Beynimizin Özellikleri

İnsan beyni, vücudun kontrol merkezidir. Beyin sahip olduğu duyularla algılama yaparak bunları, kaslara gönderir ve böylelikle insan hareketleri sağlanmış olur. İnsan diğer memelilerle aynı beyin işleyiş şekline sahiptir. Ancak insan beyni bütün fonksiyonlarıyla her türlü memeli beyninden daha üstün yaratılmıştır.

İnsan beyni yaklaşık 1,5 kilo ağırlığına sahiptir. Beynin ağırlığı, insan kilosunun ağırlığının yüzde 2’sini oluşturmaktadır. Beyin özellikleri ile en gelişmiş organdır. Mükemmel bir hücre yönetimine sahiptir. Yaklaşık 86 milyar sinir hücresine sahiptir. Bu sinir hücreleri yani nöronlar, birbirlerine trilyonlara varan sinir bağı ile bağlıdır.

Tüm omurgalılarda olduğu gibi, insan beyni üç bölümden oluşur. Bu bölümler ön beyin, orta beyin ve arka beyin olarak adlandırılır. Bu bölümlerden her biri, kendi içinde birbirleri ile bağ oluşturmuş durumdadır. Bu üç bölümün farklı farklı görevleri vardır. Arka beyin olarak adlandırılan bölüm: nefes alıp vermeyi, kan basıncının kontrol edilmesi gibi çok önemli görevleri yapar. Bu bölümün ayrıca görevi, kas sistemini düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Arka beyin, kasların doğru çalışmasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Orta beyin ise beynin diğer bölümlerinden daha küçük bir yapıdadır. Orta beyin arka ve ön beyin arasında bir nevi köprü görevi görür. Orta beynin görevleri arasında: işitme ve görmeyi sağlamak vardır. Ayrıca refleks hareketlerini de bu bölüm düzenlemektedir. Ön beyin ise: vücudun ihtiyaçlarını yöneten bir bölümdür. İnsanların her türlü yeme, içme ihtiyacı bu bölüm tarafından algılanır. Ayrıca tüm psikolojik faaliyetlerin geçtiği bölüm burasıdır. Ön beyin her türlü sinir, gerginlik, yorgunluk hallerini burada algılayarak vücuda iletir.

 

Sağ ve sol beyin kavramları:
Beyindeki faaliyetlerin işletimini sağlayan sağ ve sol beyin bölümleri vardır. Sağ ve sol beyinin farklı görevlerinin olduğu belirtilmiştir. Sol beyin, matematik ve mantık konularında rol oynar. Sağ beyin ise sözel zekâ ve işitsel yeteneği ifade eder. Matematik alanında daha başarılı olanların sol beynini kullandıkları belirtilmektedir. Sözel ve sanatsal ifadeleri içeren konularda başarılı olanların ise sağ beynini etkili şekilde kullandıkları belirtilmiştir. Bazı uzmanlarca insanlar sadece tek bir beyin bölgesini daha baskın kullanırken, bazı uzmanlarda insanların hem sağ hem sol beyinlerini eşit olarak kullandıklarını belirtmiştir.
İnsan beyni için yapılan araştırmalar nelerdir:
Geçmişten günümüze insan beyninin karmaşık ve mükemmel sistemi tüm bilim adamlarının dikkatini çekmiş ve üzerinde onlarca araştırma üretilmiştir. İnsan beyni yapısı ve kapasitesi olarak tüm canlıların beyin yapısından daha üstün ve daha sistematiktir. İşte bu özelliği ile uzun yıllardır merak konusu olan beyin için tüm dünyada araştırmalar halen devam etmektedir. 2013 yılında Barack Obama beynin araştırmasına yönelik proje başlatmıştır. Hatta bu proje için uzmanlara destek verip, 100 milyon dolar yardımla uzmanların konuyu araştırmasına destek olmuştur. Özellikle diğer gelişmiş ülkelerde bilim adamlarınca insan beyinleri gelişmiş laboratuvarlarda incelenmeye devam etmektedir..


Beyin Hakkında Tüm BilgilerPatent / Patent Nedir? / Kısaca Patent Alma / Dünyada Patent Sayıları  / Faydalı Model Belgesi

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler