Düzen Kuşağı Amaçları, Düzen Kuşağı Kazanımları

Birimden Bütüne Amaçları (Kazanımları)
1.Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt eder. 
2.Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olamayan biçimlerin uygunluğunu sorgular. 
3.Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir. 
4.Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener. 
5.Çoğalma imkânı olan birimi elde eder. 
6.Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir. 
7.Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur. 
8.Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri ifade eder. 
9.Özgün tasarımlar elde etmek için ısrarla çalışır. 
10.Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder. 
11.Günlüğünde yer alan düşüncelerini, duygularını, sorunlarını, kaygılarını ve beğenilerini isteyerek paylaşır. 

Birimden Bütüne

Birimden Bütüne Nedir?

7.Sınıf Birimden Bütüne

Birimden Bütüne Sunusu

 Birim Modül Bütün

 Bütünde Farklılık

Bütünde Farklılık Nedir? 

8.Sınıf Bütünde Farklılık

 Bütünde Farklılık Sunusu

 Düzen Kuşağı Etkinlikleri

Birimden Bütüne Resimleri

Bütünde Farklılık Resimleri

 Düzen Kuşağı Örnekleri

Düzen Kuşağı Projeleri

Düzen Kuşağı Çalışmaları

                            Sponsor Bağlantılar

 

Bütünde Farklılık Amaçları (Kazanımları)

1.Bütünsel yapıyı hareketli göstermek için renk, yön ve oranın önemini fark eder.
2.Değişkenliği olmayan biçimler kullanarak birimler oluşturur.
3.Oluşturduğu birimlerin çoğalabilir olup olmadığını dener.
4.Çoğalma imkânı olan birimi elde eder.
5.Oluşturacağı düzene ilişkin uygun birleşme yöntemine karar verir.
6.Belirlediği birimi tekrarlayarak bir düzen oluşturur.
7.Oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını kullanır ve ifade eder.
8.Oluşturduğu düzende ortaya çıkan estetik, görsel ve teknolojik değerleri açıklar.
9.Tasarımı hakkında çevresiyle görüş alışverişinde bulunur.
10.Özgün tasarımlar oluşturmada kararlı olur.
11.Özgün tasarımlar oluşturma sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
12.Süreçte yaşadığı duygu ve düşüncelerini paylaşmaktan zevk alır.
Düzen Kuşağı Kapağı

 

Paylaş

Düzen Kuşağı

Düzen Kuşağı Nedir?

Düzen Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Yön Oran Renk

Teknoloji ve Tasarım Not Verme

Düzen Kuşağı 7 ve 8. sınıf Arasındaki Farklar

Düzen Kuşağı Çalışmaları

Düzen Kuşağı Projeleri

Düzen Kuşağı Örnekleri

Geometrik Şekiller ve Tasarım

Kurgu Kuşağı

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Kurgu Kuşağı Formları

Kurgu Kuşağı Sunusu

Hayal, Merak, Düşünceler

Kurgu Kuşağı Nedir?

Kurgu Motivasyon Hikayeleri

Kurgu Nedir?

Kurgu Kuşağı Grup Çalışması Nasıl Yapılır?

Kurgu Kuşağı Projeleri

Kurgu Kuşağı Örnekleri

Yapım Kuşağı

Yapım Kuşağı Nedir?

Yapım Kuşağı Atölye Çalışma Yönergesi

Pazarlanabilir Hale Getirme

İnovasyon Etkinliği

İnovasyon Örnekleri

İnovasyon ve Patent Kulübü

Tasarım Süreci Nasıl Olmalıdır?

Tasarım Süreci Formları

Yapım Kuşağı İcatlar

Yapım Kuşağı Örnekleri

İzin alınmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.© Design, By Karakurt