Öğrenci Gözlem Formu, Genel Gözlem Formu, Öğrenci Gözlem Formu Nedir?

Teknoloji ve tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin;
Soru ve önerilere verdikleri cevapları,
Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını,
Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.
Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir.
Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin; Soru ve önerilere verdikleri cevapları, Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını, Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.

 


Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Gözlem Formu, Genel Gözlem formunu indirmek için tıklayınız...

Teknoloji ve Tasarım değerlendirme formlarını indirmek için tıklayınız...

 


Teknoloji Tasarım Yıllık Plan / Teknoloji Tasarım Zümreleri / Gözlem Formu / Bep Planları / Grup Çalışmasını Değerlendirme Formu
Teknoloji ve Tasarım Dersi Tüm Bilgiler

Teknoloji Tasarım Projeleri / Teknoloji Tasarım Dersinin Felsefesi / Ölçme ve Değerlendirme Anlayışı / Öğretmen ve Öğrenci Rolleri