Teknoloji Tasarım Bep Planı, Teknoloji ve Tasarım Bep , 7. Sınıf ve 8. Sınıf Teknoloji Tasarım Bep Planları

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (Bep) Nedir?
Bu kavramlar çerçevesinde, bireyselleştirilmiş eğitim programı özel gereksinimli bireyin gelişimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz-bakım, akademik beceriler, sosyal beceriler, iletişim v.b) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, mesleki eğitim merkezi, v.b) ve destek hizmetlerden (kaynak oda, sınıf-içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon v.b.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. Bu doküman aile, öğretmen ve ilgili uzmanların işbirliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır.
Reklamlar


Ø Bir özel eğitim programıdır.
Ø Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.
Ø Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak, belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.
Ø Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.
Ø Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.
Ø Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.
Ø Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.

Teknoloji ve Tasarım dersi BEP planlarını indirmek için tıklayınız... /    Teknoloji Tasarım DYK Planı

 Reklamlar

 

Teknoloji ve Tasarım Formları

Teknoloji Tasarım Yıllık Planları

Teknoloji Tasarım Zümresi

Ölçme ve Değerlendirme

Teknoloji ve Tasarım Dersi Not Verme

Öz Değerlendirme Formu

Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu

Gözlem Formu

Öğrenci Ürün Dosyası Kontrol Listesi

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak

Teknoloji ve Tasarım Sunuları

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin Beklentileri

Teknoloji Tasarım Kapakları

Dereceli Puanlama Anahtarı

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt