Ambalaj Nedir?

Ürünlerin, tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış ürünlere ambalaj denir.
Ambalajın fonksiyonları açısından birkaç tanımı şöyle yapılmıştır;
Ambalaj; malların iyi şekilde muhafaza edilmeleri ve taşınabilmeleri için konuldukları kap ve zarflardır.
Ambalajlama, bir malın son tüketiciye bozulmaksızın ve en az maliyetle ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.

 

Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracıdır. Tüketicinin ilgisini çeker ve kapsadığı mala ilişkin nesnel ve duygusal bilgilenmeyi sağlar. Tüketicinin bir malı evinde her kullanışında, onunla ilgili İmaj ve tutumları güçlendirme işlevini yerine getirir.
Ambalaj görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir.
Ambalaj içine konan ürünün anlamını taşıyan bir araçtır.
Kısacası ambalaj
"sessiz bir iletişim" aracıdır. Bir ambalajın yüzeyine yapılacak grafik tasarım; marka, metin, renkler, görseller (illüstrasyon, fotoğraf), semboller ve dokudan oluşur.


Tanıtım ve Pazarlama / Ambalaj TasarımlarıKutu Tasarımı / Afiş Nedir? / Marka Nasıl Bulunur? / Örnek Reklamlar / Ambalaj Tasarımları / Marka / Slogan