Çanakkale Zaferi Kısaca, 18 Mart Çanakkale Zaferi

 

1. Dünya savaşının en kanlı bölümlerinden birini oluşturan Çanakkale savaşı, Türk ordusunun kazandığı destansı zaferlerden sadece birini oluşturmaktadır. Savunma cephesidir.
Açılma Nedenleri:
İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya)
-  Boğazları ele geçirip, İstanbul'u almak ve Osmanlı Devleti'ni antlaşma yapmaya zorlamak istiyordu.
- Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna karşı yeni bir cephe açılmış olacaktı.
- Doğu Akdeniz'deki egemenliklerini sağlamlaştıracaklardı.
- Rus Çarlığı Almanya'ya karşı güçlendirilmiş olacaktı.
İtilaf Devletleri 19 Şubat 1915'de savaşı başlattılar.
Öncelikle Deniz savaşı ile boğazı geçmeyi denediler.Fakat Türk topçusunun ateşi ve Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlarla geri çekilmek zorunda kaldılar.

 


Dünyada büyük itibar kaybı yaşayan İtilaf devletleri bu sefer Nisan 1915'de karadan saldırdılar.
General Hamilton komutasında, Gelibolu yarımadasına Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu, Kumtepe gibi yerlere asker çıkardılar.
Conkbayırı'nda süngü savaşıyla düşmanı durduran
Mustafa Kemal, Anafartalar'da askerlerine  ''Size ben taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.''diyerek önemli bir zafer kazanılmasını sağlamıştır.
Çanakkale Zaferi:
- İtilaf Devletlerinin 1. Dünya Savaşı'ndaki ilk ve en ağır yenilgisidir.
- Bu savaş sonunda yarım milyona yakın insan ölmüştür.
- 1. Dünya Savaşı uzamıştır.
- İngiltere ve Fransa donanmaları büyük zarar görmüştür.
- Bu devletlerin Müslüman sömürgelerindeki halkta ayaklanmalar görülmeye başlamıştır.
- Yardım götürülemeyen Rus Çarlığı ekonomik olarak çökmüş, Rus çarlığı yıkılarak Bolşevikler yönetimi ele geçirmiştir.
- Bolşevikler 1918 Brest Litowsk Antlaşması ile savaştan çekilmiştir.
- Bulgaristan, İttifak Devletleri'nin yanında savaşa girmiştir.

Mustafa Kemal, Albaylığa terfi etmiş kendisine Anafartalar Kahramanı unvanı verilmiştir. Bu savaşın kazanılması, Milli Mücadeleye örnek olmuştur.
Türkiye bu savaşta eğitimli binlerce insanını kaybetmiştir.

Çanakkale Zaferi / Çanakkale Zaferi Anlam ve Önemi / Çanakkale Zaferi Şiirleri / Çanakkale Destanı Anıları / Vatanın Kalbidir "ÇANAKKALE"

Bilim İnsanları / Ünlü Yazarlar / Ünlü Ressamlar / Ünlü Müzisyenler / Türk Büyükleri / Türk Bilim İnsanları / Ünlü Matematikçiler / Ünlü Fizikçiler