Proje Afişleri, Proje Afiş Örnekleri

Afiş Nedir? Tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu bir mesajı iletmek ve ya bir ürünü tanıtmak amacıyla hazırlanan ve karşımıza hemen her yerde her an çıkabilecek grafik ürünlerdir. Afiş veya poster Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre; "bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası" şeklinde tanımlanmaktadır. Afiş, reklam ya da propaganda yapmak, bir oyun, sergi, ürün ve benzerlerinin duyurulmasında kullanılır.

 Afişte bulunması gereken öğeler nelerdir?
Afişlerde yer alan slogan, başlık, alt başlık, açıklama ve dipnotlar gibi unsurlar tipografik; fotoğraf, resimleme, logo, renk ve şekil öğeleri görsel unsurlar olarak sıralanır.

Afiş yaparken nelere dikkat edilmeli?
Yüksek kaliteli görsellerin kullanılması
Afişin amacının belirlenmesi.
Hedef kitlenin belirlenmesi.
Afişin nerede ve nasıl paylaşılacağına karar verilmesi.
Markaya uygun bir renk şemasının belirlenmesi.
Harekete geçirici etkili bir mesaj belirlenmesi.


Afiş özellikleri nelerdir?
Bir düşüncenin, bir malın ya da bir olayın varlığı konusunda bilgilendirme amacıyla duvarlara asılan, yapıştırılan, sanatsal kaygı taşıyan resimli yazı ve ilanlara
afiş denir. Genel olarak afişler yayınlandıkları mecraya göre iç mekan ve dış mekan afişleri olarak ikiye ayrılır. Dış mekân afişleri, büyük boyutludur.

Afiş neden önemlidir?
Afiş nedir konusu, özellikle matbaa ürünleri ve baskı konularıyla ilgili kimseler için önem taşımaktadır. Markaların gerek bilinirliğini arttırma gerekse de müşteri kitlesini geliştirme gibi amaçlarla başvurduğu afiş yöntemi, istenilen mesajı geniş yelpazede bir topluluğa duyurmak konusunda her zaman etkili olmuştur.

Bu etkinlikleri gerçekleştiren Cudibey Ortaokulu öğretmeni Hasan Hüseyin Bey ve öğrencilerini tebrik ediyoruz. Proje posterleri galerisi için tıklayınız... 

Proje Konuları  / Proje İsimleri / Proje Araştırma Konuları / Proje Posterleri / Tübitak 4006 Proje Örnekleri Sorunlar ve Çözümler


Projeler / Proje Posterleri / Bilimsel Proje Nedir? / Bilimsel Proje Hazırlama / Bilimsel Proje Hazırlama Örnek / Proje Örnekleri / Proje Üretme Önerileri

Nesnelerin İnterneti / Yapay Zeka / Sensör Teknolojileri / BiyotaklitYenilebilir Enerji / Biyoçeşitlilik / Enerjinin Dönüşümü / Steam / Akıllı Ürünler