Teknoloji Tasarım Zümre, Teknoloji Tasarım Zümresi, Teknoloji Tasarım 1. Dönem Zümresi, Teknoloji Tasarım 2. Dönem Zümresi, Teknoloji Tasarım Yıl Sonu Zümresi, Teknoloji Tasarım İlçe Zümresi

Okulda aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organı,Zümre toplantısına okul müdürü ya da müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, bölüm şefi veya zümrenin en kıdemli öğretmeni başkanlık eder. Zümre toplantısında her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler.

Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan kararlar bağlayıcı nitelikte olmalıdır. Zümrelerde, Yönetmelik maddeleri aynen karar diye yazılmamalıdır. Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar alınmamalıdır. Daha ziyade kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde istenilen hususlar esas alınarak, yapılacak uygulama, getirecek tedbir ve öneriler tartışılarak karar altına alınmalıdır. Bu kararlar, eğitim ve öğretimi olumlu yönde geliştirecek nitelikte olmalıdır.

 


Öğretim yılı başında yapılacak ilk zümre toplantılarında, öğretim yılına ait eğitim öğretim çalışmaları planlanır. Bunun için, bir yıl önceki yıllık planlar ve çalışma sonuçları incelenmeli. Planların olumlu ve aksayan yönleri tespit edilmeli gerekli değerlendirme ve düzenlemeler yapılmalıdır.

Teknoloji ve Tasarım dersi zümre toplantı tutanaklarını indirmek için linklere tıklayınız...
Teknoloji ve Tasarım 1. Dönem Zümresi (Sene Başı Zümresi)
Teknoloji ve Tasarım 2. Dönem Zümresi
Teknoloji ve Tasarım Yıl Sonu Zümresi
Teknoloji ve Tasarım Dersi İlçe Zümresi
Teknoloji ve Tasarım Yıllık Planlar için tıklayınız....

Teknoloji ve Tasarım Dersi Tüm Bilgiler

Teknoloji Tasarım Projeleri / Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi / Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı / Öğretmen ve Öğrenci Rolleri