Kurgu Kuşağı Özellikleri

Kurgu Nedir?

Farklı düşüncelerin, çeşitli kurallara ve yollara uygun olarak arka arkaya belli bir anlayışa uygun olarak sıralanmasına kurgu denir.

Kurgu işleminde aşağıdaki üç temel noktadan yararlanılması gerekir.

-Bir düşünceden diğerine ne zaman ve nasıl geçilecektir?

-Düşüncelerin sırası ve süresi ne olmalıdır?

-Olumlu düşünmede süreklilik nasıl elde edilir?

Kurgu tekniği ve kurguda başarı elde etmek yalnız bu üç soruyu yanıtlayarak elde edilemez. Kurgunun incelikleri elbette üretim sayesinde ortaya konulabilir. Kurgunun etkili olabilmesi için hayal gücü ve yaratıcılık kapılarının açılması gerekir.  

Kurgulamak yaratıcı sürecin kendisi olup duyumsal ve ussal bilgiyle iç içedir. Kurgulayan insanın temelinde tasarım olgusu ön plandadır.  Başlangıcı bir hayal, bir merak yâda bir düşünce olabilir.

Kurgu Kuşağının Tanıtımı

“Kurgu” kuşağında öğrenciler;

1- Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme

yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.

2- Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.

3- Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak

nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.

4- Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

Kurgu Kuşağı” çalışmaları odak noktalarının sınıflara göre dağılımı

7. SINIF : “ Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim”

8. SINIF : “ Düşüncelerimizi Koruyalım ”

Sponsor Bağlantılar

 

Kurgu Kuşağının Özellikleri

Etkinliğin çıkış noktası öğrencilerin merak ve hayalleridir. Öğrencilere sorgulamalarla merak ve hayallerinin temelindeki sorun fark ettirilmelidir. Kurgu kuşağı etkinliklerine sorun ve ihtiyaçtan yola çıkılmamalıdır.

Ortaya çıkan çözüm önerileri günümüz teknolojisiyle nasıl yapılacağı endişesi taşımamalıdır.

Sosyal olayların çözümüne yönelik istekte bulunan öğrencilere Nasıl… Soruları yöneltilerek sorunun kapsamını bireysel olarak çözebilecekleri noktaya taşıması sağlanır.

Çözüm önerilerinin çizilerek ifade edilmesinde teknik resim kaygısı taşınmaz. Öğrencilerin çözüm önerilerini başkalarının anlayabileceği şekilde yazarak ve çizerek açıklamaları yeterli olarak kabul edilecektir.

Çözüm önerilerinin sınıf içinde paylaşılmasında demokratik bir ortam oluşturulmalıdır.

Tasarım; insanların kullanım ihtiyaçlarına göre işlevselliğin artması için yapılan şekillendirme öngörüsünün yeniden yapılandırılmasıdır.

Tasarımın ilk adımı hayaldir. Hayal edebildiğin sürece üretebilirsin.  

Saygılarımla....

Yahya KARAKURT

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Yazarın Diğer Yazıları  / Kurgu Neden Önemlidir? /  Kurgu Kuşağı Etkinlik Önerileri

Kurgu Kuşağı Projeleri

Kurgu Kuşağı Etkinlik Çalışmaları

Kurgu Kuşağı Özellikleri

Düşünme Zamanı Etkinliği

Kurgu Etkinlik Resimleri Örnekleri

Kurgu Kuşağı Örnekleri

Hayal, Merak, Düşünceler

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

 Kurgu Kuşağı

 Kurgu Kuşağı Nedir?

 Kurgu Kuşağı Sunusu

 Kurgu Motivasyon Hikayeleri

Paylaş  Sponsor Bağlantılar

 

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt