Ünlü Fizikçiler

Keşifleriyle çığır açan büyük fizikçiler; Albert Einstein, Sir Isaac Newton, Galileo Galilei, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Niels Bohr,  Archimedes,  Erwin Schrödinger, Nikola Tesla, Marie Curie vb. diyebiliriz.

 

 

1897:Pieter Zeeman Joseph John Thomson;
Zeeman, ışığın bir atom içindeki yüklü parçacıkların hareketi sonucu yayımlandığını buldu.Thomson’da , elektronu keşfetti.

1900: Max Planck;
Kara cisim ışınmasını kuantum enerji yayımı ile açıkladı. Kuantum kuramı böylece doğmuş oldu.

1914: James Franck Gustav Hertz;
bir elektron saçılım deneyiyle duragan durumların varlığını doğruladı.
1923: Arthur Compton; x- ışınlarının elektronlarla etkileşimlerinde minyatür bilardo topları gibi davrandıklarını gözlemledi. Böylece ışığın parçacık davranışı hakkında yeni kanıtlar ortaya koydu.

1924: Erwin Schrödinger;
Kuantum fiziğinin, “dalga mekaniği” diye adlandırılan yeni bir betimlemesini geliştirdi. Yeni kavram daha sonra “Schrödinger denklemi” diye adlandırılan, bilimin en önemli formüllerinden birinide kapsıyordu.

1924: Satyedra Nath Bose Albert Einstein;
Kuantum parçacıklarını saymak için daha sonra Bose-Einstein İstatistiği diye adlandırılacak olan yeni bir yöntem buldular. Ayrıca uç , derecelerde soğutulmuş atomların tek bir kuantum durumuna yoğuşacaklarını önerdiler. “Bose-Einstein Yoğunlaşması” 1990’lı yıllarda deneysel olarak gerçekleştirildi.

1925: Wolfgang Pauli;
Aynı özelliklere sahip fermiyon türü iki parçacığın, aynı enerji düzeyinde bulunamayacağını söyleyen “Dışlama İlkesi”ni açıkladı.

1926: Erwin Schrodinger;
Kuantum fiziğin,"dalga mekaniği" diye adlandırılan yeni betimlemesini geliştirdi.

1926: Enrico Fermi . Paul A-M. Dirac;
İki bilim adamı, kuantum mekaniğinin parçacıkları saymak için yeni bir yola gereksinme duyduğunu belirlediler. “Fermi-Pirac istatistiği”katıhal fiziğine kapıyı aradı.

1928: Dirac;
Elektronun karşı maddenin varlığını da öngören relativistik bir kuramını ortaya koydu.

1934: Hideki Yukawa;
Çekirdek kuvvetlerinin, mezon denen ağır parçacıklarca ilettiği düşüncesini ortaya attı. Bunların elektromanyetik kuvvete aracılık eden fotonlarla benzer işlev yaptığını öne sürdü.

1946-48: Isidor ı.Rabi. Willis Lamb Polykarp Kusah;
Dirac kuramında tutarsızlıklar keşfetti.

1964: John S. Bell;
“Bell eşitsizlikleri” denen deneysel bir testle kuantum mekaniğinin bir sistem için en eksiksiz tamamı verip vermediğinin sınana bileceğini söyledi.

1964: Murray Gelln – Mann;
Madde parçacıklarını oluşturan ve kuark adı verilen temel parçacıklarla ilgili bir model geliştirdi. Kuarkların varlığı 1969 yılında deneysel olarak kanıtladı

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler