Engel Türleri, Engel Çeşitleri, Engel Türleri Nelerdir?

Yetersizlik: Zedelenme ya da bazı sapmalar sonucu, bir insan için normal bir etkinliğin ya da yapının önlenmesi, sınırlandırılması hali.
Engel: Bireyin yetersizliği nedeniyle, yaşadığı sürece,yaş, cins, sosyal ve kültürel farklılıklara bağlı olarak oynaması gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumu.
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Birey: Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından yaşıtlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey.
Özel gereksinimli bireyler, genellikle şu gruplarda toplanmaktadır:
Zihinsel Yetersizlik.
Özel Öğrenme Güçlüğü
Bedensel Yetersizlik, Süreğen Hastalık ve Ortopedik Yetersizlik.
Dil ve Konuşma Güçlüğü
İşitme Yetersizliği.
Görme Yetersizliği.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
Yaygın Gelişimsel Bozukluk.

 

Engel Türleri Nelerdir?

1. Zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireyler

2. İşitme yetersizliği olan bireyler

3. Görme yetersizliği olan bireyler

4. Ortopedik yetersizliği olan bireyler

5. Dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler

6. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler

7. Duygusal, davranışsal ve sosyal uyum güçlüğü olan bireyler

8. Otistik özellikler gösteren bireyler

9. Üstün zeka ve üstün yeteneği olan bireyler

10. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. / Engelsiz Hayat 15 Proje Video / Engelli İcatları / Ünlü Engelliler: 15 Örnek Kişilik


Engelsiz Hayat Teknolojileri Nedir? / Engelsiz Hayat Teknolojileri Projeleri / Engelsiz Hayat Sunusu / Engelsiz Hayat Video  / Proje Örnekleri