7. Sınıf Yapım Kuşağı Amaçları, Hedefleri, Kazanımları / 7. Sınıf Üretiyoruz - Kazanımlar (Amaçları)

1. Yaşamındaki sorunların farkına varır.

2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.

3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. 

4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.

5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.

6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.

7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.

8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler. 

9. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler

10. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.

11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.

12. Tasarımını yaptığı plana göre gerçekleştirir.

13. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.

14. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.

15. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.

16. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.

17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.

18. Kendine olan güvenini ve yaratıcılığını çözüm sürecinde sergiler.

19. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaya kararlı olur.

                                                                     Reklamlar

8. Sınıf Yapım Kuşağı Amaçları, Hedefleri, Kazanımları / 8. Sınıf Üretelim - Tanıtalım /Kazanımlar (Amaçları)

1. Yaşamındaki sorunların farkına varır.

2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.

3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu tanımlar. 

4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.

5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.

6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.

7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma yapar.

8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.

9. Tasarım önerisinin benzer ürünlerden farklı olabilmesi için sahip olması gereken özellikleri sorgular.

10. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek belirler.

11. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.

12. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.

13. Tasarımı belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirir.

14. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.

15. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.

16. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri gerekçeleriyle sunar.

17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.

18. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.

19. Kendine güvenini ve yaratıcılığını tasarladığı ürüne yansıtır.

20. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaktan zevk alır.

21. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için ek çalışma gerekip gerekmediğini belirler.

22. Ürünün pazarlanabilir hâle gelmesi için çevresindeki kişilerin fikirlerini alır ve listeler.

23. Pazarlanabilirlik açısından uygun gördüğü fikirleri dikkate alarak ürününde değişiklik (inovasyon) yapar.

24. Çevresindeki kişilerin fikrini alarak ürününe özgün ve akılda kalıcı bir marka bulur.

25. Ürünün üzerinde kullanabilmek için logolar tasarlar.

26. Tasarladığı logoları çizer ve en uygun olanını seçer.

27. Ürün için bir slogan geliştirir.

28. Ürünün özelliğine uygun ambalaj tasarlar.

29. Ambalajın farklı, yeni, değişik ve çekici olmasına özen gösterir.

30. Ambalajın taşıması gereken özellikleri belirler.

31. Ambalaj tasarım önerisini uygun yazı tipleri, renkleri, resim ve süslemeler kullanarak çizimle ifade eder.

32. Ambalajı, belirlediği özelliklerde üretir.

33. Yazılı veya görsel basında ürünü pazarlamak için reklam senaryosu hazırlar.

34. Reklam senaryosunu kullanarak basit çizimlerle reklam öykü panoları hazırlar.

35. Ürünü pazarlanabilir hâle getirmeye kararlı olur.

Üretiyorum Kazanımları / Yapım Kuşağı Amaçları

Oyuncak Tasarımı

Haydi İnovasyon Yapalım!

Yapım Kuşağı Etkinlik Örnekleri

Atık Kağıt Kutusu Tasarımı

Çevre Sorunları ve Çözümleri

Atık Pil Kutusu Tasarımı

Paylaş  Sponsor Bağlantılar

 

Yapım Kuşağı Nedir?

Yapım Kuşağı Proje Üretmek İçin Öneriler

Tasarım Süreci

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Yapım Kuşağı İcatlar

Yapım Kuşağı Açıklamaları

Tasarım Süreci Formları

Pazarlanabilir Hale Getirme

Yapım Kuşağı Örnekleri

Yapım Kuşağı Çalışmaları

Yapım Kuşağı Alternatif Etkinlikler

İnovasyon

7.Sınıf Yapım Kuşağı

8. Sınıf Yapım Kuşağı

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt