Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuz Kitabı

Sonuç olarak öğretim programlarında “birey” olmanın aynı zamanda çok daha geniş bir “dünya ailesi”ne ait olmak olduğunun bilincine varacak, yaşadığı topluma ve ülkesine, toprağına samimi bir hisle bağ kuracak, bilim ve teknolojiyi etkin şekilde kullanarak ve gerekli teknik bilgi, birikim, beceri ve yeterliliklere sahip kuşaklar yetiştirmek hedeflenmiştir.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, nitelikleri bakımından dünün
hayal sınırlarını zorladığı ve niceliksel olarak da alabildiğine bir çeşitlilikle takip edilemez bir hıza eriştiği günümüzde, birey ve toplum yaşamıyla ilgili öncelikler; bu gelişmelere bilişsel-duyuşsal baz oluşturan teknoloji ve tasarım kültürünün/bilincinin, genel kültürün dinamik bir unsuru olarak anlaşılmasını ve önemsenmesini gerekli kılmaktadır.

 

Yenilikler, çağın entelektüel birikimi (kuramsal, felsefi, estetiksel yaklaşımları ve rezervi) ile karşılıklı etkileşim içinde birbirlerini geliştirerek varlıklarını sürdüren, dolayısıyla organik bir bütünlük oluşturan bu gerçekleştirim ve paylaşım alanlarındaki vargılarla, bulgularla, ürünlerle -öznel kapasiteleri oranında her bireye ulaşarak- topluma mal olurlar; değişik yansıma süreçleri geçirerek kollektif bilincin gelişmesini ve yeni boyutlar kazanmasını sağlarlar. Bu bakımdan da sosyoekonomik, sosyokültürel, psiko-sosyal ve sosyopolitik bir güç sistemi oluştururlar.
Teknoloji Tasarım öğretim programı kitabını indirmek için tıklayınız...


Teknoloji ve Tasarım Dersi Uygulama Esasları / Doğadan Tasarıma Nedir? / Yapay Zeka / Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak