Osmanlı Padişahları Sıralı Listesi, Osmanlı Padişahları Kronolojik Sıralaması, Osmanlı Padişahları Listesi

1. I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl.

2. Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl.

3. I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) (29 yıl.

4. Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl.

Fetret devri (1402-1413). Yıldırım'ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir.

Süleyman Çelebi 7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü.

Musa Çelebi Rumeli’de 3 yıl 6 ay hükmetti.

Mustafa Çelebi

5. Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.

6. II. Murat (1421-1451)   Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl. 

Yükselme Devri

7. Fatih Sultan Mehmet (1444-1481)  Tahta iki kez çıkmıştır.  1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl.

Fatih Camii onun adına yapıldı.

8. II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl

9. Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.

10. Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl

İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.   Sponsor Bağlantılar

 

Duraklama Devri

Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.

11. II. Selim (1566-1574) 8 yıl.

Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.

12. III. Murat (1574-1595) 21 yıl.

13. III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl.

14. I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl.

Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.

15. I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet'in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.

16. II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Öldürülen ilk padişah.</p>

17. IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.

18. I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet'in oğlu.

19. IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim'in oğlu.

20. II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl.  I. İbrahim'in oğlu.

21. II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.

22. II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.

Gerileme Devri

II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.

23. III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet,  Lale Devri

24. I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa

25. III. Osman (1754-1757)  4 yıl. Babası II. Mustafa

26. III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet

27. I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet

28. III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kuruluşu

29. IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit

30. II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.

1839 Tanzimat Fermanı

31. Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut

32. Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut

33. V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.

34. II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid.

Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı,  İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,

35. V. Mehmet Reşat (1909-1918)  9 yıl. Babası Abdülmecid.

1. Dünya Savaşı, İşgal dönemi ve yıkılış

36. VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl. Babası Abdülmecid. İstanbul işgal edildikten ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bir İngiliz gemisi ile ülkeyi terk etti.
Belirli Gün ve Haftalar / Osmanlı Padişahları / Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri /
Osmanlı'da En Güçlü Sultanlar

 

Bilim Adamları

Ünlü Ressamlar

Türk Bilim Adamları

Ünlü Türk Müzisyenleri

Matematikçi Bilim Adamları

Ünlü Müzisyenler

Türk Büyükleri

İnovasyon

            

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt