Tübitak Bilim Fuarı Projeleri, Tübitak 4006 Bilim Fuarı Projeleri

Bilimsel araştırma hiç bitmeyen bir süreçtir. Üretilen bilgi hep yeni soru ve sorunları da beraberinde getirir. Dolayısıyla bilimsel topluluk hiç bitmeyen bir süreçte araştırmalarına devam ederek insanlığı bilgi dağarcığını genişletir.
Araştırma projeleri bir konu hakkında tespit edilen problemi çözmeye yönelik verilerin(anket,mülakat,gözlem,deney vb) ağırlıklı kullanıldığı projelerdir.

 

Sıra No

Proje Adı

Proje Türü

Proje Alanı

Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi

1

HANGİ IŞIK

Araştırma

Biyoloji

Proje Amacı: Hangi Renk Işık Altında Çilekler Daha Uzun Süre Dayandığını Araştırmak
Araştırma Sorusu: Hangi Renk Işıkta Çilekler Bozulmadan Uzun Süre Kalır
Hipotez: Çilekler Mavi Işık Altında Bozulmadan Kalır
Deney Ve Gözlem Yapmak: Bunun İçin Mavi, Kırmızı, Yeşil Ve Şeffaf Renkli Seralar Oluşturulup, İçerisine Eşit Miktarda Çilekler Konuldu. Konulan Çilekler Belli Aralıklarla Gözlenip Hangisinin Daha Çabuk Çürüyüp Veri Toplama, Değerlendirme Ve Sonuç: Çıkan Sonuçlara Göre Çilek Hangi Işıkta Daha Uzun Süre Bozulmadan Kalacağından Yola Çıkarak Diğer Meyvelerde Işık Kullanarak Raf Ömrünü Uzatmak
2

DOMATES SUYU

ÇİMLENMEYE ENGEL

Araştırma

Biyoloji

Proje Amacı: Buğday Tanelerinin Çimlenmesini Domates Suyu Engellemesini Araştırmak
Araştırma Sorusu: Buğday Tanelerinin Çimlenmesini Engellemek, Domates Bitkisinin Üstüne Vazife Midir?
Hipotez: Buğday Tanelerinin Çimlenmesini Domates Suyu Engeller Mi?
Deney Ve Gözlem: Buğday Tanelerini Domates Ve Musluk Sularında Çimlenmesini Gözlemleyerek Sonuçları Kayıt Edeceğiz.
Bağımlı Değişken: Aynı Buğday Taneleri Aynı Koşullar
Bağımsız Değişken: Sulama Çeşidi
Kontrol Edilen Değişken: Çimlenme
Tahminde Bulunma: Domates Suyunda Çimlenme Olmaz
Veri Toplama Değerlendirme: Meyvelerin Suyunda Tohumlarının Çimlenmesini Engelleyen Maddeler Vardır. Olur, Olmaz Koşullarda Tohumların Çimlenmesi Engelleyerek Neslini Davam Ettirebilmek

3

HAVA YİYECEKLERİME

DOKUNMA

Araştırma

Biyoloji

Proje Amacı: Biz Bu Projede Havanın Ve Havanın İçinde Bulunan Maddelerin Meyvelerin Bozulma Sürecine Nasıl Etki Ettiğini Araştırmak

Araştırma Sorusu: Havasız Ortamda Yiyecekler Uzun Süre Kalırlar mı?

Hipotez: Havasız Ortam Da Yiyecekler Uzun Süre Kalır

Deney Ve Gözlem: Hava Geçirmeyen Dıştan Gözlem Yapılabilen Dört Adet Fanusun İçine Aynı İklim Koşullarında Yetişmiş Ve Aynı Anda Hasat Edilmiş Birer Adet Aynı Türden Meyve Koyacağız. Birinci Fanusta Normal Hava ikinci Fanusta İse Hiç Hava Bulunmayacaktır.

Bağımlı Değişken: Aynı Meyve

Bağımsız Değişken: Hava

Kontrol Edilen Değişken: Bozulma

Tahminde Bulunma: Havasız Ortamda Yiyecekler Bozulmadan Uzun Süre Kalır

Veri Toplama Değerlendirme: Bu Fanuslardaki Meyvelerin Değişim Süreci Düzenli Olarak İncelenip Kayıt Altına Alınacaktır. Böylelikle Havanın Meyveler Üzerinde Nasıl Bir Etkiye Sahip Olduğu Tespit Edilmeye Çalışılacaktır

4

GÜBRENİ SEÇ

Araştırma

Biyoloji

Proje Amacı: Ülkemizde De Son Zamanlarda Yetiştiriciliği De Yapılan Solucan Gübresinin Tarımda Olan
Hipotez: Solucan Gübresi İle Yetişen Sebzeler Diğer Gübrelerle Yetişene Göre Daha Lezzetlidir
Deney Ve Gözlem: Bu Projeyi Yaparken 12 Bölmeli Düzeneğe Her Sıraya Sırasıyla Farklı Bitki Türlerini
Ekip Bu Bitki Türlerini Kimyasal Gübreli, Büyük Baş Hayvan Gübreli Ve Solucan Gübreli Olmak Üzere 3 Farklı Gübre Çeşidinde Yetiştirip Haftalık Gözlemler yaparak raporlaştırmak Bağımlı D Aynı Bitki
Tahminde Bulunma: Solucan Gübresi İle Yetişen Sebzeler Daha Verimli Ve Lezzetli Olur Veri Toplama
Değerlendirme Solucan Gübresi İle Yetişen Sebzelerin Daha Lezzetli Olması Ve Solucan Gübresi Yetiştirmek İçinde Atık Yiyecekleri Kullanarak Geri Döşüm Yapmak. Çevremizdeki Tarım İle Uğraşan Kişilerin Bu Konuya İlgisini Çekmek
5 İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK Araştırma Biyoloji

Proje Amacı: Meyvelerin İçerisindeki Çekirdekleri Her Birinin Kütlesi Aynımı Ölçümlerde Kullanabilir Miyiz?

Araştırma S: Meyvelerin İçerdiği Çekirdeklerin Kütlesi Aynımı

Hipotez: Keçiboynuzunun İçerdiği Çekirdeklerin Kütlesinin Hepsi Aynıdır

Deney Ve Gözlem: Bu Projemizde Ayva ? Limon ? Portakal ? Elma ? Keçiboynuzu Çekirdeklerinin Hassas Terazideki Kütleleri Belirlenerek Ölçü Birimi Olarak Neden Keçiboynuzunun Neden Tercih Edildiğini Kanıtlamak

Bağımlı D: Aynı Çeşit Meyve Çekirdekleri

Bağımsız D: Farklı Meyve Çekirdekleri

Kontrol Edilen D: Çekirdek Kütleleri

Tahminde Bulunma: Keçiboynuzunun İçerdiği Çekirdeklerin Her Biri 0,2gram Gelir. Bu Çekirdeklerin Ebatlarına Bakılmaksızın Her Biri Aynı Ağırlıktadır.

Veri Toplama Değerlendirme: Tek Bir Harnup Çekirdeği

0,2 Gram Ağırlığındadır. Günümüzde De 0,2 Gramın Karşılığı

1 Karat Olarak Kullanılmaktadır. Bu Sebeple Araplar, Selçuklular Osmanlılar Dönemlerinde Ağırlık Ölçüsü Olarak Kullanılmıştır
6 YERÇEKİMİNE MEYDAN OKUYORUM Araştırma Biyoloji

Proje amacı: yerçekimi az olan bölgede bitkilerin boyu yerçekimi çok olan bitkilerin boyuna göre daha çok uzayacağını deney yaparak gözlemlemeyi amaçlıyoruz.

Araştırma sorusu: yerçekimi az olan bir yerde bitkinin boyu çok uzar mı?

Hipotez: yerçekimi az olan bir yerde bitkinin boyu çabuk uzar

Deney ve gözlem: aynı tür de aynı boyda 3 tane bitki alınacak. Bitkilerden İki tanesinin toprağına mıknatıslar yerleştirilecek. Bitkilerden iki tanesine Mıknatıs yerleştirilecek. Aynı kutupların birbirini itmesiyle yerçekimine karşı koymuş olacak. Diğer bitkide zıt kutupların birbirini çekmesiyle yerçekimi artırılmış olacak

Bağımlı d: aynı bitki

Bağımsız d: yerçekimi

Kontrol edilen d: bitkinin boyu

Tahminde bulunma: yerçekimi az olan yerde bitkinin boyu hızlı uzar.

Veri toplama değerlendirme: yerçekimi canlıların boyunun uzamasına etkisini

Gözlemleyerek ayda yaşam olsaydı insanların boyu dünyadan uzun Olur muydu? Kutuplardaki insanların boyu ekvatordan kısamı

7

PİLLER SICAK MI SEVER
SOĞUK MU?
Araştırma Kimya

Projenin Adı: Pil Sıcak Mı Sever Soğuk Mu Sever

Proje Amacı: Alkali Pillerin Kullanım Süresinde Sıcaklığın Etkili Olup Olmadığını Araştırmak Araştırma Sorusu: Piller Sıcak Mı Sever Soğuk Mu ?

Hipotez: Piller Oda Sıcaklığında Daha Uzun Süre Gider

Deney Ve Gözlem: Deney İçin Pil İle Çalışan Bir Oyuncak Ve Bu Oyuncağı Çalıştırmak İçin Yeteri Kadar

Pil Kullandık. Deneyimizi 3 Farklı Ortam Sıcaklığında Yaptık. Bu Sıcaklıklar Şöyle Olacak: 1.Ortam Sıcaklığı: 7 °C  2. Ortam Sıcaklığı: 22 °C  3.Ortam  40 °C

Bağımlı Değişken: Pil Çeşidi Ve Miktarı

Bağımsız Değişken: Sıcaklık

Kontrol Edilen Değişken: Pil Süresi

Tahminde Bulunma: Oda Sıcaklığında Pillerin Ömrü Daha Uzun Olur

Veri Toplama Değerlendirme: Farklı Sıcaklıklarda Aynı Oyuncağı Aynı Marka Pillerle Çalıştırarak. Kullanım

Süresini Ölçmek. Bu Süreleri Karşılaştırıp Pillerin Kullanım Süresine Ortam Sıcaklığının Etkisi Olup Olmadığını Araştırarak Pillerin Kullanım Süresini Uzatmak
8 VAKUMLA PATLAT BALONU Araştırma Fizik

Projenin Adı: Basınç İle Balon Hacmini Değiştirme

Proje Amacı: Basınç İle Balonun Hacmini Nasıl Değiştirebiliriz.

Araştırma Sorusu: Uçan Balonlar Yükseklere Çıktıkça Hacmi Nasıl Değişir? Hipotez: Dış Basınç Azaldıkça Balonun Hacmi Artar

Deney Ve Gözlem: Fanusun İçerisine Şişirilmiş Balon Konuldu. Fanusun İçerisindeki Hava Boşaltılıp Balonun Hacminin Artıp Patlaması Beklendi.

Bağımlı Değişken: Aynı cins balon

Bağımsız Değişken: Basınç

Kontrol Edilen Değişken: balonun patlaması

Tahminde Bulunma: Dış Basınç Azaldıkça Balonun Hacmi Artar Patlar.

Veri Toplama Değerlendirme:

Cisimlere Açık Hava Basıncı Her Yönde Etki Eder. Esnek Cisimlere Etki Eden İç Ve Dış Basınç Farklı

Olduğunda Cisimde Şekil Değişikliğine Yol Açar. Yeryüzünden Serbest Bırakılan Uçan Balonlar Yerden Yükseldikçe Dış Basınç Azalır. Dış Basınç Azaldıkça Balonun Hacmi Artar. Bu Hacim Artışı O Kadar Çok Olur Ki Balon Yırtılarak Patlar.
9 HANOİ KULELERİ Araştırma Matematik Proje : Hanoi Kuleleri; Her Yaştan Ve Kültürden İnsanın Rahatlıkla Oynayabilmesi Açısından Ayrıca
Matematiksel Zeka, Koordinasyon, Mantıksal Algı, Şekilsel Algı, Oyun Kurabilme Ve Bir Çok Olumlu Etki
Araştırma Sorusu: : Hanoi Kuleleri Matematiksel Zeka, Koordinasyon, Mantıksal Algı, Şekilsel Algı, Oyun
Hipotez: Hanoi Kuleleri Matematiksel Zeka, Koordinasyon, Mantıksal Algı, Şekilsel Algı, Oyun Kurabilme
Deney Ve Gözlem: Öğrenciler Üzerinde Yapılan Hanoi Kuleleri Oyununun Matematiksel Düşünme
Becerisini Geliştirdiğini Ve Üslü Sayıların Pekiştirilmesinde Önemli Rol Oynadığını Gözlemek
Tahminde B: Hanoi Kuleleri İle Öğrencilerde Akademik Başarının Arttığını Gözlemleneceği yönde
Veri Toplama D: . Boş Zamanlarımızda Artık Hem Eğlenceli Hem De Zihnimizi Geliştirici Bir Oyun Daha olduğunu öğrenecekler.
10 ISI YALITIMI Araştırma Fizik Proje Amacı: Isı Yalıtımı
Araştırma Sorusu: Havasız Ortam Isı Yalıtımı Sağlar mı Hipotez: Havasız Ortamda Isı Yayılır Mı ?
Deney Ve Gözlem:Üç Tane Camdan Kare Kapalı Model Yapılacak Birinci Model Tek
Camdan Kare, İkinci Model Çift Camdan Model, Üçünçü Model Çift Camdan Havası
Boşaltılmış Olacak , İçlerine Termometre Konularak Sıcak Bir Ortamda
Termometreler Ölçülecek
Bağımlı Değişken: Aynı Ortam, Aynı Cam Malzemeleri
Bağımsız Değişken:Hava
Kontrol Edilen Değişken:Sıcaklık
Tahminde Bulunma: Çift Camlarda Havası Alınmış Ortamda Termometre Düşük Değeri Gösterecektir.
Veri Toplama Değerlendirme: Yaptığımız Gözlem Ve Deneyle Isının Havasız Ortamda İyi Yayılmadığı Tespit Edildi. Isı Yalıtım Malzemleri Yaparken Havayıda Dikkate Alarak Daha Kaliteli Isı Yalıtımı Yapılablir.
11 SİGARADAN UZAK DUR Araştırma Biyoloji Proje Amacı: Her şey Ailede Başlar Diyerek Sigaranın Ailede Kullanılması İlerleyen Yıllarda Çocuğunda
Kullanmaya Başlamasına Etkisinin Araştırılması
Araştırma Sorusu: Sigara İçen Bireylerin Çocukluğunda Ailesi Sigara Kullanıyor muydu?
Hipotez: Sigara İçenler Ailesinin Kullanmasından Etkilenerek Çocukluğunda Sigaraya Başlar
Deney Ve Gözlem:200 Kişi Üzerinde Yapacağımız Anket Çalışmasında Sigara İçenlerin Ve İçmeyenlerin
Çocukluğunda Ailesinde Kullanan Ve Kullanmayanları Belirleyerek İstatistik Çıkarmak
Kontrol Edilen D: Ailelerin Çocukların Sigara Kullanımına Etkisi
Tahminde Bulunma: Sigara Kullanan Bireylerin Çocuklukta Ailelerinin Sigara Kullanmasından Dolayı
Çocuğunda Sigaranın Zararlı Olduğunu Algılamayıp Nikotin Etkisiyle Sigaraya Başlaması
Veri Toplama Değerlendirme: Yapılan Çalışmaların Ailelerinde Çocukların Sigara Başlamada Büyük Örnek Teşkil Ettiği Ailelerin Bu Konuda Daha dikkatli Olması Gerektiği Ortaya Çıktı.
12 GÜNEŞ PANELLİ MANGAL

Araştırma -

Geliştirme

(tasarım vb)

 

Mühendislik Proje Adı: Güneş Panelli Mangal
Proje Amacı Özeti:Güneş Panelleri ile Pervane sistemini çalıştırıp bununla mangal yelleme sistemi yapılabilir mi?
Mangal sistemine güneş paneli, Şarj Regülatörü ve Akü bağlanır. Aküye Metal Fan bağlanarak ayarlı bir sistem tasarlanır. Mangal yakma işleminde güneşten biriktirdiğimiz enerji ile yelleme işlemi yapılır. Güneş Panelleri ile Elektriği depolayıp motor sistemi ile pervaneyi döndürerek yelleme işlemi yaptırıp mangal ateşini yelleme görevi yaparak eğlenceli bir mangal deneyimi yaşıyoruz
Güneş Paneli ile çalışabilecek farklı tasarımlar yaparak doğaya daha az zarar veren enerji türlerinden yararlanılır.
13 TELEFONDAN HOLOGRAMA

Araştırma -

Geliştirme

(tasarım vb)

 

Teknoloji Projenin Adı: Telefondan Holograma
Projenin Amacı Özeti: Amacımız hareketli bir görüntünün hologramı yapılarak sanallaşmayı gerçek hayata uyarlamak. Camcıdan alınan cam parçalarını prizma şeklinde birbirine bağlanır. Prizmanın hareket kabiliyeti kazandırmak için sıcak silikonla cam parçaları yapıştırılır. Telefon veya tabletten alınan görüntünün cama yansıtılarak görüntü üç boyutlu elde edilir. Hologram herhangi bir nesnenin, objenin lazer fotoğrafıdır. Hologramların en güzel özelliği sadece çok güzel ve etkileyici olmaları değil, aynı zamanda da ileri teknoloji ürünü olmasından dolayı 3 boyutlu boşlukta görüntü elde edilmesinin önü açılmış oluyor.
14 SONSUZLUK AYNASI

Araştırma -

Geliştirme

(tasarım vb)

 

Fizik Projenin Adı: Sonsuzluk Aynası Projenin Özeti:
Öncelikle Teorik Bilgiler Üzerinde Durularak, Paralel Aynalarda Sonsuz Sayıda Görüntü Oluştuğu
Matematiksel Olarak İspatlamak. Öğrencilerimiz Düzeneğimizi Oluşturan Materyaller Alınıp, Düzenek
Oluşturuldu. Bir Görüntünün Oluşabilmesi İçin En Az İki Tane Işınına Da Işın Uzantısının Kesişmesi
Gerekir. Paralel Bir Işını Aynalara Dik Olarak Gönderirsek Işının Uzantısı Sonsuz Tane Olacak Şekilde
Sağlayabiliriz. Bizim De Projede Amacımız Birbirine Dik Ve Paralel Aynalar Kullanarak Görüntü Sayısını
Arttırmaktı. Bunun İçin İç Yüzeyi Birbirine Dik Ve Paralel Aynalardan Oluşan Bir Küp Oluşturduk Ve Bir Gözlem Penceresi Açtık. Daha Sonra Hazırladığımız Ledi Aynanın İçine Yerleştirerek Aynada Ki Görüntü Sayısını Arttırdık.Böylece Teorik Bilgilerimiz Görsel Olarak Da İspatlanmış Olacağız.
15 PİET MONDRİAN VE YUMURTALAR

Araştırma -

Geliştirme

(tasarım vb)

 

Diğer

Projenin Adı: Piet Mondrian Ve Yumurtalar

Projenin Özeti: Amacımız Öğrencilerimizin Farklı Çalışmalar Yaparak Okul Stresi Ve Yoğunluğundan

Kısmende Olsa Uzaklaşarak Sanatsal Çalışma Yapmalarına Olanak Sağlamak. Yapacağımız Çalışmada Piet Mondrian Yumurta Yüzeyine Aktarmaya Uygun Resimleri Seçerek Yumurta Üzerine Uygulamak.

Yumurtaların İçi Boşaltılır. Yıkanır Ve Kurutulur. Yumurta Üzerine Çizilir. Ana Renkler, Siyah, Beyaz Ve Gri Renkler Kullanılarak Akrilik Boya, Fırça Yardımı İle Boyanır. Yumurtanın Arka Kısmından Silikon Ve

Kurdele Yardımı İle Asmak İçin Yer Hazırlanır. Elektrik Kablolarından Hazırlanan Ağaç Üzerinde Sergilenir. Her Sınıfta Yapacağımız Bu Etkinlik İle Her Sınıfımızın Rengârenk Bir Ağacı Olacak

16 BASİT MAKİNELER

Araştırma -

Geliştirme

(tasarım vb)

 

Fizik Proje Adı: Basit Makineler
Proje Amacı Özeti: Bu Çalışmamamızın Amacı Basit Makineler Konusunun Daha Anlaşılır Hale Gelmesi
İçin Bazı Basit Makinelerin Öğrencilerin Kullanabileceği Ve Üzerinde Uygulama Yapacağı Büyük Modeller
Yaparak Basit Makinelerin Hayatımızı Nasıl Kolaylaştırdığını Somutlaştırmış Olacağız. Basit Makineler İle
İlgili Literatür Taraması Yaparak Yapacağımız Basit Makine Modellerin Çizimlerini Yaparak Ve Yaptığımız
Çizimlerinde Modellerini Yaparak Basit Makineler Konusunun Uygulamalı Olarak Eğlenceli Bir Şekilde
Konunun İşlenmesi Sağlamak. Basit Makineler Günlük Yaşamda Her yerde bulunmaktadır. Basit Makineler
İnsanların Yaşamını Kolaylaştıran Önemli Araç Gereçlerdir. Bu Projede Öğrencilerin Anlamakta Zorluk
Çektikleri Basit Makineler Konusunu Uygulanabilir Modellerle Somutlaştırarak Daha Kolay ve Eğlenceli Bir Şekilde Öğrenmesini Hedefliyoruz
17 3 KARE BİR DİK ÜÇGEN

Bilgi

Araştırma

 

Matematik Projenin Adı: 3 Kare 1 Dik Üçgen
Projenin Amacı Özeti:25 küresel bölgeden, doğru olarak seçilen 3 karesel bölgenin köşelerini çakıştırarak karesel bölgelerin arasında bir dik üçgensel bölge oluşturmak. Ardından oluşan dik üçgensel bölgenin kenar uzunluklarını belirleyerek, özel dik üçgenlerin kenar uzunluklarını kavramak amacı ile yapılmıştır. Amacımız, Pisagor bağıntısının ve özel üçgenlerin görsel yollarla anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Kenarları 3br,4br olan kare şeklinde çok parçalı (tangram) iki bölgenin alanının toplamının bir kenarı 5br olan karenin alanına eşit olduğunu oyunla görselleştirdik. Pisagor bağıntısının sadece bir formülden ibaret olmadığı eğlenceli bir şekilde kavranır. Hemen yanında da uzunlukları belli çubuklar yardımıyla özel üçgenler oluşturulup, Pisagor bağıntısını pekiştirdik.
18 KARAGÖL

Bilgi

Araştırma

 

Diğer Projenin Adı: Ekoturizm Alanı Olarak Karagölün Tanıtılması
Projenin Özeti:Çubuk İlçesinin Doğal Güzelliklerinden Biri Olan Karagöl; İlçenin Kuzeybatısında
Kızılcahamam İle Çubuk İlçeleri Arasındaki Arazide Oluşmuştur. Başkent Ankara?ya 68 Km. Çubuk
İlçesine İse 28 Km Uzaklıktadır. Küçük Ve Derin Bir Krater Gölü Olan Karagöl Den Çıkan Suların Bir Kısmı
Mürtet Ovasını Sulayan Ova Çayına Karışmaktadır.. Kavak Dağı İle Yıldırım Dağı Eteklerindedir. 22
Hektarlık Küçük Bir Alanı Kapsasa Da, Bu Alanda, Mor Çiğdem Çiçeğine Bile Rastlayabileceğiniz, 50 Çeşit Bitki Türünü Barındırmaktadır. Aynı Zamanda Ankara'da Gezilecek Doğa Güzelliklerinden Olan Karagöl'de Piknik, Doğa Fotoğrafçılığı Ve Trekking Gibi Aktiviteler Yapılabilecek uygunlukta ve güzellikte olduğunun tanıtımı yapılarak bölgenin tanınması ve kalkınmasına destek olmaktır.
19

OSMANLIDA  VAKIF

KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK

 

Bilgi

Araştırma

 

Tarih Proje Adı: Osmanlıda Vakıf Kültürünü Tanıtmak
Proje Amacı Özeti: Osmanlı Toplumunda; Vakıflar Yardımlaşmanın, İletişimin, Dayanışmanın, `Her Şeyi Devletten Beklememenin? Kalesi Olmuş. Zayıf Olanın Ezilmesine, Zor Duruma Düşmesine, İncinmesine
İzin Vermeyen Yüce Ruhlu İnsanlar Yaşarmış Osmanlı Toplumunda. İbadet Yerleri Yaptırmak, İnsanların Eğitimiyle İlgilenmek Ve Bayındırlık Faaliyetlerini Daha Çok Sivil Toplum, Vakıflar Yürütüyor. Ayrıca Vakıf Geleneği; Cami, Okul, Medrese, Hastane Binasını Dikip Gitmek De Değildi. Gelecek Yıllar Boyunca İşlerliği Koruyacak Düzeni De Sağlamaktı. Osmanlı'da Kurulan İlginç Ve Bilinmeyen Vakıfları Araştırıp Osmanlı Devletinin Uzun Süre Ayakta Kalmasına Nasıl Katkı Sağladığını Ve Vakıfların Toplum İçerisinde Nasıl Birliği, Beraberliği Yardımlaşmayı Desteklediğini Farklı vakıfları Araştırarak Afişler hazırlayıp Vakıf Kültünün Önemi Vurgulamak

20

İSTANBUL'UN FETHİNİN GİZEMİ Bilgi
Araştırma
 
Tarih Proje Adı: İstanbul'un Fetih'inin Gizemi
Proje Amacı Yöntemi: Bu Projede Amacımız İstanbul'un Fethini 3 Boyutlu Maket Yoluyla Öğretmek Ve Tarihi Sevdirmek. İstanbul'un Fethiyle İlgili Tarihi Bilgileri İnceleyerek O Dönemde Kullanılan Savaş Araçlarını Belirleyerek Yapılacağımız Maket Üzerinde Fatih Sultan Mehmet?in Neden Gemileri Karadan Yürüttüğünü Model Üzerinde Anlatarak Bir Çağ Kapatıp Bir Çağ Açan Tarihimizin En Önemli Olayını Görsel Şekilde Sunmak Ve Anlatmaktır Öğrencilerde Oluşan Tarih Ezber Düşüncesinin Yıkarak Tarihte
Önemli Bir Dönemeç Olan İstanbul?un Fethini 3 Boyutlu Maket Tasarlayarak Öğrencilere Öğretmek Ve Tarih Dersini Sevdirmeyi Ve Yapılan 3 Boyutlu Maketi de Bilim Fuarında Sergileyip Gelenlere Anlatmak


Bu projeleri bizimle paylaşan öğretmen arkadaşımız Sayın Hüseyin Göbütoğlu'na sonsuz teşekkürler...
Tübitak 4006 Bilim Fuarı projeleri için tıklayınız...  Araştırma projeleri galerisi için tıklayınız...

Tübitak 4006 Bilim Fuarı / Tübitak Sıkça Sorulan Sorular / Tübitak Fuar Süreci / Bilim Fuarında Yapılacaklar / Tübitak Bilim Fuarı Projeleri


Nesnelerin İnterneti / Yapay Zeka / Sensör Teknolojileri / Biyotaklit / Yenilebilir Enerji / Biyoçeşitlilik / Enerjinin Dönüşümü / Steam / Akıllı Ürünler