Teknoloji ve Tasarım Not Verme /  E Okulda Not Verme İşlemi 


Tüm öğretmenler internette e okula sitesine girerek ders notlarını girerler. https://eokul.meb.gov.tr/logineokul.aspx internet adresinde kullanıcı adı ve şifresi girerek sisteme giriş yaparlar.

Not giriş ekranı e okul kapsamında bütün dersler için ortak hazırlanmaya çalışılmıştır. Ancak not girişinde o dersin ölçme ve değerlendirme kurallarına uygun olarak not girişleri değişmektedir.

Dolayısıyla e okul kapsamında not girişinde hiçbir sıkıntı yoktur. Ayrıca idarenin sizden talep ettiği sınav tarihlerini girmiş olmanız yeterli olacaktır. Önce sınav tarihleri girilir ve sınav tarihinden 15 gün içinde not girilmek zorundadır. 
Benzer bir örneği e okul ekranında öğrenciye proje notu vermeye çalıştığınızda görebilirsiniz. Teknoloji ve tasarım dersinde bir proje notu olmayacağı için bu not ekranı da size kapalı olacaktır. 


7. Sınıfta dersimizde nasıl not verilir?
Birinci dönemde 4 adet not verilecektir. 2 tanesi sınav yerine yazılacak. Burada dersimizde isteyen yazılı sınav, test ya da dereceli puanlama anahtarı kullanılarak etkinlik süreci değerlendirilecektir.

Diğer 2 adet not ders içi performans değerlendirme notu olarak verilecektir. Bunu değerlendirmek için gözlem veya öğretmenin hazırladığı değerlendirme formlarıyla ölçülecektir.


Kısaca;
Teknoloji ve Tasarımın Temelleri, Tasarım Süreci ve Tanıtım üniteleri için 1 tane sınav tarihi giriyorsun.  Bir de her üniteye ait sınıf içi etkinlik puanı veriyorsun... 

Not: Performans notu bölümüne hiçbir zaman not yazılmıyor...


Etkinlik değerlendirmek için: 
 

Teknoloji ve tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin; Soru ve önerilere verdikleri cevapları, Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını, Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler. 
Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir. 

Teknoloji ve Tasarım değerlendirme formlarını indirmek için tıklayınız...

Yahya KARAKURT /Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni / Yazarın Diğer Yazıları

 Reklamlar

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

Engelsiz Hayat Teknolojileri

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Teknoloji Tasarım Sunuları

Biyotaklit (Biyomimetrik,Biomimicry)

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıtım ve Pazarlama

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt