Yapım Kuşağı Açıklamaları, Yapım kuşağı Uygulama Yaparken Dikkate Alınacak Hususlar

nbnfc

Yapım kuşağı etkinliklerine yönelik kılavuz kitapta yer alan bilgilere ek olarak aşağıdaki açıklamalar verilmiştir:
1. Öğrenciler 8. sınıfta gerçekleştireceği “Nasıl Tanıtalım?” etkinliğini pazarlanabilir hâle getirme” aşamasından başlatabilir. Bu amaçla önceki yıllarda Yapım kuşağında yaptığı bir çalışmasını ya da herhangi bir ürünü kullanabilirler. İstekli öğrenciler “pazarlanabilir  hâle getirmek” için yeni bir ürün elde edebilirler. Öğrenciler bu konuda esnek  bırakılmalıdır. Tasarım sürecinde öğrenciler yakından takip edilmeli ve gerekli rehberlik  yapılmalıdır.
2. Yapım kuşağı etkinliğinin özünün; bir sorun veya ihtiyaca çözüm bulmak olduğu  unutulmamalıdır. Öğrenci gözlemlerine dayalı olarak tespit ettiği bir sorun veya ihtiyaca  çözüm bulma kaygısı taşımalıdır. Çalışmada ortaya ürünün kendisi, maketi veya modeli  çıkabilir.
3. Yapma aşamasında dışarıdaki imkânlardan yararlanılabilir. Yapım işleminde öğrencinin yaptığı planlamalara sadık kalınmalı, tasarımı gerçekleştiren kişi verilen kararlara  müdahale etmemelidir. Tasarımdaki eksiklikler değerlendirme basamağında öğrenci  tarafından tespit edilmeli ve çözüm önerileri getirilmelidir.
4. Okulda işlik imkânları ile ortaya çıkan çalışma ile dışarıda yaptırılan çalışma   kıyaslanmaz. Üründe sergilenen işçiliğin niteliği değerlendirmeye etki etmemelidir.  Öğrencilerin tasarımın sürecindeki kişisel kararları, planlamaları, projelendirmeleri vb. işlemler dikkate alınmalıdır.
5. Yapım kuşağında ortaya herhangi bir üründe çıkmayabilir. Bu durumda öğrenci dereceli  puanlama anahtarında yer verilen, tasarım sürecinin diğer aşamalarındaki çalışmalarına ayrılan puanlara göre değerlendirilir. Bir başka ifade ile çalışmanın  tamamlanan boyutuyla öğrenci değerlendirilir.

6. Yapım kuşağı kazanımlarında geçen “araştırma” ifadesinden öğrencilerin kişisel bilgi, beceri, deneyim ve gözlemlerine dayalı bir süreç anlaşılmalıdır. Farklı kaynaklardan  elde edilen bilgiler analiz ve sentez edilmelidir.

 

7. Öğrencilere inovasyon konusunda bilgi vermek amacıyla kılavuz ekinde verilen bilgilerden yararlanılır. Ayrıca konu ile ilgili bilimsel kaynaklardan bilgi toplanabilir. Konu uzmanları okula davet edilerek öğrencilerin inovasyon konusunda bilgilendirilmesi sağlanır. Öğrencilere günlük hayatta kullandıkları eşyalara yönelik basit inovasyon etkinlikleri yaptırılabilir. Bu amaçla zümre olarak kısa inovasyon etkinlikleri planlanabilir.  Öğrenciler var olan ürünlere yeni fonksiyonel özellikler katma konusunda cesaretlendirilir.
8. “Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım” etkinliği yerine zümre öğretmenlerince farklı  bir sorunun çözümüne yönelik etkinlik planlanabilir. Ayrıca programda önerilen tasarım  sürecinin yaşatıldığı aşamalardaki istenilen sorgulamaların genel ifadelerle açıklandığı, etkinliğin sınıf içi akışında çevrenin ve sınıfın beklentileri doğrultusunda şekillenecek  farklı sorun ve ihtiyaçların çözümlenmesine fırsat verecek etkinlikler de planlanabilir.
Ancak bu etkinlikler Yapım kuşağında verilen ve öğrencilerin bireysel etkinliklerinde  kullanacakları tasarım sürecinin kavratılması amacıyla grup olarak gerçekleştirilmelidir.
9. Grup çalışması olarak verilen, kaybolan eşyaların sahiplerine ulaştırılabilmesi için yapılacak çalışmada çözümün yalnızca kayıp eşya dolabı yapmak olmadığı, bir sorunun birden çok çözümü olabileceği unutulmamalıdır. Aynı sonuna her grup farklı çözümler bulup üzerinde çalışabilir. Ayrıca grup etkinliği için her gruba farklı sorunlar da verilebilir.
10. İsteyen öğrenciler Kurgu kuşağı etkinliğindeki çözüm önerisini Yapım kuşağında  gerçekleştirebilirler. Ancak çalışmasını Yapım kuşağına özgü yeniden planlanması gerekmektedir.    
Üretiyorum Kazanımları / Yapım Kuşağı Amaçları  

Paylaş  Sponsor Bağlantılar

 

Yapım Kuşağı Nedir?

Yapım Kuşağı Proje Üretmek İçin Öneriler

Tasarım Süreci

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Yapım Kuşağı İcatlar

Yapım Kuşağı Açıklamaları

Tasarım Süreci Formları

Pazarlanabilir Hale Getirme

Yapım Kuşağı Örnekleri

Yapım Kuşağı Çalışmaları

Yapım Kuşağı Alternatif Etkinlikler

İnovasyon

Yapım Kuşağı Amaçları

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt