Sketch Up Başlangıç, Teknoloji ve Tasarım Dersi Bilgisayar Destekli Tasarım

SketchUp Nedir? Mimarlar, mühendisler, film yapımcıları, oyun geliştiricileri ve 3 boyutlu modelleme gerektiren hemen her alandaki kullanıcılar için tasarlanmış bir 3B Modelleme yazılımıdır. Arayüzü diğer çizim programları kadar karmaşık olmayan, sade bir arayüze sahiptir.

Bu ünitede öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım bilgisi ve süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: 2 Boyutlu (2B) tasarımlar
7.3.1.1. Tasarımı için taslak çizimler yapar.
7.3.1.2. İki boyutlu olarak tasarım yapmada bilgisayarların bir araç olarak kullanılabildiğini fark eder.
Bilgisayar destekli tasarım yaparken 2 eksenli koordinat yapısından bahsedilmesi gerekir.
İki boyutlu tasarım yapılan yazılımlarla neler üretebileceğini deneyimler.
7.3.1.3. Taslak çizimlerini bilgisayar destekli tasarım teknolojileri yardımıyla iki boyutlu görsellere
dönüştürür.
Resim ve grafik işleme yazılımlarından bahsedilmesi ve en az bir tanesini kullanarak görsel
oluşturması beklenir.

Sponsor Bağlantılar

   

Teknoloji ve Tasarım tüm sunuları için tıklayınız...

Sketch-up başlangıç eğitim bilgilerini indirmek için tıklayınız... Bilgisayar Destekli Tasarım / Tinkercad 3D Tasarım

Ezber eğitimden uzak, düşünen, sorgulayan, üreten bir nesil için… www.gelisenbeyin.net / gelişimin adresi...

Patent

Patent Nedir?

Patent Nasıl Alınır?

Kısaca Patent Alma

Patent Almanın Önemi

Patent Örnekleri 

Dünyada Patent Sayıları

En Büyük Patent Davaları

İcatlar

İcat Nedir?

İcatlar Listesi

İcatlar Buluşlar

İlk İcatlar

Geleceğin İcatları

İcatlar Kronolojisi

Düşünce Nedir?/ Projeler

İnovasyon

İnovasyon Nedir?

İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon Çeşitleri

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Haydi İnovasyon Yapalım!

NanoTeknoloji

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt