Engelsiz Hayat Teknolojileri

Bu ünitede öğrencilerin özel gereksinimli bireylere yaşama kolaylığı sağlayan teknolojiler hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Yardımseverlik, duyarlılık, iyilikseverlik, hoşgörü ve sorumluluk gibi değerler üzerinde durulur.
Özel gereksinimli bireylerin yaşama zorluklarının farkına varır. Özel gereksinimli bireyler yaşamlarında bir çok engel ile karşı karşıya geliyorlar. Bunlardan bazıları;
• Eğitim
• Ulaşım
• Kişisel ihtiyaçlarını giderme
• Bakım
• Güvenlik
• Sağlık vb. engellerdir.

 

Özel gereksinimli bireyler karşılarına çıkan bu engelleri aşmak için çok çaba sarf etmektedirler.
Duyarlı insanlar olarak bizim görevimiz onları anlamak ve engellerini ortadan kaldırmaya çalışarak onlara yardımcı olmaktır. Bu sorumluluk bilincinde olmamız gerekmektedir.
Bu konuyla ilgili daha önceden yayımlanmış kamu spotları izlenir, görsel-yazılı basındaki haber ve araştırma sonuçları incelenir.
Özel gereksinimli bireylerin yaşama kolaylığı için geliştirilen ürünlerin tasarım özelliklerini araştırır.
Özel gereksinimli bireyler için yaşama kolaylığı sağlayacak bir ürün çizerek tasarlar. / Engel Türleri Nelerdir? / Engelli İcatları


Engelsiz Hayat Teknolojileri Nedir? / Engelsiz Hayat Teknolojileri Projeleri / Engelsiz Hayat Sunusu / Engelsiz Hayat Video  / Proje Örnekleri