1. Murat, Murat Hüdavendigar, 1. Murat Hayatı, 1. Murat Dönemi, 1. Murat Kimdir? (1362-1389)

Babası : Orhan Gazi
Annesi : Nilüfer Hatun
Doğumu : 29 Haziran 1326
Vefatı : 28 Haziran 1389
Saltanatı : 1362 - 1389 (27) sene, 3. Osmanlı Padişahı

1. Murat yani Murat Hüdavendigar 1326 yılında Bursa'da doğmuştur. Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahıdır. 1. Murat'ın babası Orhan Gazi annesi Nilüfer Hatundur.İlk eğitimini annesi Nilüfer Hatun'dan aldı. Daha sonra tahsilini tamamlamak için gittiği Bursa Medreselerinde ilim ve sanat adamları ile beraber yaşadı.

Sultan 1.Murat'a, Hükümdar, Hakim,Bey anlamlarına gelen Hüdavendigar unvanı verilmiştir. Osmanlı Devletinde Sultan unvanı ilk kez 1.Murat tarafından kullanıldı. I.Murat küçük yaşından itibaren dönemin önemli alimleri tarafından yetiştirildi. İdari ve harp bilgileri konusunda donanım sahibi oldu. Ağabeyi Süleyman Paşanın yanında Rumeli fetihlerine katıldı. 1359 yılında kardeşi Süleyman Paşanın Ölümü ile Rumeli'deki ordunun başına geçti ve Rumeli fetihlerini devam etti. Bütün hayatı harp meydanlarında geçti.
Babası Orhan Gazinin vefatından sonra tahta geçti. I.Murat, ağabeyi Süleyman Paşanın vefatından sonra Rumeli'de ki fetihleri büyük bir başarı ile sürdürdü. Balkan fetihlerinin önüne geçmek isteyen Bulgarlar ve Macarlar birlik olarak Sazlıdere de Osmanlı Ordusunu durdurmak istediler bunun üzerine Osmanlı Devleti ile Bulgarlar arasında savaş çıktı. Yapılan savaşta Osmanlı Devleti galip çıktı ve bu sayede Edirne fethedildi ve başkent Edirne'ye taşındı. Sazlıdere savaşının sonucunda Edirne'nin alınması ile Bizans İmparatorluğunun Balkanlar ve Avrupa ile bağlantısı koparılmış oldu ve Balkanlara açılma politikası başladı. Osmanlı Devletinde başkentlerin özellikle batı yönünde seçilmesi fetih bölgelerine yakın olma isteğiydi. I.Murat fetihlere devam ederken diğer taraftan ülke içinde çıkabilecek mali,askeri ve idari ihtiyaçları karşılamak amacıyla Orhan Gazi döneminde kurulan yaya ve müsellem ordularına ilaveten yeniçeri ocağının da içinde yer aldığı Kapıkulu ocağını kurdu.

Sırpsındığı Savaşı (1362): I.Murat'ın Edirne'yi alması Trakya ve Balkanlarda hızla ilerleyişi Avrupa'nın önemli stratejik noktalarını tehdit altına sokmuştu. Papa V. Urbanın teşvikiyle Sırplar, Bulgarlar, Macar, Bosna ve Eflaklılar, büyük bir haçlı ordusu hazırladılar. Haçlılar Sırpsındığı Savaşında(1362) mağlup edildi. Bu savaş Osmanlı Devleti ve Haçlılar arasında yapılan ilk savaştır.
Sırpsındığı Savaşı Sonuçları: Sırpsındığı Savaşının sonucu olarak: - Osmanlı Devleti sınırlarının batıya doğru ilerlemesi hız kazandı - Bulgarlar Osmanlı Devletine vergi ödemeye başladı.

 

Çirmen Savaşı (1371): 1362 yılında yapılmış olan Sırpsındığı savaşının intikamını almak isteyen Sırplar ile Osmanlılar arasında Çirmen savaşı başladı (1371). Çirmen mevkiinde yapılan savaşı, Osmanlı Devleti yendi.

Çirmen Savaşı Sonuçları: Çirmen Osmanlı hakimiyetine girdi, - Sırplara doğudan sınır olan Makedonya'nın fethi kolaylaştı, - Sırplar vergiye bağlandı. I.Murat döneminde yine Türk siyasi birliğini sağlamak amacı ile Anadolu'da da fetihler gerçekleştirildi.

I. Kosova Savaşı: Osmanlının Balkan fetihlerini durdurmak amacıyla Balkan hükümdarları güçlerini birleştirdi ve bu ilerleyiş Haçlı seferlerine neden oldu. I. Kosova Savaşı, I.Murat komutasındaki Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu arasında 1389 yılında gerçekleşti. Haçlılar bu savaş sonunda mağlup edildi. Osmanlı Devleti ilk kez 1. Kosova savaşında top kullanmıştır. Bu savaştan sonra Balkanlardaki Türk hakimiyeti güçlendi. Ancak bu savaşın kazanılmasının ardından yaralıların arasında dolaşan I.Murat bir Sırp tarafından şehit edildi. 1.Murat dönemindeki diğer önemli gelişmeler ise; I. Murat döneminde Devlet hükümdar ve sülalesinin ortak malıdır anlayışı yerine Devlet hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. Anlayışı gelmişti. Yine I.Murat zamanında ilk kez, mali konularda divana açıklamada bulunan , devletin mali işleri ile ilgilenen Defterdar atandı. Göçmen yaşayan Türkmenler fethedilen Balkan topraklarına yerleştirildi. 1. Murat'ın 7 çocuğu vardı. Erkek çocukları: Yakub Çelebi, Yahşi Bey, Yıldırım Bayezid, Savcı Bey ve İbrahim Kız çocukları: Nefise ve Sultan Hatun 1. Murat 1389 yılında vefat etmiştir.

Osmanlı Padişahları / Osmanlı Padişahları Sıralı Listesi / Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri / Osmanlı'da En Güçlü Sultanlar

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler