Francis Bacon, Francis Bacon Hayatı, Francis Bacon Hayatı Kısaca, Francis Bacon Kimdir? (1561-1626)

İngiliz filozof, bilim adamı, hukukçu, devlet adamı ve yazarıdır. Francis Bacon, İngiltere  1561 yılında dünyaya gelmiştir. "Bilgi güç kaynağıdır" diyen Bacon'un bilime ve bilimin uygulamasına ilişkin düşüncelerinin on yedinci yüzyıl ve daha sonraki gelişmelerde büyük etkisi olduğu söylenebilir.

Bacon, modern  düşüncenin, Descartes’le  birlikte,  en  önemli  temsilcisi,  hatta  kurucusudur. Onun modern  felsefenin  ilk  büyük  filozofu,  çağının  düşünüşünün  bütün  özelliklerini  taşıyan,  modernlik ruhunu  en  iyi  karakterize  eden,  hatta bir  anlamda  öncülüğünü  yapan  bir  filozof  olduğu  kabul  edilir. Bacon bilimcidir, yani en genel anlamıyla rasyonalisttir. Aslında bilimciliği açık seçik bir biçimde  ilk savunan, onun  çığırtkanlığını  yapan  ilk büyük  filozof  olarak Bacon,  doğayı doğrulukla bilmenin  tek güvenli yolunun bilim olduğunu, bilimsel yöntemin insana doğayı denetleyeceği bilgiyi sağlayacağını ileri sürmekteydi. Reklamlar

On iki yaşına geldiğinde Cambridge Trinity College’e giren Bacon, skolastik felsefeyle ilk kez tanıştı ve karşıt görüşlerin temelleri burada atılmaya başlandı.

17. yüzyılın en özgün ve en derin entelektüel reformcusu olarak Bacon, bilim ve felsefede, yepyeni bir  sayfa  açmanın  gereğine  vurgu  yapanların  başında  geliyordu.  O,  geleneği,  geleneksel  bilgeliği deneyi  unutup,  otoriteye  gereksizce  iman  ettiği  için  eleştirirken,  bir  yandan  da  ilerlemeciliğin; uygulamalı  bilimsel  bilgi  alanında  hızlı  bir  biçimde  biriken  deneysel  bilgi  ve  tarihsel  ilerleme anlamında modern  teknolojik  ilerleme  düşüncesinin  en  büyük  temsilcisiydi. Buna  göre,  bilgiyi  güce eşitleyen; bilginin yeni  teknik  icatlar ve mekanik keşifler şeklinde cisimleştiği zaman,  tarihin motoru veya itici gücü haline geldiğini savunan Bacon, üstelik bunu İngiliz ve Avrupalı entelektüellerin geçmiş zamanların edebi ve felsefi başarılarını övdüğü, Yunan ve Roma edebiyatlarını ve kültürünü yücelttiği bir çağda yapmıştı. Tarihin Aristoteles gibi  filozofların öne sürdüğü şekliyle döngüsel veya Spengler benzeri kültürel pesimistlerin savunduğu üzere geriye doğru değil, fakat öne veya yukarı doğru gitmek anlamında  ilerleyici olduğunu savunmaktaydı. Bu, onda seküler bir  inanç haline gelmişti; nitekim söz konusu  ilerleme  inancını,  ilk  eserlerinde  geçici  bir  hipotez  olarak  öne  süren Bacon,  aydınlanmış  ve daha iyi bir dünyanın Avrupa Uygarlığı’nın kaderi olduğuna hükmetmişti.

1576 yılına gelindiğinde hukuk eğitimi almaya başlamış, Fransa’daki İngiliz elçisinin yanında çalışma teklifi alarak Fransa’ya gitmiştir. 1579 yılında babasının vefatının ardından İngiltere’ye dönen Bacon, yarıda bıraktığı hukuk eğitimi almaya devam etmiştir. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Francis Bacon, avukatlığın yanı sıra siyasi kariyer edinmek için de çalışmış ve bunun neticesi olarak da İngiliz Parlamentosuna seçilmiştir. Kraliçe I. Elizabeth’e olan bağlılığı sayesinde kariyerinin en parlak dönemlerini yaşamıştır. Kraliçe I. Elizabeth’in ardından tahta geçen I. James döneminde çok önemli görevler üstlenmiştir. Sir unvanı da alan Bacon İngiltere baş yargıçlığına kadar yükselmiştir. Kısa süre sonra rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kalan Bacon, bu suçlamadan dolayı yargılanarak mahkumiyet aldı ve kariyerinin de sonu gelmiş oldu. Bundan sonra artık tüm zamanını felsefi fikir ve düşüncelere ayıran Bacon, 1626 yılında bilindiği kadarıyla zatürreden hayatını kaybetti.

Francis Bacon felsefe ve siyaset alanları dışında edebiyat alanında da büyük bir öneme kavuşturan eseri ünlü "Denemeleri"dir .

Benzer Konular: Sokrates Hayatı / Descartes Hayatı  / Sokrates Savunması / Platon Kimdir? / Aristoteles Kimdir?

Paylaş  Reklamlar

 

  

Da Vinci

Van Gogh

Salvador Dali

Pablo Picasso

Abidin Dino

Bedri Rahmi Eyüpoğlu

Osman Hamdi Bey

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt