7. Sınıf Yapım Kuşağı, 7. Sınıf Yapım Kuşağı Örnekleri, 7. Sınıf Yapım Kuşağı Nedir?

Üretiyorum : Belirlediği tasarımın genel genel özelliklerini listeler.Niçin,kim,biçim,işlev,kullanışlı mı sorularına cevap arar ve yazar.Tasarımını estetik,yapısal,boyut,renk,vb. açısından belirler.Taslak tasarım çizimini yapar.Tasarımını malzeme, doku,ağırlık,taşıma vb. özelliklere göre inceler ve listeler ve bunları sınıfta tartışır. Yapım resmine son şeklini verir,tüm ayrıntıları gösterir.Tasarımı araç-gereç-yöntem ve teknikler açısından planlar. Tüm işlemler bittiğinde yapıma başlar ama önce alet ve araçları tekniğine uygun,güvenli kullanmayı öğretmeni rehberliğinde öğrenir.Uygulamasını yapar.Yaptıklarını günlüğe yazar.Yaptığını işlev ve estetik açıdan değerlendirir.Test eder.Eğer değişiklik yapacaksa nedenlerini yazar.Öz değerlendirme formunu doldurur. Burada önemli olan Tasarım Sürecine göre etkinliğini en iyi şekilde tasarlayıp uygulamasıdır.                                                                                        Reklamlar

Yapım Kuşağı 7. Sınıf, Etkinlik Adı; Üretiyorum (Üretiyoruz)

Yapım Kuşağının Özellikleri
“Yapım” kuşağında öğrenciler;
1- Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada
2- Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.
3- Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar.
4- Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.
5- Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.

 

FaceBook ta paylaş Paylaş

Üretiyorum Kazanımları

Oyuncak Tasarımı

Çevreye Duyarlılık

Yapım Kuşağı Etkinlik Örnekleri

Atık Kağıt Kutusu Tasarımı

Çevre Sorunları ve Çözümleri

Atık Pil Kutusu Tasarımı

Sponsor Bağlantılar

 

Yapım Kuşağı Nedir?

Yapım Kuşağı Proje Üretmek İçin Öneriler

Tasarım Süreci

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Yapım Kuşağı İcatlar

Yapım Kuşağı Açıklamaları

Tasarım Süreci Formları

Pazarlanabilir Hale Getirme

Yapım Kuşağı Örnekleri

Yapım Kuşağı Çalışmaları

Yapım Kuşağı Alternatif Etkinlikler

İnovasyon

7.Sınıf Yapım Kuşağı

8. Sınıf Yapım Kuşağı

Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.©  Her hakkı saklıdır. Design by  Yahya KARAKURT