Teknoloji ve Tasarım Dersi Atölyesinin (İşliğinin) Düzeni
Teknoloji ve Tasarım dersi işliğinin düzeni öğrenci başarısını artırmada etkendir. Öğrenciler uygun düzenlenmiş bir öğrenme ortamında öğrenme ihtiyaçlarını daha kolay karşılarlar. Teknoloji ve Tasarım işliği düzenlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
İşliğin şekli ve boyutları içerisinde yer alacak donanımın nasıl düzenleneceğini etkiler. Teknoloji ve Tasarım işliklerinin en ve boy oranı 1: 2 veya 1: 3 standart değerlerde olmalıdır. Bu oran donanımın etkin şekilde kullanımını ve öğrencilerin çalışma alanında rahat hareket etmelerini sağlar.
Teknoloji ve Tasarım işlikleri 20 öğrenci temel alınacak şekilde planlanmalı ve her öğrenci için ayrılacak alan 4m² den az olmamalıdır. Buna göre okullarda Teknoloji ve Tasarım dersi işlikleri için ayrılacak alan 80 – 100 m² olmalıdır.
İşlik sınıf içi, grup ve bireysel etkinlikleri gerçekleştirmeyi sağlayacak taşınabilir mobilyalarla yarım ada şeklinde düzenlenmelidir. Taşınabilir mobilyalar yeniden düzenlemeye imkân sağlar.
İşlikte var olan (kesme ve delme vb) donanımlar ve sabit mobilyalar çevre duvarı boyunca yerleştirilmelidir. Yazı tahtası ve öğrenme araçları sabit mobilya ve donanımlardan uzakta, öğrencilerin tartışma ve sunum yapabilecekleri esnek bir alanda yer almalıdır.
Bilgisayarlar sabit olmayan masalara yerleştirilmelidir. Bu esneklik etkinliğe göre donanımı yeniden düzenlemeye imkân sağlar.
Depolama alanları öğrenme alanlarından doğrudan ulaşılabilir konumda olmalıdır. İş masalarının alt bölümleri, işliğin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla depo dolapları olarak tasarlanarak kullanılabilir. Mobilya düzeni öğrencilere tasarım ve yapımda rahat bir çalışma ortamı sağlamalıdır. İş yüzeyleri ve donanımlar arasındaki mesafeler güvenli bir şekilde dolaşmaya elverişli
olmalı ve iş akışını kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmelidir.
İşlik ortamında sağlık ve güvenlik ilkelerine uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Tekerlekli sandalye kullanan veya fiziksel engelli olan öğrenciler için her alana taşınabilecek hareketli ve yüksekliği ayarlanabilir bir çalışma masası işlikte yer almalıdır.   
Sponsor Bağlantılar

 

Teknoloji ve Tasarım işliklerinin düzenlenmesinde ana amaç; bireysel ve grup çalışmalarını
içeren tüm düzen, kurgu ve yapım kuşaklarında yer alan etkinliklere uyarlanabilecek esneklikte
olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak öğrenme
alanlarını ve özel alanları kapsayan bir işlik planı aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
Verilen bu işlik standardı ideal durumu yansıtmaktadır. Teknoloji ve Tasarım işliği okulların ve
çevrenin imkânları ölçüsünde planlanarak düzenlenir. Her okul en az bir alanı, Teknoloji ve Tasarım işliği olarak düzenlemelidir.

Paylaş  Sponsor Bağlantılar

 

Düzen Kuşağı

Düzen Kuşağı Nedir?

Düzen Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Düzen Kuşağı 7 ve 8. sınıf Arasındaki Farklar

Düzen Kuşağı Çalışmaları

Düzen Kuşağı Projeleri

Düzen Kuşağı Örnekleri

Teknoloji ve Tasarım Not Verme

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak

Tasarımlar

Teknoloji Tasarım Kapakları

Kurgu Kuşağı

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Kurgu Kuşağı Formları

Kurgu Kuşağı Sunusu

Hayal, Merak, Düşünceler

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Motivasyon Hikayeleri

Kurgu Nedir?

Kurgu Kuşağı Grup Çalışması Nasıl Yapılır?

Kurgu Kuşağı Projeleri

Kurgu Kuşağı Örnekleri

Yapım Kuşağı

Yapım Kuşağı Nedir?

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Pazarlanabilir Hale Getirme

İnovasyon Etkinliği

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Tasarım Süreci Nasıl Olmalıdır?

Tasarım Süreci Formları

Yapım Kuşağı İcatlar

Yapım Kuşağı Örnekleri

Projeler

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Tasarım  Yahya KARAKURT