Temel Tasarım Kağıt Çalışmaları

Temel Tasarım ünitesinde; öğrencilerin sanat/tasarım elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak oluşturdukları fikirlerini taslak, teknik çizim, maket vb. ile ifade edebilmesi amaçlanmıştır.
Sanat/tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri kullanılarak çizim, boyama, kesme, katlama, birleştirme, yırtma, yapıştırma gibi bir yöntemle tasarım yapılmasına; geri dönüşüm konusuna vurgu yapılarak atık malzemelerden ürün oluşturulmasına ve duyarlılık değerine yer verilir.

 

Tasarım ilkelerini oluşturan denge, ritim, vurgu, hareket, birlik, çeşitlilik, oran-orantı kavramları verilir. Kağıt çalışmalarını bizimle paylaşan Cengiz Demirtaş öğretmenimize teşekkürlerimizi iletir. Yaşantısında başarılar dileriz.


Temel Tasarım / Temel Tasarım İlkeleri / Temel Tasarım İlkeleri Örnekleri / Temel Tasarım 3D / Temel Tasarım Çalışmaları / Desenden Ürüne

Desen Nedir? Nasıl Tasarlanır? 2D Desen Tasarımı Galerisi 1 / 2 / 3 / / 5 / 7 / 3D Desen Tasarımları