I. Mehmet, Çelebi Mehmet Hayatı, Çelebi Mehmet Dönemi, Çelebi Mehmet Kimdir? (1389-1421)

Babası : Yıldırım Beyazıt
Annesi : Devlet Hatun
Doğumu : 1389
Vefatı : 26 Mayıs 1421 (32 Yaşında)
Saltanatı : 1413 - 1421 (8) sene, 5. Osmanlı Padişahı

I.Mehmet (Çelebi Mehmet) Dönemi (1389-1421)
Kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa Çelebiyle giriştiği taht kavgasından başarıyla çıktı. Devleti kardeşleriyle paylaşma fikrine katılmadı. Böylece Osmanlı Devletini parçalanma ve yıkılmaktan kurtardı. Bu nedenle Çelebi Mehmet devletin 2. KURUCUSU sayılır.

İlk deniz savaşı; 1415 yılında Ege Denizi'ne açılan Osmanlı donanması Türk ticaret gemilerine zarar veren Venedik gemilerinden birkaçını ele geçirmiştir. Ertesi yıl Gelibolu açıklarında Osmanlılar ile Venedikliler arasında yapılan ilk deniz savaşını Venedikliler kazanmıştır (1416).

Balkanlardaki politikası; Eflak beyi, Fetret Devri'nde kardeşler arası mücadelelerde Musa Çelebi'yi desteklemişti. 1416 yılında Eflak'ta iç karışıklıklar çıkınca durumdan yararlanan Mehmet Çelebi bu bölgeyi yeniden Osmanlı hakimiyeti altına almıştır. Bosna'nın da Osmanlı egemenliği altına girdiği Mehmet Çelebi döneminde Osmanlı - Bizans ilişkileri daha çok dostluk havası içinde geçmiştir.

Çelebi Mehmet Devri Önemli Olayları:
1)- Eflak Osmanlılara yeniden bağlandı.
2)- Venediklilerle İLK DENİZ SAVAŞI yapıldı.(1416) (Ancak bu savaşı Venedikliler kazandı.)
3)- Anadolu Türk birliğini yeniden sağlamaya çalıştı. ( Aydın ve Saruhan beyliklerini ortadan kaldırdı. Candar ve Menteşe beylikleri Osmanlılara bağlandı. Karamanoğullarıyla savaştı.)
4)- Şeyh Bedreddin ve Mustafa Çelebi isyanlarını bastırdı.

 

Şeyh Bedreddin İsyanı(1418-1420)
Osmanlı devletinde kazaskerliğe kadar yükselmiş olan Şeyh Bedreddin mülkiyetin ortak olduğu şeklinde fikirlerle ve İslam'a aykırı düşüncelerle etrafına çok sayıda mürit topladı. Fetret döneminin oluşturduğu siyasi ve ekonomik bozukluklardan yararlanarak ayaklandı, sonunda yakalanarak idam edildi.
NOT: Şeyh Bedreddin İsyanı devletin gücünü sarsan, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde meydana gelen BABA İSHAK isyanına benzer.

Mustafa Çelebi İsyanı (Düzmece Mustafa)
Timur Ankara savaşından sonra Yıldırım Beyazıt'ın oğlu şehzade Mustafa Çelebiyi rehin alarak yanında Semerkant'a götürmüştü. Timur'un ölümüyle serbest kalarak Anadolu'ya gelen Mustafa'nın gerçek Mustafa olup olmadığı bilinmediğinden "Düzmece Mustafa" da denilmiştir. Mustafa Çelebi, kardeşi Mehmet Çelebi'ye karşı taht kavgasına girmiş, ancak yenilerek Bizans'a sığınmıştır. Çelebi Mehmet Mustafa'nın gözaltında tutularak kontrol edilmesi için Bizans'la anlaşmıştır.

NOT :
Mehmet Çelebi tahta çıktığında; Anadolu'da beylikler yeniden kurulmuş olduğundan, asker ihtiyacını karşılamada zorluklar çekmiş ve bu durumu da Balkanlardaki Hıristiyan ailelerden gençlerin askere alınmasıyla çözmüştür. Böylece ilk devşirmeyi Mehmet Çelebi yapmıştır.

Osmanlı Padişahları / Osmanlı Padişahları Sıralı Listesi / Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri / Osmanlı'da En Güçlü Sultanlar

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler