geçen tanımı ise - Design sözcüğü Latince kökenli 'designare'den türemiştir; anlamı 'bir şeye işaret etmektir'.

Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanıyor.

Tasarım belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak sistematik bir plan dahilinde yürütülen teorik ve uygulamalı çalışmalar bütünü olarak tanımlanır. Bununla birlikte mühendislik tasarımı kavramı yalnızca çözüm üretmekten ibaret değildir. Örneğin bir problem tespit etmiş ve bunu kağıt üzerinde tasarıma dönüştürmüş olabilirsiniz. Hatta oldukça yenilikçi olan buluşunuz etkileyici bir sunum ile geniş kitleleri kendine hayran bırakır.

Ancak mühendislik yaklaşımıyla tasarımınız değerlendirilir ise; elde edilen ürünün işlevselliği, güvenilirliği, üretilebilirliği, rekabet gücü, kullanılabilirliği, toplam maliyeti ve pazarlanabilirliği de dikkate alınır. Üretilmesi mümkün olmayan ya da seri üretim maliyetlerini ticari olarak karşılayamayan tasarımlar fikir aşamasında kalır ve bu tasarımlar hayata geçirilemez. Ayrıca güvenilirlik testlerinden ve uluslar arası standartlardan bağımsız gerçekleştirilen tasarımlar endüstride karşılığını bulamaz.
Tasarım için hayal gücünün ön plana geçmesi, geleceğe dair kurguların yapılması ya da bir sorunun etkili bir çözümünün bulunmasıdır. Mühendislik tasarımla iç içedir, tamamlayıcı rol almaktadır.

Mühendislik ve Tasarım Ünitesi / Beynimizin Hangi Tarafı Daha Gelişmiş? / Ergonomi Nedir?

 Reklamlar

 

Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Nedir?

Nanoteknoloji Kullanım Alanları

Nanoteknoloji'nin Dünyaya ve Ülkemize Etkileri

Nanoteknoloji Mühendisliği

Biyo-Nanoteknoloji

Nanoteknolojinin Yararları

Patent

Patent Nedir?

Patent Nasıl Alınır?

Maket Tasarımları

Markalar ve Öyküleri

Genel Kültür Soruları

Tübitak Bilim Fuarları

Projeler / Yeni Buluşlar

İnovasyon

İnovasyon Nedir?

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon Etkinlik Süreci

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Haydi İnovasyon Yapalım!

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt