Francis Bacon, Francis Bacon Hayatı, Francis Bacon Kimdir? (1561-1626)

İngiliz filozof, bilim adamı, hukukçu, devlet adamı ve yazarıdır. Francis Bacon, İngiltere 1561 yılında dünyaya gelmiştir. "Bilgi güç kaynağıdır" diyen Bacon'un bilime ve bilimin uygulamasına ilişkin düşüncelerinin on yedinci yüzyıl ve daha sonraki gelişmelerde büyük etkisi olduğu söylenebilir.

Bacon, modern düşüncenin,
Descartes’le birlikte, en önemli temsilcisi, hatta kurucusudur. Onun modern felsefenin ilk büyük filozofu, çağının düşünüşünün bütün özelliklerini taşıyan, modernlik ruhunu en iyi karakterize eden, hatta bir anlamda öncülüğünü yapan bir filozof olduğu kabul edilir. Bacon bilimcidir, yani en genel anlamıyla rasyonalisttir. Aslında bilimciliği açık seçik bir biçimde ilk savunan, onun çığırtkanlığını yapan ilk büyük filozof olarak Bacon, doğayı doğrulukla bilmenin tek güvenli yolunun bilim olduğunu, bilimsel yöntemin insana doğayı denetleyeceği bilgiyi sağlayacağını ileri sürmekteydi.

 On iki yaşına geldiğinde Cambridge Trinity College’e giren Bacon, skolastik felsefeyle ilk kez tanıştı ve karşıt görüşlerin temelleri burada atılmaya başlandı. 17. yüzyılın en özgün ve en derin entelektüel reformcusu olarak Bacon, bilim ve felsefede, yepyeni bir sayfa açmanın gereğine vurgu yapanların başında geliyordu. O, geleneği, geleneksel bilgeliği deneyi unutup, otoriteye gereksizce iman ettiği için eleştirirken, bir yandan da ilerlemeciliğin; uygulamalı bilimsel bilgi alanında hızlı bir biçimde biriken deneysel bilgi ve tarihsel ilerleme anlamında modern teknolojik ilerleme düşüncesinin en büyük temsilcisiydi. Buna göre, bilgiyi güce eşitleyen; bilginin yeni teknik icatlar ve mekanik keşifler şeklinde cisimleştiği zaman, tarihin motoru veya itici gücü haline geldiğini savunan Bacon, üstelik bunu İngiliz ve Avrupalı entelektüellerin geçmiş zamanların edebi ve felsefi başarılarını övdüğü, Yunan ve Roma edebiyatlarını ve kültürünü yücelttiği bir çağda yapmıştı.

 

Tarihin Aristoteles gibi filozofların öne sürdüğü şekliyle döngüsel veya Spengler benzeri kültürel pesimistlerin savunduğu üzere geriye doğru değil, fakat öne veya yukarı doğru gitmek anlamında ilerleyici olduğunu savunmaktaydı. Bu, onda seküler bir inanç haline gelmişti; nitekim söz konusu ilerleme inancını, ilk eserlerinde geçici bir hipotez olarak öne süren Bacon, aydınlanmış ve daha iyi bir dünyanın Avrupa Uygarlığı’nın kaderi olduğuna hükmetmişti.

1576 yılına gelindiğinde hukuk eğitimi almaya başlamış, Fransa’daki İngiliz elçisinin yanında çalışma teklifi alarak Fransa’ya gitmiştir. 1579 yılında babasının vefatının ardından İngiltere’ye dönen Bacon, yarıda bıraktığı hukuk eğitimi almaya devam etmiştir. Hukuk öğrenimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Francis Bacon, avukatlığın yanı sıra siyasi kariyer edinmek için de çalışmış ve bunun neticesi olarak da İngiliz Parlamentosuna seçilmiştir. Kraliçe I. Elizabeth’e olan bağlılığı sayesinde kariyerinin en parlak dönemlerini yaşamıştır. Kraliçe I. Elizabeth’in ardından tahta geçen I. James döneminde çok önemli görevler üstlenmiştir. Sir unvanı da alan Bacon İngiltere baş yargıçlığına kadar yükselmiştir. Kısa süre sonra rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kalan Bacon, bu suçlamadan dolayı yargılanarak mahkumiyet aldı ve kariyerinin de sonu gelmiş oldu. Bundan sonra artık tüm zamanını felsefi fikir ve düşüncelere ayıran Bacon, 1626 yılında bilindiği kadarıyla zatürreden hayatını kaybetti.

Francis Bacon felsefe ve siyaset alanları dışında edebiyat alanında da büyük bir öneme kavuşturan eseri ünlü "Denemeleri"dir.

Bilim İnsanları / Bilim İnsanları Hayatı Kısaca / Bilim Kadınları / Aforizmalar / Bilim İnsanları Capsleri / Bilim İnsanı Sözleri


Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler