Etkinlik süreci, etkinlik süresi

Teknoloji ve tasarımda yapılan etkinlikte çalışmaların sırasını gösteren yol haritasıdır. Öğrenciler etkinlik boyunca formdaki sırayı takip ederek hedefe ulaşmaya çalışmalıdırlar. Düzen ve kurgu kuşağı etkinlik süreleri birinci dönemde haftalara yayılarak işlenir. Yapım kuşağı etkinlik süresi ikinci dönemin tamamına yayılır.

Reklamlar

 

Yapım Kuşağı,  İnovasyon Etkinliği

Aşağıda verilen başlıklar altında inovasyon etkinliğini tamamlayınız.

1-Çalışmak istediğiniz ürün/pazarlama/hizmet alanlarından birini belirleyiniz.

2-Belirlediğiniz alan için değiştirilmeye ihtiyaç duyduğunuz yönlerini listeleyiniz.

3-Belirlediğiniz alanda yapmak istediğiniz değişiklikleri belirtiniz.

4-Yapacağınız değişikliklerin hedef kitlesini belirleyiniz.

5-Yap tığınız ürüne yönelik çalışmanın resmini çiziniz.

6-Pazarlamaya yönelik sırayla logo,marka,çiziniz.Sloganı belirleyiniz.

7-Ambalaj resmini çiziniz.

8-Tanıtıma yönelik yazılı/görsel reklam senaryosu yazınız.

9-Hizmete yönelik bir alanda çalışıyorsanız hedef kitlenizi belirtiniz ve yapacağınız çalışmayı şematik olarak gösteriniz.

10-Çalışmanızı tanıtacak poster hazırlayınız.

İnovasyon Etkinlik süreci indir

Sponsor Bağlantılar

 

Teknoloji Tasarım Öğretim Programının Temelleri

Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı'nın Amaçları

Teknoloji ve Tasarım  Dersinin Felsefesi

Öğretmen ve Öğrenci Rolleri

Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım

Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı

Teknoloji ve Tasarım Öğrenme Alanları ve Üniteleri

Teknoloji Tasarım Üniteleri

Programın Uygulanma Esasları

Bilgisayar Destekli Tasarım

Engelsiz Hayat Teknolojileri

Tasarım Odaklı Süreç

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Programı

Biyotaklit Nedir?

Ergonomi Nedir? / Bunu Ben Yaptım

Mizanpaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Tanıtım ve Pazarlama

7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt