Teknoloji ve Tasarım Dersi Uygulama Esasları Keyfi Olamaz!

Bir ders düşünün, uygulama esasları var. İşlenişi net olan bu dersi ne yazık ki bazı okul ve yöneticiler kendi diledikleri gibi dersin kaderiyle oynamaktadırlar.
Öğrencilerin geleceğine yön veren bu derse yeterince önem vermemektedirler. Dersin kalabalık sınıflarda işlenmeyeceği gerçeği aşikardır. Ama ne yazık ki bazı insanlar bunu algılayamamaktadırlar. Çeşitli bahaneler bulup uygulama esaslarını değil de kendi diledikleri gibi davranmaktadırlar. Kendi bakış açılarına göre değerlendirme yapmaktadırlar. En çok sığındıkları bahane fiziksel şartlar olmaktadır. Bunun tam tersi olup ta en iyisini yapmaya çalışan arkadaşta az değildir.
Artık bu kişisel takıntıları bırakıp gereği neyse onu yerine getirmek zorunda olduklarını unutmamalıdırlar. Geleceğimiz olan gençlerin bakış açısını geliştiren bu denli önemli bir dersi artık öteleme yapmaları çok yanlıştır. 
Sponsor Bağlantılar


Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulama esaslara göre;
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur. Bir başka ifade ile öğrenci sayısı 25>’e kadar olan sınıflar 1; 26–40 arası 2, 41 ve üzeri sınıflar 3 gruba ayrılır. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.
Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği”olarak düzenler. İş eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler. Bu amaçla bilgi teknolojileri sınıfları, çok amaçlı sınıflar, kütüphaneler vb. mekânlar kullanılabilir. Düzenlemede kılavuzda verilen açıklamalar dikkate alınır. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır.’’
Bu uygulama esasına göre yine de okul müdürleri kendi kafalarına göre ders işliği açmak istememekte ve bu nedenle sınıflar ikiye bölünememektedir. Uygulama esasları dışında 40 -50 hatta 60 kişilik sınıflarda ders işlemek zorunda bırakılan öğretmen arkadaşlarımız var. Bu şartlarda çalışmak ve programı uygulamak gerçekten çok zordur.
Sınıfların ikiye yada üçe bölünmesi yapılmadığı gibi birde 6. Sınıflarda dersin kaldırılması Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerini mağdur duruma düşürmüştür. Bunun yanında bir de norm kadro hesaplamalarının yanlış yapılması işimizi daha da zorlamaktadır.
Yukarıda belirtilen teknoloji ve tasarım dersi uygulama esaslarına göre yapılmak zorundadır. Derslerine girdiğim 8 sınıfın (ortalama 35 mevcutlu sınıflarda 16 grup X 2 saat = 32 saat) gruplara ayrılması sonucunda 32 saatlik ders yükü ortaya çıkmaktadır fakat okul idaresinin tebliğ ettiği ders programımda ders yükü 32 saat olarak belirtilmiştir. Bu durum okulun teknoloji ve tasarım norm hesaplamasını yukarıdaki esas dikkate alınarak hesaplamak zorundadır.
Ülkenin geleceği yetiştireceği kaliteli insanlarla değişim yaratır. Umarım eğitim sistemimiz güzel sonuçlar verir.
  Saygılarımla....

Yahya KARAKURT -Eğitmen / Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Yazarın Diğer Yazıları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Formları

Tasarım Günlüğü Yazmanın Önemi

Teknoloji ve Tasarım Uygulamaları Keyfi Olamaz

Teknoloji ve Tasarım Dersinde Başarılı Olmak

Gelişen Beyin Eğitim Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde…

Teknoloji ve Tasarım Dersime Dokunma!

Nasıl Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Olunur?

 

 

Paylaş  Sponsor Bağlantılar

 İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt